CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

v moderně vybavené učebně č. 19 v budově Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 - Holešovice, se dne 4. května 2005, za účasti dvaceti osob (17 členů a 3 nečlenové ČHäS), uskutečnilo členské shromáždění ČHäS. Na shromáždění byl pro funkční období 2005-2010 jednohlasně zvolen nový výbor ve složení: Pavel Polka - předseda; Vítězslav Podrazil - tajemník; Michal Typl - technický ředitel; Ivana Tomková - pokladník; Jiří Filip - člen výboru bez portefeuille. Shromáždění proběhlo v tradičně příjemné a pohodové atmosféře. Činnost ČHäS za období od jejího vzniku v roce 1990 do současnosti (letos, 28. března, uplynulo patnáct let od jejího založení) byla přehledně zhodnocena atraktivní formou rozměrné projekce internetových stránek Společnosti. Díky bezplatnému zapůjčení učebny hradila ČHäS pouze občerstvení, a sice ve výši toliko 963 Kč (výdajová položka č. 1437). Nově zvolený výbor touto cestou srdečně děkuje vedení školy za laskavé uvolnění učebny a řádnému členu Petru Tylínkovi za jeho iniciativní zprostředkovatelské a organizační angažmá. Příští členské shromáždění je plánováno až na rok 2010.

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti (1833).

Ve spolupráci se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se ČHäS v roce 2005 podílí na třech hudebně-divadelních produkcích v historických zámeckých divadlech v Mnichově Hradišti a na Kačině. Pozvánku na všechny tři akce zasíláme v příloze tohoto členského cirkuláře. Jedná se o následující představení:
Divertissement pro krále Slunce. Scénická "kratochvíle" s hudbou, tancem a literaturou doby Ludvíka XIV. Barokní soubor Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse. Mnichovo Hradiště, zámecké divadlo. 16. července 2005 od 17.00 hodin. Vstupné: balkón 350, přízemí 250, stání 150 Kč.
Tance barokní Evropy. Společný projekt souborů Ardente Sole (Polsko), Collegium Marianum (ČR), Aura Musicale (Maďarsko) a Solamente Naturali (Slovenská republika). Kačina u Kutné Hory, zámecké divadlo. 30. července 2005 od 17.00 hodin. Vstupné: balkón 350, přízemí 300 Kč.
Alexandr v Indii ("Alessandro nell'India"). Pasticcio z barokních oper na námět stejnojmenného libreta Pietra Metastasia. Barokní soubor Ospedale della Pietà pod vedením Jiřiny Marešové. Scénář a režie: Gabriela Haukvicová. Produkce: Studio TON Hudební fakulty AMU v Praze. Mnichovo Hradiště, zámecké divadlo. 10. září 2005 od 16.00 hodin. Vstupné: balkón 350, přízemí 250, stání 150 Kč.
Rezervaci vstupenek a autobusových jízdenek (mimořádný autobus vypravený od stanice metra "Náměstí Republiky" z ulice Na Florenci u Masarykova nádraží v Praze) lze zajistit na adrese Společnosti přátel barokní kultury (Baroccoco): V Lipách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště; telefon: 326773098 (8.00 - 16.00 hodin kromě pondělí); fax: 326772198; e-mail: baroccoco@post.cz. Odjezd autobusů vždy dvě hodiny před začátkem konkrétního představení. Z důvodu rentability bude příslušný autobus vypraven pouze tehdy, podaří-li se jej nejpozději čtrnáct dnů před termínem představení obsadit nejméně dvaceti osobami. Cena zpáteční jízdenky: 200 Kč. Doporučujeme urychlenou rezervaci!

V rámci prvního ročníku "Hudebního festivalu Znojmo" (motto: "Na Händela Bacha") bude dne 8., 9. a 10. července 2005, vždy od 20.00 hodin, ve znojemském Městském divadle dávána scénicky Händelova masque Acis and Galatea (1. verze). Účinkující: Galatea - Anna Mikołajczyk (Varšava), Acis - Richard Samek (Brno), Damon - Marek Olbrzymek (Brno), Polypheme - Adam Plachetka (Praha); sbor - Ars Brunensis Chorus; orchestr - Ensemble Baroque; dirigent - Roman Válek; režie: Jana Janěková. Další informace na telefonním čísle 777176854 nebo na internetových stránkách "http://www.hudbaznojmo.cz".

Ve dnech 6. - 14. srpna 2005 se v obci Rajnochovice u Bystřice pod Hostýnem uskuteční třetí ročník Letní školy barokní hudby, workshopu zaměřeného na provádění vokálně-instrumentálních děl starších období, zejména baroka, ve stylu tzv. poučené interpretace. Pod vedením dirigenta Romana Válka a za účasti mezinárodního lektorského týmu nastudují frekventanti školy "Mariánské nešpory" Claudia Monteverdiho (1610). Závěrečná veřejná uvedení tohoto díla jsou plánována na 13. srpna v kostele Narození P. Marie a sv. Anny v Rajnochovicích (od 19.00 hodin) a na 14. srpna v kostele sv. Michala v Olomouci (od 17.00 hodin). Další informace jsou k dispozici na webové adrese "http://skola-barokni-hudby.wz.cz". První ročník Letní školy barokní hudby v Rajnochovicích proběhl, v srpnu 2003, pod záštitou ČHäS (viz členské cirkuláře ze dne 20. března 2003 a 26. září 2003).

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2005. Händelova opera "Atalanta" na scéně göttingenského Německého divadla. Premiéra dne 12. května 2005.

Letošního Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastnili, ve dnech 14. - 17. května 2005, předseda a technický ředitel. Hlavním dílem festivalu byla tentokrát málo hraná Händelova opera "Atalanta", dávaná celkem čtyřikrát v "barokním" hávu na scéně Německého divadla pod skvělým vedením Nicholase McGegana. O výslovně händelovské raritě lze však hovořit v případě jednoho koncertního provedení téměř neznámé skladatelovy serenaty "Il Parnasso in Festa" ("Slavnost na Parnasu"). Festivalové motto znělo: "'The King shall rejoice' - Händel a rod Welfů z Hannoveru". V návaznosti na hannoverské téma uspořádala Dolnosaská státní a univerzitní knihovna v Göttingenu jedinečnou výstavu s názvem "'Jeden svět nestačí' - Velká Británie, Hannover a Göttingen 1714-1837", věnovanou tzv. personální unii mezi Velkou Británií a hannoverským kurfiřtstvím (od roku 1814 královstvím) v letech 1714-1837. Předseda a technický ředitel děkují na tomto místě svým göttingenským hostitelům, panu Ezru Wolfhartu Kurthovi a paní Dině Epperleinové. Pan Kurth a paní Epperleinová poskytují zástupcům ČHäS již řadu let přátelské pohostinství ve svém domě na okraji Göttingenu v místní části Weende, kde v nenápadném zámečku nocoval "händelovský" anglický král Jiří II. (1683-1760; vládl 1727-1760), jenž byl současně také kurfiřtem hannoverským, při své triumfální návštěvě Göttingenu v roce 1748…

Händelův festival v Halle nad Sálou 2005. Händelova opera "Amadigi di Gaula" ("Amadis Galský") na scéně hallského operního divadla. Premiéra dne 3. června 2005.

Na oficiální pozvání obdržené u příležitosti 50. výročí založení mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela (1955-2005) zavítala na mezinárodní Händelův festival v Halle nad Sálou čtyřčlenná delegace ČHäS ve složení: předseda, technický ředitel, zakládající členka Hana Jakubcová, řádný člen Ivo Šindelář. Cesta se uskutečnila ve dnech 3. - 6. června 2005 a její účastníci navštívili scénická provedení Händelových oper "Amadigi di Gaula" (Goethovo divadlo v Bad Lauchstädtu, 4. června) a "Rodelinda, Regina de' Langobardi" (operní divadlo v Halle, 5. června). Na slavnostním členském shromáždění mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela v zasedací síni hallského Stadthausu (4. června) prezentoval předseda mj. stručnou bilanci ukončeného dlouhodobého projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci" (1996-2004; srov. např. s členským cirkulářem ze dne 20. září 2004). Recenze zhlédnutých operních představení z pera Iva Šindeláře bude následně zveřejněna na internetových stránkách ČHäS v sekci "Aktuality".
Jubilující mezinárodní Společnost Georga Friedricha Händela (Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft), sídlící v hallském Händel-Hausu, má v současné době kolem sedmi set členů ze 14 zemí. O její založení v Halle nad Sálou dne 23. dubna 1955 se zasloužilo třináct německých händelovských osobností. Funkci prezidenta postupně zastávali Max Schneider (1955-1967), Ernst Hermann Meyer (1967-1988), Walther Siegmund-Schultze (1988-1991) a Bernd Baselt (1991-1993); od voleb v roce 1995 stojí v čele Společnosti Wolfgang Ruf (nar. 1941). Publicistickým orgánem [a pravidelnou členskou prémií] je od roku 1955 "Händelova ročenka" ("Händel-Jahrbuch"), přinášející aktuální poznatky z různých vědeckých oblastí i důležité zprávy o činnosti Společnosti. Dle dohody z roku 1998 se členy tohoto prestižního mezinárodního sdružení mohou prostřednictvím ČHäS stát také občané České republiky, přičemž minimální roční členský příspěvek obnáší, místo oficiálních 25 eur, pouhých 100 Kč. Potřebné informace a přihlášky se stanovami jsou k dispozici na adrese ČHäS.

Titulní strana obalu kompaktního disku s nahrávkou "Ouvertüren. Music for the Hamburg Opera" ("Ouvertury pro hamburskou operu"). Harmonia mundi, březen 2005.

Výbor ČHäS s potěšením doporučuje nevšední nahrávku Ouvertury pro hamburskou operu z produkce společnosti "harmonia mundi" pořízenou s vynikajícím souborem historických nástrojů "Akademie für Alte Musik Berlin" (1 CD; č. HMC 901852). Vedle skladeb Georga Caspara Schürmanna (1672/73-1751), Philippa Heinricha Erlebacha (1657-1714), Reinharda Keisera (1674-1739) a Johanna Christiana Schieferdeckera (1679-1732) obsahuje nahrávka svitu z "Almiry, královny kastilské", první opery Georga Friedricha Händela (premiéra v Hamburku dne 8. ledna 1705). Titul lze objednat (i na dobírku), za cenu 370 Kč, u firmy "Classic Music Distributions", Biskupcova 26, 130 00 Praha 3; telefon: 222583272; e-mail: classic@telecom.cz. Nahrávka tvořila zvukovou "kulisu" k členskému shromáždění ČHäS 2005.

Dne 4. dubna 2005 obdržela ČHäS povzbudivou zprávu, že oproti původním předpokladům proběhne příští, 29. Händelův festival v Karlsruhe v pravidelném intervalu, tedy v únoru 2006 (srov. s členským cirkulářem ze dne 21. března 2005). Hlavním číslem festivalového programu bude inscenace téměř nehrané Händelovy opery "Lotario".

Dne 27. dubna 2005 bylo u Československé obchodní banky, po důkladném ověřovacím procesu, aktivováno tzv. elektronické bankovnictví ČHäS, konkrétně internetová aplikace "ČSOB Internetbanking 24". Počínaje uvedeným dnem je účet Společnosti dostupný nepřetržitě elektronickou formou - potřebné finanční operace a kontrolu účtu lze provádět, v jakémkoliv časovém okamžiku, nezávisle na přepážkových službách v pobočkové síti banky. Vedle maximálního omezení četných, dříve nezbytných fyzických návštěv v bance znamená tento postup rovněž nezanedbatelnou redukci bankovních poplatků.

V Praze dne 8. června 2005. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.