CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,

XVII. seminář České Händelovy společnosti, 3. října 2015. Účastníci semináře se zájmem naslouchají výkladu paní Olgy Stehlíkové před zámkem v Nových Dvorech u Kutné Hory. Snímek, jehož autorem je Stanislav Vojíř z Nových Dvorů, byl pořízen nedlouho po oficiálním zahájení semináře v zámeckém kostele sv. Martina (vpravo mimo záběr).

za účasti devíti členů ČHäS proběhl v sobotu dne 3. října 2015 v Nových Dvorech u Kutné Hory a na zámku Kačina XVII. seminář České Händelovy společnosti; název: "Chotkovské koncerty s hudbou Georga Friedricha Händela na zámku Nové Dvory u Kutné Hory v roce 1815. 200. výročí". Od začátku do konce provázelo seminář krásné teplé a slunné počasí ("babí léto"). V mimořádném autobuse vypraveném z Prahy – Černého Mostu cestovalo na obě místa konání semináře a zpět celkem jednadvacet osob, z nichž osmnáct zaplatilo zpáteční jízdné ve výši 300 Kč.

XVII. seminář České Händelovy společnosti. Zámek Nové Dvory u Kutné Hory (učebna č. 36), 3. října 2015. Pavel Polka přednáší na téma "Chotkovské koncerty s hudbou Georga Friedricha Händela na zámku Nové Dvory u Kutné Hory v roce 1815. 200. výročí". Vpravo na stojanu visí zarámovaná reprodukce (výřez) Händelova portrétu od Thomase Hudsona (1701-1779) z let 1748-1749. Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

Celodenní řadu jednotlivých seminárních pořadů oficiálně v Nových Dvorech, v zámeckém kostele sv. Martina, zahájila starostka městyse, paní Vanda Vöröšová. Poté se účastníků semináře ujala paní Olga Stehlíková: ještě uvnitř kostela je zevrubně seznámila s historií Nových Dvorů a poté je provedla po nejvýznamnějších novodvorských památkách (architektonicky výrazný kostel sv. Anny v areálu bývalé dominikánské rezidence byl tou dobou zakryt lešením – vstup do jeho interiéru nebyl, bohužel, možný). V rodové hrobce hrabat Chotků na místním hřbitově paní Stehlíková přítomné zasvětila do osudů tohoto předního českého šlechtického rodu, držícího Nové Dvory od roku 1764; v hrobce odpočívá rovněž Jan Nepomuk Rudolf hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína (1748–1824), za jehož "éry" (1787–1824) se, 23. září a 12. října 1815, konaly v názvu semináře figurující koncerty s Händelovou hudbou. Procházku Novými Dvory uzavřel výstup na technicky velmi zajímavou (šikmou) barokní vodárenskou věž. Od věže se "prohlídková skupina" přemístila na chutný a vydatný oběd podávaný v restauraci "U Hájků" na náměstí. Ve 12.45 hodin vyšel z brány novodvorského zámku výše zmíněný hrabě Chotek, představovaný kutnohorským hercem Miroslavem Štroblem (který od této chvíle vtipně a s aristokratickou noblesou moderoval, s dvěma výjimkami na Kačině, všechny následující části semináře), a pozval venku čekající zájemce dovnitř na hlavní pořad dne: přednášku předsedy ČHäS k tématu semináře. Přednáška se uskutečnila v I. patře v učebně č. 36 (zámek nyní slouží jako základní a mateřská škola), za nečekaně vysoké účasti: bylo nutné přinášet další židle, a to i na chodbu. Pořad uvedla CD přehrávka předehry z Händelovy hudby k divadelní hře "Alceste", HWV 45, a působivé vystoupení novodvorské pěvkyně Slávky Tyrkasové s elektrofonickým varhanním/klavírním doprovodem slečny Marie Poklopové; program tvořily árie "Lascia ch’io pianga" z Händelovy opery "Rinaldo", HWV 7a, a "Oh! had I Jubal’s lyre" z Händelova oratoria "Joshua", HWV 64. Na závěr vlastní přednášky zazněla CD přehrávka Händelova "Utrechtského Jubilate", HWV 279. [Text přednášky je umístěn na webových stránkách ČHäS v sekci "Aktuality".] Po "zámecké přednášce" převezl autobus seminární skupinu k nedalekému zámku Kačina. Tam "hrabě Chotek" ukázal svým hostům reprezentační prostory v hlavní budově zámku. Poté hosty svěřil do péče ředitelky zámku, paní Aleny Štecherové: z jejího zasvěceného výkladu se mohli těšit v knihovně, poznamenané činností amerických filmařů, v (nedostavěné) kapli a nakonec v divadle. Avizovaný recitál na teorbu se svitami Roberta de Visée (kol.1655–1732/1733) loutnista Milan Černý ze zdravotních důvodů odvolal; místo toho byl pro zámecké divadlo na Kačině v časovém předstihu zajištěn náhradní program: CD přehrávka Händelova Chandoského anthemu č. I "O be joyful in the Lord, all ye lands!", HWV 246. [Na webových stránkách ČHäS, v sekci "Aktuality", lze otevřít soubor 52 dokumentárních fotografií ze semináře od třech (!) autorů.] – Výbor ČHäS na tomto místě znovu upřímně děkuje všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárné přípravě a průběhu semináře! – Přes nezměrné úsilí organizátorů i jejich přátel se však nepodařilo dostatečně obsadit mimořádný autobus: třebaže se jednalo o nejlevnější volbu ze stávající nabídky dopravních společností, za nájem autobusu musela ČHäS doplatit částku 3.180,97 Kč. Veškeré náklady ČHäS na XVII. seminář činily 6.100,97 Kč.

Giorgione (Giorgio Barbarelli da Castelfranco; kol.1477/1478–1510): Trůnící madona s dítětem mezi sv. Nikasiem (?) a sv. Františkem. Olejomalba na dřevěné desce. 1500 nebo kol.1503–1504. 200,0 × 152,0 cm. Dóm v Castelfrancu, Benátsko, Itálie.

Ve dnech 29. října – 7. listopadu 2015 zorganizovala ČHäS, v neobvykle slunném a teplém počasí, tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele, řádné členky Jany Hejdové a pana Tomáše Typla. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady hradili výše jmenovaní ze svých vlastních prostředků. Ubytování (30. října – 6. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku "Sfondo" v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Z letohrádku bylo podniknuto několik tematických výjezdů do okolí se zaměřením na rozličné kulturně-historické i jiné souvislosti. V rušné Padově se stala (31. října) nezapomenutelným zážitkem prohlídka kaple rodu Scrovegni, vyzdobené Giottovými freskami z let 1303–1305. Proslulé umělecké dílo přivedlo účastníky cesty (3. listopadu) i do Castelfranca, rodiště hudebního skladatele Agostina Steffaniho (1654–1728), příznivce G. F. Händela; oním proslulým "lákadlem" byl Giorgionův oltářní obraz v tamním dómu. Z Castelfranca zajeli dotyční do sousední Cittadelly a prošli se kolem celého města po cimbuří unikátně dochovaných středověkých hradeb o délce 1461 m – procházka, se strhujícími výhledy dovnitř do města i na horskou hradbu tyčící se na severu, trvala dvě hodiny… Každoroční návštěva Benátek se uskutečnila dne 4. listopadu. Součást programu letos tvořily čtyři vyhlášené vily na území Benátska: Foscari (La Malcontenta)/Mira (Palladio; 31. října), Pisani/Stra (1. listopadu), Contarini/Piazzola sul Brenta (1. listopadu) a Emo/Fanzolo di Vedelago (Palladio; 3. listopadu). Zpáteční cestu z Itálie podstatně obohatily (6. listopadu) zastávky v Aquileji (zbytky starověkého města, úchvatná raně křesťanská mozaika o ploše 750 m2 v bazilice) a v prosluněném přímořském letovisku Grado.

Pro rok 2016 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč – nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2016 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Malá Plynární 4/1454, 170 00 Praha 7. Chcete-li platit prostřednictvím internetového bankovnictví, konzultujte toto, prosím, předem s předsedou ČHäS.
Členské příspěvky za rok 2015 neuhradilo k dnešnímu datu celkem osm členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2016 rovněž po 1. lednu 2016 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

V sobotu dne 19. prosince 2015 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace k výstupu v pracovních dnech na telefonních číslech 220197350 (přes den) a 266712203 (večer).

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 13. prosince 2014. Účastníci akce na vrcholu hory. Zleva: Petr Tylínek, Jana Hejdová, Milan Černý, fenka Mikina, Pavel Polka. V pozadí rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha.
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. "Händelovská" trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v sobotu dne 19. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2015, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • "Tři ženy – tři osudy". Scénické ztvárnění kantát Georga Friedricha Händela: "Armida abbandonata", "La Lucrezia", "Agrippina condotta a morire". Brno, 13. a 14. června + Valtice, 13. září + Hradec Králové, 14. září + Pardubice, 17. září + Brno, 13. listopadu. Dvě tuzemské sólistky a jedna zahraniční sólistka, Orchestr Plaisirs de Musique/{oh!} Orkiestra Historyczna (Polsko); dir. Jan Čižmář; režie Patricie Částková.
  • "Händel v Itálii". Hudebně dramatické představení z cest mladého skladatele po Itálii. Brno, 22. září. Musica Poetica: tuzemský herec, tuzemská pěvecká sólistka, komorní nástrojový doprovod; um. ved. Jana Janků; režie Igor Dostálek.
  • "Utrechtské Te Deum", kantáta "Donna, che in ciel" (+ G. Ph. Telemann). Praha, 15. prosince. Tři tuzemští sólisté a pět zahraničních sólistů, Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704; dir. Václav Luks.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2015 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "Pozvánka. XVII. seminář České Händelovy společnosti (výjezdní)" (Petr Tylínek, "Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze", 1/2015); "Barokní mistr z jiného pohledu" (Tomáš Hejzlar, deník "Haló noviny", 19. – 20. září 2015); "Chotkovské koncerty s hudbou Georga Friedricha Händela na zámku Nové Dvory u Kutné Hory v roce 1815. 200. výročí" (Lenka Přibylová, čtvrtletník "Novodvorské noviny", září 2015); "Seminář k výročí chotkovských koncertů" (Monika Pravdová, týdeník "Obzory Kutnohorska", 30. září 2015); "Händelova hudba se vrátila do Nových Dvorů" (Monika Pravdová, týdeník "Obzory Kutnohorska", 14. října 2015); "Qualität, Internationalität und eine Lücke im Publikum" (Manfred Rätzer, "Mitteilungen des Freundes- und Förderkreises des Händel-Hauses zu Halle", 2/2015).

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 61 (57 tuzemských řádných členů, 3 zahraniční řádní členové, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2015:

14. ledna – Nicholas McGegan; 24. ledna – Jiří Mokrý; 3. února – Stefan Lipski; 23. dubna – Radek Menoušek; 6. května – Marie Charvátová; 24. května – Dorothea Frankeová; 6. června – Zdena Kovaříková; 23. června – Irena Váchová; 19. července – Luboš Malý; 18. srpna – Adolf Scherl.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2016.
V Praze dne 7. prosince 2015. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.