CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Pozvánka

Jak již bylo sděleno v cirkuláři ČHäS ze dne 30. března t.r., převzala ČHäS záštitu nad závěrečným koncertem 13. ročníku "Festivalu varhanní a duchovní hudby" v sobotu dne 24. října 1998 od 15.45 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích, okres Liberec. Pod vedením Vítězslava Podrazila vystoupí Orchestr Atlantis a sólisté.

Asi hodinový program budou tvořit tyto skladby: G. F. Händel - Ouverture D dur pro trubku, smyčce a basso continuo ("Handel's Water Piece"), HWV 341; Antonio Vivaldi - "Nisi Dominus", moteto pro mezzosoprán, violu d'amore, smyčce a basso continuo; A. Vivaldi - Koncert D dur pro violu d'amore, smyčce a basso continuo; Johann Sebastian Bach - "Jauchzet Gott in allen Landen", duchovní kantáta pro soprán, trubku, smyčce a basso continuo, BWV 51.

V autobuse, jenž bude přepravovat účinkující z Prahy do Hejnic a zpět, bylo pro ČHäS vyčleněno celkem 19 míst. Zájemci z řad členů i nečlenů ČHäS mohou tento autobus použít (cena zpáteční jízdenky obnáší 60,- Kč) a koncertu se zúčastnit (cena vstupenky 40,- Kč). Za pouhých 100,- Kč se tak nabízí jedinečná možnost sobotního výletu do velmi atraktivního krajinného prostředí v okolí Lázní Libverdy.

Odjezd autobusu je stanoven na sobotu 24. října 1998 v 11.30 hodin z ulice Na Florenci v Praze 1, od chodníku vedoucího podél Masarykova nádraží (stanice metra "Náměstí Republiky", trasa "B"). Předpokládaný návrat do Prahy kolem 20.00 hodin. Jelikož není jisté, zda v Hejnicích zbude dostatek času na oběd či náročnější občerstvení, je třeba, aby si účastníci zájezdu vzali s sebou své vlastní zásoby potravin. Oblečení je nutné přizpůsobit ročnímu období (kostel není vytápěn).

Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle ČHäS (66712203), v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin pouze na pražském čísle 20197350. Na uvedených číslech budou poskytnuty další potřebné informace.


Vážení přátelé, věříme, že shora nabízenou kapacitu "koncertního" autobusu plně využijete. - Dále bychom Vás rádi ve stručnosti seznámili s proběhnuvšími a chystanými podniky ČHäS, jakož i se zajímavými novinkami; v příloze tohoto cirkuláře naleznete text důležitého poselství výboru ČHäS členům barokního souboru Cappella Accademica Praha:

Vokálně-instrumentální koncert Básník Pietro Metastasio a hudba 18. století na státním zámku ve Vranově nad Dyjí dne 1. srpna 1998 ("Vranovské kulturní léto 1998"), na němž v komorním obsazení vystoupili členové barokního souboru Cappella Accademica Praha a který se konal ve spolupráci s ČHäS na počest letošního 300. výročí Metastasiova narození, byl vysoce oceněn posluchači i pořadateli. Úvodní slovo přednesl nadmíru fundovaně a sugestivně P. Oldřich Máša z Moravského Berouna. Poté následovaly skladby Arcangela Corelliho, Leopolda Koželuha, Francesca Marii Veraciniho, Michela Corretta, Wolfganga Amadea Mozarta a Františka Ignáce Tůmy.

Koncertní provedení Händelovy opery Imeneo v historickém Sněmovním sále arcibiskupského zámku v Kroměříži dne 24. září 1998 (Cappella Accademica Praha) bylo vpravdě důstojné. S tak silným zájmem (ukázněného a zvídavého) publika, jež téměř do posledního místa zaplnilo rozměrnou plochu sálu, jsme se ještě nesetkali; mezi posluchači nechyběli ani vojáci v "maskáčích", ani lidé tělesně postižení... Nadšený potlesk po repetici závěrečného sboru znamenal, bohužel, definitivní tečku za nastudováním tohoto vrcholného skladatelova opusu. - Na příští rok připravuje Cappella Accademica Praha Händelovu operu Flavio, HWV 16 (premiéra a repríza na zámku v Dobříši 20. a 21. března 1999). Byli bychom Vám zavázáni, kdybyste nám dle Vašich reálných možností poskytli tipy, kde ještě bychom nastudování "Flavia" mohli uplatnit. Předem děkujeme!

Dne 8. září t.r. jednali předseda, technický ředitel a Mgr. Jiří Filip, člen výboru bez portefeuille, na zámku Liblice u Mělníka o technickém zázemí k uvažované mezinárodní hudebně-společenské akci dne 3. září 1999. Ve dnech 11. - 13. září t.r. zastupovali předseda a technický ředitel naše zájmové sdružení na 6. Haydnových hudebních slavnostech v Dolní Lukavici u Plzně; 13. září prozkoumali tito monumentální sál v zadním traktu postupně obnovovaného zámku v nedalekých Nebílovech (srov. s cirkulářem ČHäS ze dne 16. července t.r.). Dne 16. září t.r. jednali, spolu se zakládající členkou Věrou Faltusovou, na zámku v Dobříši o premiéře a repríze Händelovy opery "Flavio". Na pozvání rodiny Haugwitzů se předseda a technický ředitel zúčastnili dne 19. září t.r. 8. Zámeckého koncertu v Náměšti nad Oslavou (program tvořila Rossiniho "Petite Messe Solennelle") a následující den prošli v doprovodu kastelánky, paní Evy Štěpánové, neuvěřitelně rozlehlý areál zpustlého, leč opravovaného zámku Uherčice, okres Znojmo, nabízející do budoucna řadu unikátních možností pro hudební/kulturní podniky.

S potěšením lze konstatovat, že rotelová poznávací expedice ČHäS do Malé Asie s odjezdem plánovaným na začátek měsíce října 1999 je nyní předběžně plně obsazena; hlásí se již i náhradní účastníci. Zanedlouho budeme moci rozeslat závazné přihlášky s přesným termínem, trasou, podmínkami i cenou zájezdu.

V současné době začínáme pomalu pracovat na domovské webové stránce ČHäS v síti Internet. Stránka by měla být uvedena do provozu nejpozději do konce roku 1998.

Členské příspěvky za rok 1998 neuhradilo k dnešnímu datu již jen pět členů: zasíláme jim II. upomínku!

ČHäS doporučuje návštěvu nového hudebního knihkupectví Talacko, Rybná 29, Praha 1 - Staré Město; tel. 24813039. Zároveň Vaší pozornosti doporučujeme velmi hodnotnou publikaci Letopisy rodu Haugwitzů (125,- Kč), kterou si můžete objednat na dobírku: Správa státního zámku, paní Milena Sítková, 675 71 Náměšť nad Oslavou; tel. 0509-620319.

V Praze dne 6. října 1998. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.