CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

VIII. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 8. listopadu 2010. PhDr. Radek Menoušek (vpravo) přednáší na téma "Císařští kapelníci a vicekapelníci na habsburském vídeňském dvoře v 17. století". Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

za celkové účasti osmnácti osob (z toho osmi členů ČHäS) proběhl dne 8. listopadu 2010 od 18.00 hodin v učebně č. 20 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, VIII. seminář České Händelovy společnosti; název: "Císařští kapelníci a vicekapelníci na habsburském vídeňském dvoře v 17. století". Přednášel PhDr. Radek Menoušek, muzikolog, hudební skladatel a barokista, řádný člen ČHäS. V průběhu téměř dvou hodin seznámil přítomné s nejvýznamnějšími představiteli vyspělé hudební kultury na vídeňském panovnickém dvoře v 17. století, přičemž se soustředil zejména na období Leopolda I. (1640-1705; vládl 1657-1705), velkého milovníka hudby, především italské opery, a plodného skladatele. Formou pečlivě vybraných zvukových ukázek, vesměs ve špičkové interpretaci, přiblížil tvorbu řady mistrů působících tehdy ve službách rakouských Habsburků. VIII. seminář ČHäS lze v každém ohledu označit za nevšední kulturně-vzdělávací zážitek. Podnícen tímto úspěchem, předseda Společnosti pozval PhDr. Menouška, aby v předmětné tematice pokračoval na příštím, v pořadí IX. semináři ČHäS, plánovaném na jaro 2011 - tentokrát v časovém posunu se zaměřením na první polovinu 18. století.

Leták (formát: A4) ke "Koncertu pro obnovu varhan" v evangelickém kostele sv. Salvátora v Praze na Starém Městě dne 24. října 2010 - Franz Joseph Haydn (1732-1809): "Stvoření" ("Die Schöpfung"). Koncert spolupořádala Česká Händelova společnost.

Orchestr Atlantis a ČHäS pořádaly dne 12. října 2010 v evangelickém kostele sv. Salvátora v Praze na Starém Městě Koncert pro obnovu varhan. Pod vedením Vítězslava Podrazila, tajemníka ČHäS, vystoupil komorní soubor Atlantis Collegium; jako sólisté se představili Pavla Švestková (mezzosoprán) a Petr Vrobel (mandolína). Zazněla hudba Georga Friedricha Händela, Antonia Vivaldiho (1678-1741) a Attilia Malachii Ariostiho (1666-1729?). U Händela se konkrétně jednalo o sinfonii ("Symphony") ke III. aktu oratoria "Joseph and his Brethren" ("Josef a jeho bratři"), Triovou sonátu č. 1 A dur pro dvoje housle a basso continuo, op. 5 (HWV 396), a árii Ruggiera "Verdi prati, selve amene" ("Zelené lučiny, půvabné lesy") z II. dějství opery "Alcina".
Ve stejném kostele a opět ve prospěch obnovy tamních varhan se ČHäS dne 24. října 2010 pořadatelsky podílela na uvedení oratoria Franze Josepha Haydna (1732-1809) Stvoření ("Die Schöpfung"; premiéra v roce 1798). Účinkovali Ludmila Vernerová (soprán), Václav Lemberk (tenor), Miloš Horák (bas), Holland Concert Choir a Orchestr Atlantis; provedení řídil Frank Hameleers (Nizozemí). - Na obou koncertech, z nichž druhý proběhl, s nadšeným ohlasem, ve velmi zaplněném kostele, byla ČHäS mezi posluchači zastoupena, bohužel, jen poskrovnu.

"Johann Arnds Sechs Bücher vom Wahren Christentum nebst dessen Paradies-Gärtlein" ("Šestery knihy Johanna Arnda o pravém křesťanství spolu s jeho Rajskou zahrádkou"). Gernsbach v Bádensku (Německo), asi poslední léta 19. století (nejdříve 1890). Titulní strana a frontispice. Na frontispicu portrét Johanna Arnda (též Arndt; 1555-1621).

V jičínském antikvariátu "Václav Řeháček" zakoupil předseda ČHäS dne 25. září 2010 masivní historický svazek (váha: 2048 g) obsahující dva významné, ne-li fundamentální tituly protestantské duchovní literatury: Šestery knihy Johanna Arnda o pravém křesťanství spolu s jeho Rajskou zahrádkou ("Johann Arnds Sechs Bücher vom Wahren Christentum nebst dessen Paradies-Gärtlein"). Svazek, vytištěný frakturou ("švabachem") v původním německém jazyce, vydalo, pravděpodobně v posledních letech 19. století (nejdříve v roce 1890), Nakladatelství Křesťanského kolportážního spolku (Verlag des Christlichen Kolportage-Vereins) v Gernsbachu v Bádensku (Německo). "Šestery knihy", doplněné o 57 ilustrací, nalezneme na stranách č. 1-933, "Rajskou zahrádku" na stranách č. 1-174. Do knihy, zakoupené v knihkupectví "Carl Hirsch" ve Winterthuru (Švýcarsko), je vepsáno německé věnování, jež v překladu do češtiny zní: "K narozeninám Wenzela Dörnera věnoval jeho bratr Alfred Ludwig z Jablonce nad Nisou. Jablonec nad Nisou, 9. srpna 1925." Prvně jmenovaný titul Johanna Arnda (též Arndt; 1555-1621), předního, bezmezně obdivovaného německého luteránského teologa, průkopníka pietistického hnutí, sestával zprvu ze čtyř knih: první vyšla roku 1605 ve Frankfurtu nad Mohanem, všechny čtyři roku 1610 v Magdeburku [letos si připomínáme 400. výročí!]. Počínaje lüneburským vydáním z roku 1695 byly pozdější edice většinou rozšířeny o pátou a šestou knihu, přinášející menší Arndovy traktáty. Pro úplnost uveďme celý název druhého titulu: "Paradies-Gärtlein voller Christlicher Tugenden" ("Rajská zahrádka plná křesťanských ctností"). Kdysi velmi populární "Rajská zahrádka", vydaná r. 1612 v Lipsku a Magdeburku, představuje sbírku modliteb o pěti částech ("třídách"). - Arndovy "Knihy", vyzdvihující "nerozlučnou jednotu víry a života", patřily k nejčtenějším textům také v rodině Georga Friedricha Händela; když skladatelova matka, Dorothea (1651-1730), oslepla, nechala si z nich předčítat… Podobný zájem projevovala, stejně jako ostatní členové rodiny, bezpochyby rovněž o modlitby z "Rajské zahrádky". Další informace k danému tématu lze nalistovat v händelovské monografii Pavla Polky "Triumf času a pravdy" (1991): str. 61-62 a pozn. č. 61, str. 186-187. Zakoupenou knihu, zůstávající v soukromém držení předsedy ČHäS, si naši členové mohou osobně prohlédnout, po předchozí dohodě, na adrese ČHäS.

Pro rok 2011 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2011 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2010 neuhradilo k dnešnímu datu celkem pět členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2011 rovněž po 1. lednu 2011 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

V neděli dne 19. prosince 2010 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace k výstupu v pracovních dnech na telefonních číslech 220197350 (přes den) a 266712203 (večer).

Julius Edvard Mařák (1832-1899): Říp. Obraz z předsíně královské (prezidentské) lóže v Národním divadle v Praze. Olejomalba na plátně. 1882. 68,0 × 84,0 cm. Pohled od severu. Foto akademický malíř Tomáš Berger (za laskavé poskytnutí předmětného snímku děkujeme paní Petře Strakové, konzervátorce Národního divadla v Praze).
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. "Händelovská" trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v neděli dne 19. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2010, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Opera "Serse" (průřez). Louny, 26. června (scénicky; nastudováno v italštině, recitativy a mluvené slovo ve slovenštině). Členové operního studia Konzervatoře v Bratislavě; dir. Iveta Viskupová; režie Roman Bajzík. Festival muzejních nocí 2010.
  • Oratorium "Messiah". Znojmo, 25. července. Jeden zahraniční sólista a tři tuzemští sólisté, The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir; dir. Roman Válek. Hudební festival Znojmo 2010 - Purcell & Handel.
  • Oratorium "Israel in Egypt". Kroměříž, 13. srpna + Svatý Hostýn, 14. srpna + Kelč, 15. srpna. Lektoři, frekventanti a hosté Letní školy barokní hudby Kelč 2010; dir. Roman Válek. Letní škola barokní hudby Kelč 2010 (6. - 15. srpna). [Srov. s členským cirkulářem ze dne 23. září 2010.]
  • Opera "Rinaldo". Praha, 17. září + 25. září + 10. prosince (scénicky; premiéry 4. a 6. dubna 2009 - viz členský cirkulář ze dne 10. prosince 2009). Tuzemští a zahraniční sólisté, balet, Orchestr Collegium 1704; dir. Václav Luks; režie Louise Moaty. 128. sezóna Národního divadla v Praze.
  • Oratorium "Messiah". Moravský Krumlov, 27. září. Tuzemští sólisté, The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir; dir. Roman Válek. Zahajovací koncert prvního ročníku festivalu "Hudba pro Slovanskou epopej".
  • Oratorium "Messiah". Ostrava, 16. října + Opava, 17. října. Tuzemští sólisté, Collegium Vocale 1704, Collegium 1704; dir. Václav Luks. VII. Svatováclavský hudební festival Ostrava (obě provedení).
  • Oratorium "Messiah". Praha, 31. prosince. Jeden zahraniční sólista a tři tuzemští sólisté, Collegium Vocale 1704, Collegium 1704; dir. Václav Luks. Koncertní cyklus "Hudební most Praha - Drážďany".

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti, 18. září 2010. Záběr z inscenace Händelova operního prologu s tanečními výstupy "Terpsicore" ("Terpsichoré"; HWV 8b). Erato (Erató) - Irena Troupová, soprán (první zleva); Apollo (Apollón) - Dagmar Šašková, alt (druhá zleva); taneční soubor Hartig (Terpsichoré: Barbora Kohoutková; čtvrtá zleva); orchestr Musica Florea. Dirigent: Marek Štryncl; choreografie a režie: Helena Kazárová. - Dílo bylo provedeno v koprodukci s Českou Händelovou společností.

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2010 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "Mnichovo Hradiště. První uvedení Händlovy Terpsichory na české scéně" (Ladislava Petišková, "Harmonie", 11/2010).
Také v roce 2010 byla mimořádná pozornost věnována provozu, rozšiřování a aktualizaci webových stránek ČHäS ("www.haendel.cz"), aktivovaných dne 24. května 2001. V klasifikovaném systematickém internetovém hodnocení "Google directory" ("adresář Google") se webové stránky Společnosti nyní udržují na potěšitelném čtvrtém (!) místě. Návod, jak dotyčné umístění ČHäS vyhledat, je otištěn v členském cirkuláři ze dne 10. března 2010.

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 69 (65 tuzemských řádných členů, 1 tuzemský čestný člen, 2 zahraniční řádní členové, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2010:

14. ledna - Nicholas McGegan; 16. ledna - Věnceslav Anděl; 24. ledna - Jiří Mokrý; 21. února - Magdalena Bílková Tůmová; 23. dubna - Věra Várady; 6. května - Marie Charvátová; 24. května - Dorothea Frankeová; 28. května - Tomáš Saska; 6. června - Zdena Kovaříková; 23. června - Irena Váchová; 30. června - Danuše Píchová; 18. srpna - Adolf Scherl; 11. září - Marcela Skoupá; 14. listopadu - Václav Luks; 23. listopadu - Soňa Švábová.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2011.
V Praze dne 10. prosince 2010. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.