CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

počínaje 1. lednem 2015 platí nová adresa ČHäS: Malá Plynární 4/1454, 170 00 Praha 7. Všechna ostatní spojení zůstávají nezměněna. Srov. s členským cirkulářem ze dne 25. září 2013.

XVI. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 27. listopadu 2014. Pavel Polka přednáší k 250. výročí úmrtí Williama Hogartha (1697-1764). Vpravo Petr Tylínek, řádný člen Společnosti, s Hogarthovou rytinou "Pavel před Félixem" (1752-1762). Foto Jana Hejdová, řádná členka Společnosti.

Za celkové účasti patnácti osob (z toho jedenácti členů ČHäS) proběhl dne 27. listopadu 2014 od 18.00 hodin v učebně č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovicích, Jablonského 3/333, XVI. seminář České Händelovy společnosti; název: "William Hogarth (1697-1764). Medailon k 250. výročí úmrtí". Více než dvě hodiny přednášel Pavel Polka, předseda ČHäS. Při prohlížení unikátního foliantu s reprodukcemi Hogarthových grafických děl se pozornost postupně soustředila obzvláště na slavné mravoličné cykly "Manželství podle módy" (vyd. 1745), "Píle a lenost" (vyd. 1747), "Život prostopášníka" (vyd. 1735) a "Život běhny" (vyd. 1732).

Letecký pohled na část Benátek. Šipka ukazuje na "dvojpalác" Ferro Fini (San Marco 2322), sídlo Regionální rady Benátska (Consiglio regionale del Veneto), od 10. října do 10. prosince 2014 dějiště sochařské výstavy "Petr Novák da Jaromer. L'albero, il cavallo e la roccia: i miei fratelli dell'anima" ("Petr Novák z Jaroměře. S bratry stromem, koněm a kamenem ve chvíli posvátné přítomnosti").

Benátky, palác Ferro Fini (Regionální rada Benátska - Consiglio regionale del Veneto; San Marco 2322), 6. listopadu 2014. Sochařská výstava "Petr Novák z Jaroměře. S bratry stromem, koněm a kamenem ve chvíli posvátné přítomnosti" ("Petr Novák da Jaromer. L'albero, il cavallo e la roccia: i miei fratelli dell'anima"). Přízemí a I. patro palácové části Fini. 10. října - 10. prosince 2014. - Autorský sádrový odlitek busty Georga Friedricha Händela z roku 2002 (výška: 66,5 cm). Kožený sál (I. patro). Foto Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti.

Ve dnech 4. - 13. listopadu 2014 zorganizovala ČHäS, v neobvykle deštivém počasí, tradiční podzimní poznávací cestu do Itálie, tentokrát za účasti předsedy, technického ředitele a řádných členek Jany Hejdové a Ireny Váchové. Použit byl osobní automobil ČHäS, přičemž veškeré cestovní náklady hradili výše jmenovaní ze svých vlastních prostředků. Ubytování (5. - 12. listopadu) opět laskavě poskytla kněžna Trinidad di Collalto e San Salvatore v letohrádku "Sfondo" v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso). Z letohrádku bylo podniknuto několik tematických výjezdů do okolí se zaměřením na rozličné kulturně-historické a technické souvislosti. V rušném Milánu se účastníci cesty zaměřili (9. listopadu) především na proslulý dóm, muzeum divadla alla Scala (Museo Teatrale alla Scala; pozorný návštěvník zde v jedné vitríně objeví také miniaturní biskvitovou bustu G. F. Händela, vyrobenou ve Vídni či v Praze v polovině 19. století - inv.č.: 2354), několik muzeí na hradě rodu Sforzů (Castello Sforzesco) a obrazárnu di Brera (Pinacoteca di Brera). Vítané zpestření programu přinesla prohlídka historického města Pordenone, správního střediska stejnojmenné provincie (7. listopadu). Se stísněnými pocity opouštěli členové výpravy (11. listopadu) někdejší přehradní nádrž Vajont u Belluna, do níž se dne 9. října 1963 sesulo gigantické množství skalnaté půdy, což způsobilo katastrofu nevídaných rozměrů. "Zlatým hřebem" celé cesty se bezpochyby stala návštěva Benátek (6. listopadu), jmenovitě "dvojpaláce" Ferro Fini na Velkém kanále poblíž náměstí Svatého Marka (San Marco 2322), sídla regionálního parlamentu (Consiglio regionale del Veneto - Regionální rada Benátska), od 10. října do 10. prosince 2014 dějiště prestižní sochařské výstavy "Petr Novák da Jaromer. L'albero, il cavallo e la roccia: i miei fratelli dell'anima" ("Petr Novák z Jaroměře. S bratry stromem, koněm a kamenem ve chvíli posvátné přítomnosti"), instalované v přízemí a v I. patře palácové části Fini. V tzv. Koženém sále v I. patře nebylo možno přehlédnout autorský sádrový odlitek busty Georga Friedricha Händela z roku 2002 (výška: 66,5 cm; zakázka od ČHäS z roku 2001).
K předmětné benátské výstavě sochaře Petra Nováka z Jaroměře (nar. 1957) vyšel mimořádně kvalitní katalog (27,9 × 22,0 cm, 132 stran; ISBN: 978-80-260-6725-2; text v italštině, angličtině a češtině). Na straně 45 je v něm otištěn fotografický snímek mistrně nasvícené Händelovy busty (viz výše) od Ctibora Košťála z Trutnova (nar. 1956). Tuto jedinečnou publikaci lze zakoupit, za 250 Kč, prostřednictvím informačního centra v Jaroměři - telefon: 491847220, 737937015; e-mail: info@jaromer-josefov.cz.

Alejandro Cabeza (nar. 1971): Alejo Carpentier y Valmont (1904-1980), kubánský romanopisec, esejista a muzikolog. Olejomalba na plátně z roku 2013. 154,9 × 116,8 cm. Nadace Aleja Carpentiera, Havana, Kuba.

Mezi literárními díly, v nichž v roli jednající postavy vystupuje G. F. Händel, zaujímá význačné místo fantaskní novela Aleja Carpentiera y Valmonta (Alejo Carpentier y Valmont; 1904-1980), kubánského romanopisce, esejisty a muzikologa francouzsko-ruského původu, nazvaná Barokní koncert ("Concierto barroco"; vyd. 1974; česky 1984 a 1990, společně s Carpentierovým románem "Harfa a stín", v Odeonu, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha - překlad: Eduard Hodoušek [1921-2004]). Carpentier v této kratší novele nedodržuje časovou posloupnost - naopak s ní zachází velice volně až svévolně a dosahuje podivuhodných formálních a myšlenkových efektů. Nešetří druhotnými významy, důmyslnými narážkami, málo známými reáliemi a rozličnými asociacemi. - Bohatý bezejmenný mexický obchodník stříbrem ("milostpán") se spolu se svým černým sluhou Filomenem (Filomeno) v jedné benátské kavárně setkává, v době karnevalu, se skladateli Antoniem Vivaldim (1678-1741), Händelem a Domenikem Scarlattim (1685-1757). Poté se všichni účastní strhujícího nočního koncertu chovanek ve velkém hudebním sále v "Útulku milosrdenství" (Ospedale della Pietà); Vivaldi hraje na housle a zároveň řídí orchestr, zatímco Scarlatti hraje na cembalo, Händel na varhany. Za svítání se celá pětičlenná "parta" přepraví bárkou na svatomichalský hřbitov, kde pak v klidu vybraně snídá a beseduje. Vivaldi přitom zvídavě hledí na náhrobek s nápisem "Igor Stravinsky" (1882-1971; srov. s členským cirkulářem ze dne 6. prosince 2007). Při plavbě zpět do města si rozverní kumpáni všimnou, jak je na Velkém kanále nakládána do černé gondoly rakev s Richardem Wagnerem (1813-1883). "Milostpán" s Filomenem sledují poslední zkoušku Vivaldiho opery "Motezuma", k jejímuž námětu autora bezděky inspiroval "milostpán". Filomeno nakonec navštěvuje benátské vystoupení Louise Armstronga (1901-1971). - Popis Händelova vstupu do děje novely dokládá, že Carpentier ke svému textu přistupoval s notnou dávkou rozpustilé uvolněnosti (citováno podle vydání Odeonu z roku 1984, str. 31): "… tu se objevil ve svém všedním obleku vtipný Sas [= Händel], přítel abbého [= Vivaldiho], v doprovodu mladého Neapolce [= Scarlattiho]… Avšak Sas přicházel v prachšpatné náladě a celý rudý vztekem - a samozřejmě také působením nějaké té sklenky červeného navíc -, protože mu nějaký pitomec, ověšený kravskými zvonci, počural punčochy a utekl právě včas…"

Pro rok 2015 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2015 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Malá Plynární 4/1454, 170 00 Praha 7. Chcete-li platit prostřednictvím internetového bankovnictví, konzultujte toto, prosím, předem s předsedou ČHäS.
Členské příspěvky za rok 2014 neuhradilo k dnešnímu datu celkem devět členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2015 rovněž po 1. lednu 2015 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

V sobotu dne 13. prosince 2014 pořádá ČHäS tradiční předvánoční výstup na památnou horu Říp. Informace k výstupu v pracovních dnech na telefonních číslech 220197350 (přes den) a 266712203 (večer).

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 15. prosince 2013. Účastníci akce během sestupu na Mělnické vyhlídce, na východním svahu hory. Zleva: Pavel Polka, Jana Hejdová, Petr Tylínek. V pozadí krajina směrem k obci Krabčice.
Památná hora Říp je cílem tradičních předvánočních výstupů České Händelovy společnosti. "Händelovská" trasa začíná v železniční zastávce v obci Ctiněves při jihovýchodním úpatí hory. Letošní akce se uskuteční v sobotu dne 13. prosince, in memoriam Milana Bakiče, iniciátora zimních výstupů na Říp, který tragicky zahynul dne 26. listopadu 2009 ve věku 52 let.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2014, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • "Brockes-Passion" ("Brockesovy pašije"). Lysá nad Labem, 1. dubna (koncertní cyklus "Musica Florea - Bohemia 2014") + Praha, 2. dubna (12. festivalový cyklus Musica Florea 2014). Tuzemští sólisté, sbor Collegium Floreum, barokní orchestr Musica Florea; dir. Marek Štryncl.
  • Opera "Rinaldo". Praha, 14. (obnovená premiéra) + 24. června (scénicky; premiéry 4. a 6. dubna 2009 - viz členský cirkulář ze dne 10. prosince 2009). Tuzemští a zahraniční sólisté, balet, Orchestr Collegium 1704; dir. Václav Luks; režie Louise Moaty. 131. sezóna Národního divadla v Praze. [Dále viz členské cirkuláře ze dne 10. března 2009, 10. prosince 2010 a 8. prosince 2012.]
  • Oratorium "Messiah". Litomyšl, 5. července. Tuzemští sólisté, Český filharmonický sbor Brno, Čeští komorní sólisté Brno; dir. Vojtěch Spurný. 56. ročník mezinárodního operního festivalu "Smetanova Litomyšl".
  • Oratorium "Messiah". Brno, 18. prosince. Tuzemští sólisté, Czech Ensemble Baroque; dir. Roman Válek. 3. koncertní sezóna cyklu "Bacha na Mozarta!".

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2014 následovně:

Dosud známé články, stati (výběr): "XV. seminář České Händelovy společnosti. Dvorní skladatel mocného krále Slunce Ludvíka XIV. - monsieur Jean-Baptiste de Lully" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 9. + 14. dubna 2014); "XVI. seminář České Händelovy společnosti (27. listopadu 2014)" (Pavel Polka, internetový deník "Britské listy", 24. listopadu 2014).

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 62 (60 tuzemských řádných členů, 1 zahraniční řádná členka, 1 zahraniční čestný člen).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2014:

5. února - Ivo Šindelář; 3. března - Alena Kavanová; 19. března - Anna Šerých; 7. dubna - Beata Altior; 12. dubna - Marcela Sasková; 24. června - Jindřich Chval; 2. července - Jindřich Pilař; 11. listopadu - Martina Portyková; 18. listopadu - Petr Frisch; 29. listopadu - Božena Vondráčková.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2015.
V Praze dne 6. prosince 2014. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.