CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

Palác Bonoris v severoitalské Brescii dne 26. října 2005. Profesorka Ellen T. Harris (Boston, USA), přední händelovská badatelka současnosti, přednáší na téma "'Cantate, que me veux-tu?', or: Do Handel's cantatas matter?" ("'Co mi chceš, kantáto?' aneb Záleží vůbec na Händelových kantátách?") v rámci mezinárodního odborného semináře "Händel v Itálii". Seminář se konal u příležitosti oficiálního zahájení dlouhodobého projektu "Händelovy italské kantáty" (2005-2009).

jak bylo avizováno v členském cirkuláři ze dne 21. září 2005, uskutečnili předseda, technický ředitel a řádní členové Věnceslav Anděl, Jana Hegerová a Ivo Šindelář od 22. do 30. října 2005, osobním automobilem ČHäS, pracovně-poznávací cestu ČHäS do Itálie, jejímž hlavním cílem byla účast na oficiálním zahájení víceletého projektu italského souboru staré hudby "La Risonanza" (umělecký vedoucí: Fabio Bonizzoni; manažerka: Alessandra Sciabica) nazvaného Händelovy italské kantáty ("Le Cantate Italiane di Handel") dne 26. října v historickém lombardském městě Brescii (Brescia). Projekt otevřel téhož dne mezinárodní odborný seminář "Händel v Itálii" ("Handel in Italia") v paláci Bonoris (Ateneo Bresciano), via Tosio 8. Přednášeli uznávaní händelovští badatelé: Dinko Fabris (Itálie), Ellen T. Harris (USA), Karl Böhmer (SRN), Steffen Voss (SRN) a Carlo Majer (moderátor; Itálie). Večer se v kostele sv. Kajetána při Františkánském institutu (Istituto Franciscanum), Brescia, konal zahajovací händelovský koncert "Kantáty pro kardinála Pamphiliho z let 1706-1707" ("Le Cantate per il Cardinale Pamphili 1706-1707"), součást 3. ročníku festivalu "Nové týdny barokní hudby v Brescii a provincii" ("Nuove Settimane di Musica Barocca in Brescia e provincia"); soubor "La Risonanza" doprovázel renomovanou sopranistku Robertu Invernizzi. Koncert bezezbytku splnil očekávání - jednoznačně se ukázalo, že "La Risonanza" se v oboru tzv. poučené interpretace řadí mezi ansámbly na špičkové profesionální úrovni, a to i v širším evropském měřítku. ČHäS by soubor v rámci jmenovaného projektu velmi ráda pozvala na pohostinské vystoupení v České republice. Realizace takovéhoto přání závisí ovšem jen a jen na dostatku finančních prostředků, neboť z italské strany je zájem o spolupráci s ČHäS značný.
Pracovní skupina ČHäS byla v Itálii opět hostem knížat z Collalta a San Salvatore v Suseganě nedaleko Benátek (provincie Treviso), tentokrát v nově zřízeném, přívětivém letohrádku "Lentiner". V dané souvislosti vyjadřuje výbor ČHäS srdečný dík zejména kněžně Trinidad z Collalta a San Salvatore a panu Lorenzu Surianovi. Veškeré cestovní náklady byly hrazeny výlučně z individuálních peněžních prostředků účastníků (společné výdaje činily celkem 17.516 Kč).
Celý den, 28. říjen, byl tradičně věnován návštěvě Benátek. Zde se předseda ČHäS systematicky zaměřil na téměř legendárního Angličana a naturalizovaného Benátčana Josepha Smithe (1674?-1770), bankéře, obchodníka, sběratele, stavebníka, diplomata, zejména však zaměstnavatele a prostředníka vedutisty Giovanniho Antonia Canala (1697-1768), zvaného Canaletto, a malíře, rytce a architekta Antonia Marii Visentiniho (1688-1782). Smith se znal osobně také s Georgem Friedrichem Händelem. Během skladatelova putování po Itálii v roce 1729 Smith na své adrese soustřeďoval jeho došlou korespondenci a posílal ji dále na místa, kde se tento právě zdržoval [viz Händelův dopis ze dne 11. března 1729 odeslaný z Benátek do Halle jeho švagrovi, Michaelu Dietrichu Michaelsenovi (1680-1748)]. Předchozí den, 27. října, zdokumentoval předseda také pozemek v Moglianu Venetu u Trevisa, na němž stávala proslulá, dnes již neexistující Smithova vila; z někdejšího areálu se dochoval pouze dům správce ("casa del gastaldo").

Kamenný památník z roku 1978 na Moravském poli (Marchfeld) mezi dolnorakouskými obcemi Dürnkrut (Suché Kruty) a Jedenspeigen. Dne 26. srpna 1278 se zde odehrála historicky významná bitva, v níž padl český král Přemysl Otakar II. (kol. 1233-1278; vládl 1253-1278). Na památníku jej - v plné zbroji - znázorňuje reliéf. Snímek ze dne 23. října 2005.


Podobně jako v letech minulých využila händelovská výprava rovněž cesty přes Rakousko, takže se dne 23. října dostaly na program tři významné zastávky: Moravské pole (Marchfeld) mezi dolnorakouskými obcemi Dürnkrut (Suché Kruty) a Jedenspeigen - zde se dne 26. srpna 1278 odehrála osudná bitva, v níž padl český král Přemysl Otakar II. (kol.1233-1278; vládl 1253-1278); dolnorakouská obec Rohrau s rázovitým selským stavením, krytým doškovou střechou, kde se jako syn nezámožného koláře dne 31. března 1732 narodil Franz Joseph Haydn († 1809); rezidenční Eisenstadt (nyní hlavní město rakouské spolkové země Burgenland), Haydnovo dlouholeté kapelnické působiště ve službách rodu Esterházyů, místo jeho posledního odpočinku: uvnitř honosného mramorového sarkofágu z roku 1932 (autor: vídeňský sochař a medailér Oskar Thiede; 1879-1961) v mauzoleu zbudovaném tehdy v kostele Bergkirche knížetem Paulem V. Esterházym (1901-1989). U tělesných ostatků chyběla v letech 1809-1954 skladatelova hlava…
V Itálii i v Rakousku byla zhotovena řada dokumentárních fotografických snímků, z nichž jsou některé vystaveny v elektronické kopii tohoto cirkuláře na internetové adrese ČHäS: "www.haendel.cz". Několik snímků z Benátek bylo nově zařazeno na těchže stránkách v sekci "Aktuality" do dokumentu "Malý fotografický průvodce Händelovým Římem a Benátkami" (též v anglické verzi). Všem členům ČHäS, i těm, kteří nemají běžně přístup na Internet, návštěvu zmíněných dokumentů vřele doporučujeme.

Dne 21. listopadu 2005 obdržela ČHäS z Halle nad Sálou velmi nemilou zprávu, že oproti všeobecnému očekávání německá Spolková kulturní nadace (Kulturstiftung des Bundes; Halle an der Saale) nepodpoří mezinárodní projekt Drei Nationen - ein Klang ("Souznění tří národů"; viz členské cirkuláře ze dne 21. března 2005 a 21. září 2005). Koncert ze sborových skladeb Georga Friedricha Händela, Františka Václava Habermanna a Wojciecha Dankowského (Dankowski) se v roce 2006 uskuteční pouze v Halle nad Sálou v rámci mezinárodního Händelova festivalu (10. června od 16.00 hodin v koncertním sále "Ulrichskirche"). Naši hallští partneři budou hledat podporu projektu z jiných zdrojů, takže budoucí realizace koncertu v Praze a ve Vratislavi není ještě zcela vyloučena. - ČHäS se i v roce 2006 bude podílet na hudebně-divadelních produkcích na zámku v Mnichově Hradišti; konkrétní informace budou včas sděleny.

Pro rok 2006 zůstává nezměněna základní sazba členského příspěvku ČHäS ve výši 100 Kč. Nadále necháváme na úvaze našich členů, zda uhradí příspěvek přesahující stanovenou minimální hranici 100 Kč - nutno podotknout, že velká část členské základny hradí příspěvky vyšší nežli 100 Kč. Všem, kdo do pokladny ČHäS přispívají obnosem převyšujícím minimální sazbu, tímto upřímně děkujeme. Platbu členských příspěvků na rok 2006 proveďte laskavě přiloženou poštovní složenkou "C" až po Novém roce, výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00 Praha 7.
Členské příspěvky za rok 2005 neuhradilo k dnešnímu datu celkem sedm členů. S ohledem na účetní uzávěrku dotyčné členy žádáme, aby svůj nedoplatek zapravili ještě do konce tohoto roku!
Čeští členové mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou poukazují svůj příspěvek na rok 2006 rovněž po 1. lednu 2006 na shora uvedenou adresu ve výši nejméně 100 Kč. Tento příspěvek nelze sloučit s příspěvkem ČHäS; hradí se samostatnou poštovní složenkou "C"!

Ani tentokrát nebude ČHäS tisknout samostatnou výroční zprávu za rok 2005. Pokud jde o přehled naší činnosti v uvedeném časovém období, dovoluji si Vás odkázat na cirkuláře ze dne 21. března, 8. června a 21. září 2005. O hospodaření ČHäS budete zpraveni v prvním cirkuláři roku 2006. Na tomto místě zařazujeme pouze některé standardní části výročních zpráv, jež se v cirkulářích nevyskytují:

Oratorium "Izrael v Egyptě". Mezzotinta z grafického cyklu Magdaleny Vovsové (nar. 1954) "Opery a oratoria G. F. Händla II" (1985). 8,0 × 10,5 cm. Sbírky České Händelovy společnosti.

Händelovské koncerty a představení na území České republiky v roce 2005, na nichž se nepodílela ČHäS
(vypsány jsou pouze akce, které se ČHäS podařilo zaregistrovat):

  • Oratorium "Israel in Egypt". Praha, 18. února. Čtyři tuzemští a dva zahraniční sólisté, Ars Brunensis Chorus, Musica Aeterna/Bratislava; dir. Roman Válek. FOK: 3. koncert cyklu "Barokní opera a oratorium".
  • "Římské nešpory". Brno, 19. dubna. Tři tuzemští a dva zahraniční sólisté, Ars Brunensis Chorus, Ensemble Baroque; dir. Dan Kalousek. Slavnostní koncert k 25. výročí založení smíšeného pěveckého sboru Ars Brunensis Chorus. [S finančním příspěvkem ČHäS.]
  • Masque "Acis and Galatea". Znojmo, premiéra 8. července (scénicky). Jedna zahraniční sólistka a tři tuzemští sólisté, Ars Brunensis Chorus, Ensemble Baroque; dir. Roman Válek; režie Jana Janěková. 1. ročník "Hudebního festivalu Znojmo" (celkem tři provedení). Další inscenace: Třebíč, 28. října; Brno, 30. října. [Obě poslední představení pod záštitou ČHäS. K brněnské inscenaci byla na webových stránkách ČHäS v sekci "Aktuality" umístěna, dne 22. listopadu 2005, recenze profesora Rudolfa Pečmana, čestného člena Společnosti.]

Tisková a internetová publicita ČHäS vypadala během roku 2005 následovně:

Články ani stati nebyly zaznamenány; v tisku a v internetové síti se objevily pouze zmínky menšího rozsahu.
Vysoce ceněné webové stránky ČHäS ("www.haendel.cz"), uvedené do provozu dne 24. května 2001, jsou čteny s nepolevujícím zájmem: jak ověřil Věnceslav Anděl, řádný člen ČHäS, dosahovala sledovanost předmětných stránek v červenci a srpnu 2005 až pětadvacet denních přístupů. Internetu budeme proto nadále věnovat zvýšenou pozornost. V letošním roce byla na provoz webových stránek vynaložena částka v celkové výši 5.017 Kč (1.190 Kč - poplatek za doménu "haendel.cz" na období 15. května 2005 - 14. května 2007; 3.827 Kč - úhrada provozu webových stránek na období 24 měsíců od 5. září 2005).

Početní stav členské základny ČHäS k dnešnímu datu: 72 (66 tuzemských řádných členů, 2 tuzemští čestní členové, 2 zahraniční řádní členové, 2 zahraniční čestní členové).

ČHäS upřímně blahopřeje k životním jubileím svých členů v roce 2005:

24. ledna - Jiří Mokrý; 18. dubna - Ria Hanušová; 24. května - Dorothea Frankeová; 28. května - Eva Otopalová; 17. června - Milan Hanuš; 23. června - Irena Váchová; 30. června - Danuše Píchová; 10. července - Eva Studená.

Všem členům ČHäS přeji požehnané svátky vánoční a zdárný vstup do roku 2006.
V Praze dne 8. prosince 2005. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.