CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

V příloze Vám zasíláme oficiální pozvánku na mimořádný tematický vokálně-instrumentální koncert, který byl již předběžně ohlášen v členských cirkulářích ČHäS ze dne 11. prosince 2001 a 8. března 2002. Pod názvem Mistři evropské hudby v Brtnici se uskuteční v zámeckém/klášterním kostele bl. Juliány z Collalta v Brtnici u Jihlavy v sobotu dne 29. června 2002 od 18.00 hodin a vystoupí na něm komorní soubor Atlantis Collegium, Praha, pod vedením Vítězslava Podrazila ve složení: Věra Páchová - alt; Josef Popelka - varhany; Jitka Beranová, Anna Veverková - housle; Jana Matějková - violoncello; Vítězslav Podrazil - cembalo. Koncert je součástí "Mezinárodního hudebního festivalu Vysočina". V architektonicky působivém prostoru kostela bl. Juliány zaznějí výhradně skladby autorů uvedených v Brtnickém hudebním inventáři z let 1752-1769, náležejícím k významným hudebním památkám dochovaným na území České republiky. Při této příležitosti oslaví novodobou českou premiéru Händelova Triová sonáta č. 5b g moll pro dvoje housle, bas a varhany, op. 2, HWV 390b, jež byla v inventáři nedávno identifikována (blíže viz cirkulář z 11. prosince 2001). Pořadatelsky dosti náročná akce proběhne v úzké přátelské spolupráci ČHäS se Společností Josefa Hoffmanna se sídlem v Brtnici.
ČHäS vyšle do Brtnice mimořádný zájezdový autobus s odjezdem z Prahy dne 29. června 2002 v 10.00 hodin od Masarykova nádraží z ulice Na Florenci (stanice metra "Náměstí Republiky"). Návrat do Prahy předpokládáme tentýž den do 21.30 hodin. Pro účastníky zájezdu bude v Brtnici připraven bohatý poznávací program, v jehož rámci bude navštíven rozlehlý areál zámku, zámecký/klášterní kostel bl. Juliány z Collalta, farní kostel sv. Jakuba Většího a rodný dům Josefa Hoffmanna (1870-1956), světově proslulého architekta a návrháře. Při odjezdu z Prahy obdrží všichni účastníci informační materiály týkající se Brtnice a její pozoruhodné historie.
Cena zájezdu činí 400 Kč za osobu bez ohledu na věk a zahrnuje dopravu, vstupenku na koncert, vstup do výše uvedených objektů, průvodcovské služby a informační materiály. Oběd je zajištěn v restauraci místní Tělovýchovné jednoty. Podáván bude jeden druh polévky; vybírat bude možné ze tří druhů hlavního jídla. Cena polévky a hlavního jídla se bude pohybovat do 60 Kč (bez nápojů).
Zájemci z řad členů i nečlenů ČHäS se mohou přihlásit písemně na poštovní adrese České Händelovy společnosti (Na Maninách 11/795, 170 00  Praha 7), telefonicky na pražských číslech 20197350 (pracovní dny, 9.00 - 15.00 hod.) a 66712203 (večer), nebo elektronicky na e-mailové adrese "info@haendel.cz". Doporučujeme brzkou rezervaci. Pozvěte na zájezd také své přátele a známé!

Odlitky busty Georga Friedricha Händela od akademického sochaře Petra Nováka (nar. 1957) z Jaroměře, na niž ČHäS vyhlásila v cirkuláři ze dne 20. června 2001 veřejnou subskripci, byly dne 25. dubna 2002 vyexpedovány z dílny kamenosochaře Josefa Šraibra v Jaroměři. Bustu (výška: 66,5 cm) vytvořil sochař Novák ve svém jaroměřském ateliéru v únoru a březnu tohoto roku na objednávku ČHäS ze 14. července 2001. Celkem bylo zhotoveno pět originálních tónovaných sádrových odlitků a jedna replika; lukoprenová forma byla za přítomnosti zástupců ČHäS v dílně pana Šraibra, zhotovitele odlitků, dne 25. dubna 2002 protokolárně zničena.
Plastika znázorňuje skladatele ve starším věku s parukou při pohybu hlavy směrem doprava v situaci, kdy sedí u cembala a dává pokyn některé ze svých zpěvaček. Přesná anatomická rekonstrukce hlavy a obličeje vychází ze snímků autentických plastických i malířských podobizen, které ze svého archívu poskytla ČHäS. Čelní stranu podstavce zdobí iniciály "G.F.H.". Oprávněně lze říci, že se jedná o umělecky nejpřínosnější Händelovu bustu od doby, kdy byl mistr za svého života portrétován věhlasným sochařem Louisem Françoisem Roubiliacem (1702-1762), k jehož obdivovatelům patří ostatně i Petr Novák (srov. mj. s pohlednicí ČHäS vydanou dne 14. května 1998). S jistou nadsázkou můžeme v Novákově bustě spatřovat autorův hold k letošnímu 300. výročí narození velkého sochařského předchůdce.
A zde jsou majitelé jednotlivých exemplářů: originál č. I/V - P. Oldřich Máša, Moravský Beroun; originál č. II/V - Händel-Haus, Halle an der Saale, SRN (skladatelovu rodnému domu bude busta slavnostně předána dne 8. června 2002 v Halle nad Sálou při sjezdu mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela); originál č. III/V - Pavel Polka, Praha; originál č. IV/V - Petr Frisch, Cheb; originál č. V/V - Michal Typl, Praha; replika - Česká Händelova společnost, Praha. Tato replika (od 15. května 2002 deponovaná u řádného člena Petra Tylínka v Praze) bude vystavována na stěžejních akcích ČHäS. Jejím "prostřednictvím" bude busta oficiálně představena veřejnosti ("odhalena"), za účasti sochaře Petra Nováka a zástupců hromadných sdělovacích prostředků, dne 29. května 2002 na zámku v Mnichově Hradišti před generální zkouškou Scarlattiho opery "L'Amor Generoso"; tamtéž zůstane do 2. června 2002.
Další vystavení busty plánujeme dne 29. června 2002 v kostele bl. Juliány v Brtnici v rámci výše inzerovaného koncertu. Stručná textová a podrobná obrazová dokumentace, postupně doplňovaná, je umístěna na webových stránkách ČHäS ("www.haendel.cz") v české verzi ve složce "Aktuality", ve verzi anglické ve složce "News". Z tištěných periodik zveřejnily fotografii busty, spolu s průvodním textem, jako první "Noviny Náchodska" dne 25. dubna 2002 pod názvem "Pocta skladateli vrcholného baroka". Fotografie z předmětného článku je reprodukována níže na této stránce. Za originál č. II/V (dar hallskému Händelovu domu) uhradila ČHäS celkem 5.000 Kč, za "ukazovací" repliku 3.000 Kč.

Překvapivě početná část členské základny ČHäS neprovedla k dnešnímu datu úhradu členských příspěvků na rok 2002 - nejzazším platebním termínem byl přitom 31. březen 2002. Žádám proto všechny, kdo se této členské povinnosti ještě nezhostili, aby svůj členský příspěvek poukázali poštovní složenkou "C", výhradně na adresu: Česká Händelova společnost, Na Maninách 11/795, 170 00  Praha 7. Dotyčnou poukázku lze vyzvednout na kterémkoliv poštovním úřadě v České republice.

V Praze dne 23. května 2002. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.