CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

jak bylo avizováno v předvánočním cirkuláři ČHäS (datovaném 10. prosince 2008), přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o našem hospodaření v období od 1. ledna do 31. prosince 2008:

 

Pavel Polka: první a druhá strana rukopisného výpočtu hospodaření České Händelovy společnosti za rok 2008. Dokument vyhotoven dne 6. ledna 2008.

Sledované období, v jehož průběhu ČHäS neobdržela žádný větší sponzorský dar, nevybočovalo nijak výrazně z obvyklé osnovy příjmů a výdajů, jakou známe z posledních let; závěrečný deficit dosáhl však pouze 56,21 % deficitu z roku předchozího. Výsledky hospodaření za rok 2008 ukázaly, navzdory systematicky uplatňovaným úsporným opatřením, ztrátu ("minus") ve výši 13.853,63 Kč. Celkové příjmy obnášejí 53.403,58 Kč, výdaje 67.257,21 Kč. Peněžní "toky" během období od založení ČHäS do 31. prosince 2008 vyhlížejí nicméně příznivě: celkové příjmy 2.424.259,23 Kč, výdaje 2.083.688,27 Kč, tj. plus ("zisk") 340.570,96 Kč.
Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků tuzemských členů ČHäS za rok 2008: v této kategorii bylo inkasováno 36.450,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč jedenácti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: úhrnem 1.400,00 Kč.
Poplatky Československé obchodní banky, u níž je veden účet ČHäS, překročily také v roce 2008 výši úroků. Za to, že zmíněná banka mohla nakládat s jejími prostředky, musela ČHäS za dotyčný rok vydat navíc 1.991,89 Kč, což je o 1.292,79 Kč více nežli v roce 2007.
Vkladem hotovosti ve výši 16.000 Kč na účet ČHäS dne 23. prosince 2008 uhradil pan Ondřej Macek poslední (4.) splátku své půjčky ze dne 23. února 2000; veškeré finanční pohledávky ČHäS vůči jmenovanému jsou tímto vyrovnány (srov. s členským cirkulářem ze dne 20. září 2004).

250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela: dirigent Václav Luks (nar. 1970; na snímku), řádný člen České Händelovy společnosti, bude během roku 2009 řídit ve Stavovském divadle v Praze třináct provedení Händelovy opery "Rinaldo".

S napětím očekávané pražské inscenace Händelovy opery Rinaldo (dirigent: Václav Luks, řádný člen ČHäS; režie: Louise Moaty; srov. s členským cirkulářem ze dne 25. června 2008) se uskuteční ve Stavovském divadle, Ovocný trh, Praha 1, v těchto letošních termínech: 4. dubna (premiéra), 6. dubna (2. premiéra), 17. dubna, 19. dubna, 1. května, 3. května, 16. května, 28. června, 10. října, 20. října, 22. listopadu, 12. prosince a 28. prosince. Začátek vždy od 19.00 hodin s výjimkou 22. listopadu, kdy představení začne již v 17.00 hodin. Jmenované nastudování představuje nade vší pochybnost největší händelovský hudební podnik na území České republiky v celé dosavadní historii! Vzhledem k mimořádnému, velmi potěšitelnému zájmu hudbymilovné veřejnosti doporučujeme bezodkladné zakoupení vstupenek; informace o jejich prodeji získáte na telefonním čísle 224901448. Ceny vstupenek se pohybují i na úrovni přijatelné pro nižší příjmové skupiny. Další podrobnosti lze stáhnout na webové adrese "www.narodni-divadlo.cz".
Dne 23. května 2009 od 18.00 hodin, v rámci 64. mezinárodního hudebního festivalu "Pražské jaro", bude Václav Luks v Týnském chrámu v Praze řídit provedení Händelova oratoria La Resurrezione ("Zmrtvýchvstání"). Bližší informace jsou k dispozici na webové adrese "www.festival.cz".

Ve Dvořákově síni pražského Rudolfina zazní dne 26. a 27. března 2009 od 19.30 hodin Händelovo oratorium Judas Maccabaeus - "Juda Makabejský" (zahraniční sólisté, Pražský komorní sbor, Česká filharmonie; dirigent: Peter Schreier). Oba koncerty pořádá Česká filharmonie. S dotazy ohledně vstupenek se obracejte na telefonní číslo 227059227 (Informační servis České filharmonie).

250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela: dirigent Vítězslav Podrazil (nar. 1959; na snímku), tajemník České Händelovy společnosti, uskuteční do konce roku 2009 sérii koncertů nazvanou "Pocta G. F. Händelovi".

U příležitosti 250. výročí Händelova úmrtí účinkuje Orchestr Atlantis se svými sólisty a komorní soubor Atlantis Collegium v roce 2009, ve spolupráci s Institutem pro památky a kulturu a ČHäS, v sérii koncertů nazvané Pocta G. F. Händelovi. Uměleckým vedoucím obou hudebních těles je Vítězslav Podrazil, tajemník ČHäS. K účasti na projektu byl přizván také bulharský malíř Rumen Sazdov (nar. 1959). V současné době jsou dohodnuta následující místa a termíny: Slaný - kaple Zasnoubení P. Marie v bývalé piaristické koleji: 18. března od 19.30; Praha - sbor Církve československé husitské v Praze 7: 22. dubna od 17.00; Tanvald - kostel sv. Františka z Assisi: 15. května od 19.00 (53. ročník festivalu "Tanvaldské hudební jaro"); Praha - Chodovská tvrz: 20. května od 19.00; Plzeň - sál "Vídeňka": 21. května, 11. června a 7. září vždy od 19.00; Kolín - synagoga: 13. září od 16.00 (10. vzpomínkový koncert); Děčín - synagoga: 17. září od 18.00 (Dny evropského dědictví); Praha - Libeňský zámek: 13. října; Mnichovo Hradiště - Městské divadlo: 3. prosince od 19.00 (adventní koncert); Praha - kostel sv. Salvátora, Salvátorská ulice, Praha 1: 8. prosince. Více se dozvíte na webové adrese "www.prokulturu.cz".

250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela: v čajovém centru "Neo Tea House" v přízemí někdejšího MacNewenova paláce v Praze, Palackého 7/719 (na snímku), proběhne dne 14. dubna 2009, tj. přesně v den výročí, přátelské setkání České Händelovy společnosti.

V příloze zasíláme pozvánku na přátelské setkání u příležitosti 250. výročí úmrtí G. F. Händela, které se uskuteční v úterý dne 14. dubna 2009, tedy přesně v den výročí, od 18.00 hodin v čajovém centru "Neo Tea House" v přízemí někdejšího MacNewenova paláce, Palackého 7/719, Praha 1 - Nové Město. Vchod při pravém okraji budovy. Nejbližší stanice metra: "Můstek" (trasa "A"/"B"); nejbližší tramvajová zastávka: "Vodičkova". ČHäS zajistí na své náklady lehké občerstvení (kromě nápojů). Na setkání, nahrazující pravidelný jarní seminář ČHäS, je samozřejmě možné přijít i po jeho zahájení. - Někdejší MacNewenův palác, významný pro české národní dějiny, postavil kolem roku 1780 architekt Ignác Jan Nepomuk Palliardi (1737-1821). Zde bydleli a zemřeli František Palacký (1798-1876) a jeho zeť, František Ladislav Rieger (1818-1903). Palackého připomíná v exteriéru paláce, nad hlavním vchodem, bronzová busta od Josefa Václava Myslbeka (1848-1922) z roku 1885; Riegrovi je věnována pamětní deska.

Dne 9. prosince 2008 zemřel nečekaně, ve věku 67 let, profesor Siegfried Schmalzriedt, německý hudební vědec a pedagog, v letech 1999-2007 předseda Händelovy společnosti Karlsruhe (Händel-Gesellschaft Karlsruhe), na jejíž činnosti se aktivně podílel jako člen představenstva již od jejího založení v roce 1989. Neodmyslitelně se zapsal do kulturního povědomí města Karlsruhe.

Profesor Rudolf Pečman (12. dubna 1931 - 17. prosince 2008). Portrétní fotografie na přední straně obálky k jeho vzpomínkám, které pod názvem "Z hlubin paměti" v roce 2007 vydala Masarykova univerzita v Brně.

Po dlouhotrvajících vážných zdravotních potížích zemřel dne 17. prosince 2008 v Brně, ve věku nedožitých 78 let, univerzitní profesor Rudolf Pečman, přední český hudební vědec, pedagog, publicista, organizátor hudebního života. Narodil se dne 12. dubna 1931 ve Starém Městě u Frýdku(-Místku). Poslední rozloučení se uskutečnilo dne 9. ledna 2009 v obřadní síni Krematoria města Brna. - Profesor Pečman po sobě zanechal úctyhodný počet odborných publikací a vychoval celou řadu hudebních badatelů. V roce 1985 vydal obsáhlou monografii "Georg Friedrich Händel", vůbec první svého druhu z pera českého autora. V letech 1976-1996 byl členem představenstva mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou. Na ustavujícím zasedání ČHäS v Praze dne 28. března 1990 mu výbor udělil první čestné členství Společnosti. Svou životní pouť zachytil v knize vzpomínek nazvané "Z hlubin paměti" (Brno 2007). Mnoholeté osobní přátelství jej pojilo s předsedou ČHäS, který v něm vždy spatřoval nedostižnou vědeckou autoritu a člověka neobyčejně vlídného a laskavého. Ač mu již zdraví nesloužilo, napsal Rudolf Pečman ještě dne 12. prosince 2008 předsedovi ČHäS dopis, v němž veskrze optimisticky, pln důvěry, nastínil své nejbližší tvůrčí záměry. Jeho odchodem utrpěla ČHäS i mezinárodní hudební společenství nenahraditelnou, velmi bolestnou ztrátu!

Mervyn Loft-Simson (20. května 1927 - 19. ledna 2009). Snímek pořízen dne 28. března 2007 v domě pana Loft-Simsona v Oxfordu - Upper Wolvercote. Autor: Stephen Loft-Simson.

S pocitem nejhlubšího smutku oznamujeme, že dne 19. ledna 2009 v Churchillově nemocnici v Oxfordu, Anglie, podlehl dlouhé nemoci, ve věku nedožitých 82 let, pan Mervyn Loft-Simson, od 26. března 1991 zahraniční čestný člen ČHäS. Smuteční obřad proběhl dne 7. února 2009 v kostele sv. Petra v Oxfordu - Upper Wolvercote. - Spolu se svou chotí, Elizabeth Loft-Simsonovou (1922-2000; viz členský cirkulář ze dne 16. února 2001), náležel pan Mervyn k největším zahraničním příznivcům a podporovatelům činnosti ČHäS. Bez velkorysého finančního příspěvku manželů Loft-Simsonových by bývalo nemyslitelné vydání händelovské monografie Pavla Polky "Triumf času a pravdy" v listopadu roku 1991. Mervyn a Elizabeth (od roku 2001 již jen Mervyn) i v dalších letech pravidelně sponzorovali podniky ČHäS; ještě dne 22. dubna 2008, při návštěvě dvou zástupců ČHäS v Oxfordu, jsme od prvně jmenovaného obdrželi každoroční peněžní dar (srov. s členským cirkulářem ze dne 25. června 2008). Společně s Elizabeth Mervyn několikrát, s nevšedním zájmem, procestoval automobilem Českou republiku; jeho znalosti naší historie a reálií byly obdivuhodné. Kdo jste jej znali, věnujte mu modlitbu nebo tichou vzpomínku.

Georg Friedrich Händel (1685-1759). Portrét od Balthasara Dennera (1685-1749) asi z let 1726-1728. Olejomalba na plátně. 74,9 × 62,6 cm. National Portrait Gallery, London. Sign.: NPG 1976. Obraz je vystaven na zámku Beningbrough Hall u Yorku, Anglie.

Obrazy od portrétisty Georga Friedricha Händela v Praze na Strahově. Nejspíše v rozmezí let 1726-1728 se skladatel nechal v Londýně zpodobnit německým malířem Balthasarem Dennerem (15. listopadu 1685, Altona u Hamburku - 14. dubna 1749, Rostock). Obraz (nesignovaný olej na plátně; 74,9 × 62,6 cm) dnes vystavuje londýnská Národní portrétní galerie na zámku Beningbrough Hall u Yorku. S Dennerovým jménem jsou, s jistými pochybnostmi, spojovány i jiné Händelovy podobizny. Obrazárna premonstrátského kláštera v Praze na Strahově vlastní dvě Dennerova díla: "Hlavu stařeny" (44,3 × 35,8 cm; inv.č.: O 856, výst.č.: XVII-C/1) a "Hlavu starce" (44,2 × 35,5 cm; inv.č.: O 857, výst.č.: XVII-C/2). Oba obrazy, patrně jediné práce svého autora na území České republiky, jsou zhotoveny olejem na měděném plechu; jejich starší provenience ani přesnější doba vzniku nejsou známy. Za poskytnutí potřebných údajů děkujeme Mgr. Liboru Šturcovi, kurátorovi uměleckých sbírek a fondů Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Strahovská obrazárna je přístupná veřejnosti v budově konventu: "Dennerovy hlavy" si tam můžete, za mírné vstupné, prohlédnout; telefon do pokladny: 233107730. - Jak vysvítá ze třetího kodicilu k Händelově poslední vůli (psaného dne 4. srpna 1757), zahrnovala mistrova umělecká sbírka rovněž dva obrazy malované Dennerem: "Hlavu starého muže" a "Hlavu staré ženy"…

V Praze dne 10. března 2009. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.