CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

zakládající členka Hana Jakubcová a řádný člen Petr Tylínek prověřili dne 21. června 2003 ve Florencii aktuální stav divadla Teatro del Cocomero (cocomero = meloun), pravděpodobného místa premiéry Händelovy opery "Rodrigo" (konec října či začátek listopadu 1707). Divadlo, založené jako první veřejný stánek Múz ve Florencii, se nachází v nynější ulici Via Ricasoli, č. 5, v bezprostřední blízkosti dómu. Stavba byla zahájena roku 1650 a první operní představení je doloženo roku 1657; hlediště pojme celkem 800 diváků. Dnes se Teatro del Cocomero nazývá "Teatro Niccolini" - podle italského básníka Giovanniho Battisty Niccoliniho (1782-1861), autora vlasteneckých tragédií na historické náměty. Jistou dobu budova sloužila dokonce jako kino, již osmým rokem je však prázdná a postupně chátrá. Nedávno byly zaznamenány pokusy o její záchranu, patrně bezvýsledné, iniciované Paolem Coccherim, známým florentským sociálním a kulturním aktivistou. K problematice výše jmenované opery vyšel v "Händelově ročence 2003" ("Händel-Jahrbuch 2003"), na straně 327-339, podnětný příspěvek Rainera Heyinka "Georg Friedrich Händels 'Rodrigo': Anmerkungen zur Entstehungsgeschichte, Quellenlage und Rekonstruktion". Do ročenky lze nahlédnout v hudebním oddělení Národní knihovny České republiky v pražském Klementinu (telefon: 221663129); výtisk knihovně darovala, dne 3. července 2003, ČHäS.

Spolu se zmíněným exemplářem "Händelovy ročenky 2003" věnovala ČHäS dne 3. července 2003 hudebnímu oddělení Národní knihovny České republiky v pražském Klementinu obsáhlou dokumentaci Manfreda Rätzera (nar. 1929) Szenische Aufführungen von Werken Georg Friedrich Händels vom 18. bis 20. Jahrhundert ("Scénická provedení děl Georga Friedricha Händela od 18. do 20. století"), kterou v roce 2000 vydal hallský Händel-Haus. Rozsáhlá, svého druhu unikátní publikace o 512 stranách podrobně mapuje období od roku 1705 (premiéra "Almiry", první Händelovy opery) do roku 2000 a zahrnuje zhruba 1700 scénických provedení skladatelových oper, oratorií a kantát. Vedle citovaného počtu scénických realizací jsou evidovány rovněž některé koncertní prezentace Händelových oper, mj. i tituly nastudované v produkci ČHäS barokním souborem Cappella Accademica Praha. Svazek, opatřený příkladně zpracovaným rejstříkovým aparátem, je uspořádán systematicky dle hudebních forem a dle chronologie jednotlivých děl. Členové ČHäS mají tedy možnost si tuto obdivuhodnou dokumentaci sami prohlédnout (kontakt na knihovnu je uveden na konci předchozího odstavce).

Ve dnech 12. - 13. července 2003 se čtyři členové ČHäS zúčastnili podnětného odborného semináře Barokní život na zámku v areálu státního zámku v Mnichově Hradišti. Seminář tvořil součást "Barokních slavností na zámku Mnichovo Hradiště 2003", pořádaných Společností přátel barokní kultury ("Baroccoco") se sídlem v Mnichově Hradišti; součástí slavností byla rovněž letošní scénická produkce Händelovy opery "Sosarme, Re di Media". Vlastní seminář (13. července) sestával z přednášky Evy Mikanové "Hudba na valdštejnském panství", přednášky Ondřeje Macka "Dobová hudební praxe" (s hudebními ukázkami) a přednášky Zuzany Dostálové "Dobová taneční praxe" (s tanečními ukázkami). Program semináře organicky doplnila (12. července) prezentace barokních tanců v zámeckém divadle v podání tanečního souboru Lucretia a koncert barokní duchovní hudby se souborem Collegium Marianum, Praha, v kapli sv. Anny.

Letní škola barokní hudby v Rajnochovicích u Bystřice pod Hostýnem, 3. - 10. srpna 2003. Záběr ze zkoušky Händelova oratoria "Mesiáš" v kostele Narození P. Marie a sv. Anny v Rajnochovicích. Při levém okraji snímku stojí dirigent Roman Válek.

Ve dnech 9. - 10. srpna 2003 se předseda ČHäS zúčastnil závěru prvního ročníku Letní školy barokní hudby v obci Rajnochovice u Bystřice pod Hostýnem (srov. s cirkulářem ze dne 20. března 2003), zaměřené výhradně na nastudování jednoho velkého barokního opusu - Händelova oratoria "Mesiáš". Soustředění mladičkých adeptů hudebního umění, proběhnuvší pod záštitou ČHäS, vyvrcholilo dvojím uvedením tohoto díla: 9. srpna v rajnochovickém kostele Narození P. Marie a sv. Anny a 10. srpna v evangelickém kostele v nedaleké obci Hošťálková (zde místo původně plánovaného kostela sv. Jana Křtitele v Kroměříži). Dirigentu Romanu Válkovi, iniciátorovi a organizátorovi školy, se spolu s fundovaným lektorským týmem podařilo oratorium realizovat na obdivuhodně vysoké úrovni, z níž by se mohli poučit mnozí "hotoví" interpreti. Při ohromující účasti asi 450 posluchačů praskal kostel v Rajnochovicích (z let 1716-1742, nazývaný "Valašská katedrála") doslova ve švech; bouřlivý závěrečný potlesk, při němž všichni přítomní spontánně povstali, nebral konce... ČHäS gratuluje maestru Válkovi a všem účinkujícím za veskrze heroický výkon! Dne 10. srpna seznámil předseda ČHäS posluchače školy se svou händelovskou monografií "Triumf času a pravdy". I přes poměrně vysokou cenu (300 Kč) byl zájem o knihu takový, že nakonec došlo k prodeji i značně opotřebovaného autorova pracovního výtisku...

Zámek Gottesaue v Karlsruhe, vystavěný v letech 1588-1591. Dne 17. září 2003 zde byla koncertně provedena Händelova opera "Sosarme, Re di Media".

Velteův sál na zámku Gottesaue v Karlsruhe, 17. září 2003. Záběr z koncertního provedení Händelovy opery "Sosarme, Re di Media".

Všechna zbývající provedení Händelovy opery Sosarme, Re di Media ("Sosarmés, král médský"; srov. s členskými cirkuláři ze dne 20. března 2003 a 25. června 2003) v nastudování barokního souboru Cappella Accademica Praha (vedoucí: Ondřej Macek) byla v letošním roce realizována dle plánu: 5., 6. a 7. září scénicky v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti a 17. září koncertně na zámku Gottesaue (Státní vysoká hudební škola) v Karlsruhe, SRN. Oproti jarním inscenacím v Mnichově Hradišti (23. a 24. května 2003), které ještě nedosahovaly umělecké úrovně odpovídající představám pořadatelů, došlo v září k výraznému kvalitativnímu vzestupu vokální i nástrojové složky, takže lze hovořit o nejzdařilejší z operních produkcí, jichž se ČHäS dosud zúčastnila. Mnichovohradišťské zámecké divadlo bylo v září po všechny tři termíny zcela zaplněno, posluchači pokaždé odcházeli s pocity nevšedního zážitku. Představení dne 6. září navštívila, v rámci autobusového zájezdu, výprava Händelovy společnosti Karlsruhe, organizovaná jednatelem Společnosti, panem Frithjofem Kesselem; totéž představení poctila návštěvou paní Inge Wolfová z Hamburku, praneteř Friedricha Chrysandera (srov. s členským cirkulářem ze dne 11. prosince 2002), se třemi rodinnými příslušníky. O den později jsme v Mnichově Hradišti uvítali pětičlennou delegaci z Händelova rodiště, Halle nad Sálou, vedenou Dr. Hannou Johnovou, ředitelkou tamního mezinárodně proslulého Händelova festivalu. Krátce po představení pozvala Dr. Johnová ČHäS s kompletní scénickou produkcí předmětné opery na prestižní pohostinské vystoupení v rámci hallského festivalu v roce 2004 (historické Goethovo divadlo v Bad Lauchstädtu, 5. a 6. června), avšak vzhledem k programové duplicitě s Mezinárodním Händelovým festivalem v Göttingenu, kde Cappella Accademica uvede "Sosarma" poloscénicky dne 28. května 2004 (srov. s cirkulářem ze dne 25. června 2003; zde ještě figuruje datum 29. května 2004), muselo být, bohužel, od dalších jednání upuštěno...
Koncertní prezentace "Sosarma" v Karlsruhe (17. září) znamenala symbolickou tečku za letošními šesti inscenacemi (6. června bylo dílo navíc dáváno v zámeckém divadle v Českém Krumlově). Vybrané obecenstvo ve Velteově sále na zámku Gottesaue v Karlsruhe přijalo operu s neskrývaným nadšením a uznáním. V deníku "Badische Neueste Nachrichten" vyšla dne 19. září 2003 pochvalná kritika Ulricha Hartmanna "Mediens König im Netz der Intrige"; text článku je k dispozici v elektronické verzi tohoto cirkuláře na webových stránkách ČHäS. Hostitelé v čele s panem Frithjofem Kesselem a jeho chotí, paní Helgou, se o mladé hudebníky z České republiky starali více než vzorně. Dne 17. září v 10.00 hodin byla Cappella Accademica oficiálně přijata ve velkém sále radnice, poté následovala okružní vyhlídková jízda autobusem a slavnostní oběd v budově pojišťovny Karlsruher Lebensversicherung. Není divu, že mimořádný autobus ČHäS odvážel členy souboru zpět do vlasti v rozverné náladě a naprosté pohodě...
ČHäS ještě jednou děkuje všem zúčastněným na české i německé straně za realizaci Händelova "Sosarma" v Mnichově Hradišti a v Karlsruhe!

S pocitem velké ztráty oznamujeme, že dne 26. června 2003 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 83 let operní režisér Oldřich Mrňák, spoluzakladatel českého divadla v Liberci v roce 1945, od 17. dubna 1991 čestný člen ČHäS. Zesnulý náležel k odvážným průkopníkům händelovské opery v bývalém Československu: s mimořádným úspěchem a širokým ohlasem inscenoval v libereckém Divadle F. X. Šaldy Händelovy opery "Poro" (premiéra dne 19. června 1982) a "Deidamia" (premiéra dne 12. ledna 1985). Od samého počátku její existence slovem i skutkem podporoval činnost ČHäS. Díky svému osobitému humoru a moudrému pohledu na svět býval, často spolu se svou chotí, paní Hanou Mrňákovou, obzvláště milým a vzácným hostem řady podniků ČHäS. Kdo jste jej znali, věnujte mu vzpomínku.

 
 
"Händelova růže".

Zajímavost z rostlinné říše: Pozornost návštěvníků, kteří během vegetačního období zavítají na farní úřad římskokatolické církve v Moravském Berouně, okres Bruntál, dozajista upoutají bujně kvetoucí rostliny pnoucí se podél venkovní fasády vlevo od vchodu do historické farské budovy. Zvídavějším z příchozích se dostane pohotového vysvětlení od místního faráře, P. Oldřicha Máši, který tyto půvabné květiny pěstuje již řadu let: jedná se o tzv. růži "Händel" (anglicky: "Handel"), odolnou, do výšky se pnoucí rostlinu s hojnými květy bílé a růžové barvy. "Händelovu růži" vypěstoval v roce 1965 Dr. Samuel Darragh McGredy (ročník 1932) ve svém rodišti, Portadownu v Severním Irsku - novou odrůdu nazval po svém oblíbeném hudebním skladateli. Doktor McGredy, přezdívaný "Růžový král" ("The Rose King"), vyrostl v rodině s dlouhou tradicí pěstování a šlechtění růží; nyní patří mezi přední světové pěstitele. Od roku 1972 působí na Novém Zélandu. - Moravskoberounský farář, P. Oldřich Máša, je velkým ctitelem odkazu G. F. Händela. Jeho zásluhou byla dne 28. června 1998 v Moravském Berouně uvedena, v koncertní podobě, mistrova opera "Imeneo" (srov. s členským cirkulářem ze dne 16. července 1998).
Fotografické snímky "Händelovy růže" jsou vystaveny v internetové verzi tohoto členského cirkuláře.

V Praze dne 26. září 2003. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.