CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

je mou milou povinností pozvat Vás na operu Antonia Vivaldiho Orlando finto pazzo ("Roland aneb Předstírané šílenství"), která již byla avizována ve dvou předchozích cirkulářích. Nyní se Vám tedy dostávají do rukou dva exempláře pozvánky na tuto mezinárodně významnou akci - autorkou výtvarného návrhu je opět, jak jste jistě poznali, paní akademická malířka Lenka Kerelová z Prahy. Vedle ohlášeného místa konání zůstaly beze změny i termíny: 8., 9., 10. a 11. září 2000; začátek vždy od 16.00 hodin. S ohledem na velmi omezenou (exkluzivní) kapacitu divadla (celkem 60 míst k sezení) byla cena vstupenky stanovena na 500 Kč. Jelikož zápasíme s výrazným deficitem v rozpočtu na operu, nemůže ČHäS ani svým členům poskytnout žádnou účelovou slevu. Lze toliko požádat o levnější místa se zhoršeným výhledem nebo k stání. Abychom našim členům poskytli alespoň nějaký členský požitek, vyhradili jsme kontingent dvaceti míst na neděli 10. září. To znamená, že zmíněný počet míst (k sezení) je rezervován výhradně pro členy ČHäS. Při rezervaci na neděli 10. září se proto při komunikaci se zámkem v Mnichově Hradišti ohlaste jako členové ČHäS. Uvedený počet míst (vlastně třetina kapacity divadla) bude k dispozici od 1. do 31. července. Pokud místa nebudou do 31. července obsazena našimi členy, počínaje 1. srpnem budou uvolněna do obecného prodeje. Připomínám, že ve stejný den, tj. v neděli 10. září, vysíláme do Mnichova Hradiště mimořádný zájezdový autobus. Cena jízdenky bude určena až aktuálně v závislosti na skutečném vytížení autobusu. Maximální hranici předpokládáme u 150 Kč, což je pouze o něco více nežli to, co by cestující zaplatil při (několikahodinovém) putování vlakem. Rezervace míst v autobuse vyřizuje ČHäS (viz telefonní čísla a "úřední" hodiny v pozvánce). Návrat do Prahy očekáváme po 21. hodině. Naléhavě doporučujeme s rezervací míst neotálet, neboť se počítá se značným zájmem veřejnosti. Svědčí o tom mj. již z velké části zadané představení v sobotu 9. září: naše partnerská cestovní kancelář "Elite Tours" (Vídeň) vysílá do Mnichova Hradiště vyprodaný autobus!

Se stejným nastudováním vystoupí barokní soubor Cappella Accademica Praha dne 19. a 21. září 2000 na prestižním benátském festivale Feste Musicali per San Rocco. V listopadu t.r. je plánována nahrávka opery na CD s londýnskou společností "Arts Music ".

Všem, kdo ještě nedostali do rukou naši jubilejní publikaci, vydanou dne 21. března 2000 (srov. s cirkulářem z 31. března t.r.), zasílám v příloze dva výtisky.

Za tradičně nízké účasti (celkem 16 osob) proběhlo v Praze na Vinohradech dne 10. května 2000 členské shromáždění ČHäS, během něhož byl na další pětileté období jednohlasně zvolen výbor ČHäS ve složení: předseda - Pavel Polka; tajemník - Ondřej Macek; technický ředitel - Michal Typl; pokladník - Ivana Tomková; člen bez portefeuille - Jiří Filip. Jedná se tudíž o výbor staronový; v jeho složení nenastaly vůbec žádné změny.

Šest členů ČHäS se dne 27. května 2000 stalo nadšenými svědky neveřejného scénického provedení oratoria Benedetta Marcella (1686-1739) La Giuditta z roku 1709 v unikátně dochovaném českokrumlovském zámeckém divadle (novodobá světová premiéra). Účinkoval barokní soubor Cappella Accademica Praha za řízení Ondřeje Macka. Přítomné obecenstvo zažilo událost skutečně historickou: stylově věrné komplexní nastudování dobového díla v plně zprovozněném barokním divadle. Něco podobného se zde naposledy odehrálo patrně ještě v 18. století!

Zastoupení ČHäS na letošních červnových Händelových festivalech v SRN vypadalo následovně: 1. Halle nad Sálou - předseda (1.-10. června), technický ředitel (1.-10. června), zakládající člen Josef Průcha (1.-12. června), řádný člen Petr Frisch (1.-12. června); 2. Göttingen - předseda (10.-14. června), technický ředitel (10.-14. června). Při projevu na sjezdu mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela v Halle nad Sálou (3. června) nastolil předseda ČHäS stále ještě nevyjasněnou otázku skladatelových předků pocházejících z Českého království. Se zvýšenou pozorností byla sledována jubilejní brožura ČHäS, distribuovaná na obou festivalech. Pod dojmem z aktivit, o nichž se v publikaci dočetl, věnoval proslulý händelovský dirigent maestro Nicholas McGegan našemu zájmovému sdružení v hotovosti finanční příspěvek ve výši 500 DM (13. června).

Pan McGegan podpořil ČHäS, ačkoliv není jejím členem. To se ovšem nedá říci o řadě našich členů, kteří ještě neuhradili členský příspěvek na rok 2000. Dotyčné členy proto vyzývám, aby tak učinili co nejdříve poštovní poukázkou typu "C" odeslanou na adresu ČHäS, a sice s obnosem vypsaným nejméně na 100 Kč.

Vážení přátelé, přeji Vám příjemné a pohodové prožití nastávajícího vrcholného léta (nikoliv však rekordně horkého jako v těchto dnech) a prozatím se těším na shledanou v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti!

Pavel Polka,
předseda ČHäS, v.r.

V Praze dne 22. června 2000.