CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti, z.s. (ČHäS)

Vážení přátelé,
celosvětové zamoření virem COVID-19 způsobilo nedozírné škody ve všech oblastech lidského činění; ještě dlouho potrvá, než budou vzniklé rány zhojeny, pakliže celková náprava bude vůbec někdy možná. Jak víte z našich členských cirkulářů i z prostého pohledu na faktický stav věcí, virus negativně zasáhl taktéž do činnosti ČHäS. Především jsme museli odvolat veřejnou oslavu 30. výročí založení našeho zájmového sdružení připravovanou na 28. březen 2020 na zámku v Hostivici. Náklady na tisk pozvánky, koncipované zároveň jako program hostivické oslavy (5.130,40 Kč), jsme odepsali, neboť nespadaly do žádné z refundačních kategorií. – Rád bych v této souvislosti vyjádřil naději, že nebudeme nuceni odepsat i naše letošní dosud neuhrazené členské příspěvky: ty měly být zaplaceny nejpozději dne 31. března 2021. Prosím proto všechny, kdo svou základní členskou povinnost zatím nesplnili, aby dlužnou částku poukázali co nejdříve. Je ostatně s podivem, s jakými potížemi vybíráme od svých členů jednu stokorunu ročně! A je to problém, který přetrvává již od samých počátků ČHäS! Aby však nevznikl klamný dojem: ČHäS netvoří samí chroničtí neplatiči členského příspěvku – je férové zmínit nikoliv nepočetnou “stálou skupinu” členů, kteří (byť nepatří k těm movitějším) hradí členské příspěvky v předepsaném termínu a nejednou i vyšší peněžní částkou, než je požadována. Jmenované skupině náleží náš upřímný dík!
I letošní Händelův festival ve skladatelově rodném Halle, původně plánovaný od 28. května do 13. června 2021, byl zrušen bez náhrady. Naproti tomu Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu byl ze 13. – 24. května přesunut na termín od 9. do 19. září 2021: pravděpodobnost, že se akce navzdory všem protivenstvím bude konat, je velká. Vyčkejme tedy, jak se zdravotní situace obyvatelstva bude nadále vyvíjet.

První kritický soupis všech podobizen G. F. Händela: “By Heaven Inspired. Die Bildnisse von Georg Friedrich Händel” (“Inspirován nebesy. Podobizny Georga Friedricha Händela”). Autor: Hans Joachim Marx. Laaber-Verlag, Lilienthal (dříve: Laaber) 2021.

I když každodenní život určoval virový vetřelec, zaznamenali jsme právě v onom složitém období dlouho očekávanou händelovskou událost: vydání prvního kritického soupisu všech mistrových podobizen. Pořídil jej, na základě několikaletého studia, hamburský univerzitní profesor Hans Joachim Marx, mezinárodně uznávaný specialista na danou problematiku. Výslednou práci nazval: “By Heaven Inspired. Die Bildnisse von Georg Friedrich Händel” = Inspirován nebesy. Podobizny Georga Friedricha Händela. Reprezentativní, opulentně vypravený svazek čítající 400 stran a sestávající ze 100 položek vzniklých před rokem 1800 vydalo v březnu 2021 renomované hudební nakladatelství “Laaber-Verlag”, působící v Lilienthalu v bezprostřední blízkosti Brém, SRN. Čtyři “páteřní” oddíly knihy v českém překladu znějí: “Malby a grafiky ([položky č.] 1–7)”, “Skulptury a plastiky (8–13)”, “Nezaručené portréty (14–70)”, “Historizující portréty (71–100)”. Za nejstarší spolehlivě ověřenou Händelovu podobiznu považuje Marx (nar. 1935) olejomalbu od Balthasara Dennera (1685–1749) asi z let 1726–1728 ze sbírek londýnské Národní portrétní galerie: předmětné plátno (74,9 × 62,6 cm) je zařazeno do soupisu jako položka č. 1; v monografii P. Polky “Triumf času a pravdy” jako ilustrace č. 100. Z kategorie autentických podobizen tedy vypadla velmi oblíbená a používaná miniatura s mladičkým Händelem připisovaná Jacobu (Josephu) Christophu Platzerovi (1659–1733) a zařazovaná do doby kolem roku 1710 – obecně byla považována za nejstarší známé Händelovo vyobrazení (akvarel a kvaš na pergamenu; ovál 6,77 × 4,78 cm – portrét dnes nezvěstný): u Marxe jako položka č. 58, v “Triumfu času a pravdy” jako ilustrace č. 50.

“Handel in Italy. Cantatas, Arias, Serenata” (“Händel v Itálii. Kantáty, árie, serenata”). Soubor (album) 14 kompaktních disků s nahrávkami hudby, kterou Händel komponoval během svého pobytu v Itálii (1706–1710), v podání různých interpretů. Nahrávky pořízeny v rozmezí let 1988 a 2014. Vydala nizozemská společnost “Brilliant Classics” (č. 25496). – Záběr krabičky.

Neméně potěšitelné jsou nedávné “italské” přírůstky do pokladnice händelovských zvukových nahrávek. Jedná se o dvě alba kompaktních disků pokrývající oblast, jež je i mezi znalými a zkušenými posluchači Händelovy hudby jen velmi málo známa. V této souvislosti je třeba podotknout, že hudba napsaná skladatelem v průběhu jeho pobytu v Itálii (1706–1710) dosahuje v některých svých projevech naprostých vrcholů jeho umění a zároveň dospívá k takové průbojné modernosti, jakou v pozdějším Händelově díle zažijeme už jen zřídkakdy. V jeho italských kompozicích se v nejlepším slova smyslu snoubí nezkrotný mladický elán s dychtivým poznáváním tehdy nejvýbojnějších skladebných forem a postupů.
První z alb, “Handel in Italy. Cantatas, Arias, Serenata” = Händel v Itálii. Kantáty, árie, serenata, soustřeďující nahrávky od různých interpretů z let 1988–2014, přivedla na svět nizozemská společnost “Brilliant Classics” v roce 2017 (č. 25496). Jednotlivé disky mají tento obsah: CD 1 – kantáty pro sólový soprán I; CD 2 – kantáty pro sólový soprán II; CD 3 – kantáta “Arresta il passo” pro 2 soprány; CD 4 – kantáty pro sólový soprán III; CD 5 – kantáty pro sólový soprán IV; CD 6 – “Alchymista”, “Apollón a Dafné”; CD 7 – kantáty & sonáty; CD 8 – kantáty pro sólový soprán V; CD 9 – kantáty pro soprán a kontratenor; CD 10 – kantáty pro sólový soprán VI; CD 11 – různé sólové kantáty; CD 12 – serenata “Ákis, Galatea a Polyfémos”; CD 13 – serenata “Ákis, Galatea a Polyfémos”; CD 14 – italské duety. – Vzhledem ke skutečnosti, že v albu jsou zastoupeny různé soubory a sólistky a sólisté z poměrně dlouhého časového rozpětí vzniku nahrávek, vykazuje rovněž kvalita jejich interpretce určité odlišnosti technického i uměleckého rázu.

Georg Fridrich Händel: “Italian Cantatas” (“Italské kantáty”). Soubor (album) 7 kompaktních disků s nahrávkami všech komorních kantát s nástrojovým doprovodem, které Händel složil během svého pobytu v Itálii (1706–1710). Projekt italského souboru “La Risonanza” (umělecký vedoucí: Fabio Bonizzoni). V roce 2019 vydala španělská společnost “Glossa” (č. GCD 921528). – Přední strana krabičky.

Taktéž druhé z alb, “Italian Cantatas” = Italské kantáty, zaujme svou vyhraněnou náplní: s italským souborem “La Risonanza”, vedeným Fabiem Bonizzonim, byly, v rámci víceletého projektu “Le Cantate Italiane di Handel” (“Händelovy italské kantáty”), nahrány mezi lety 2005 a 2009 všechny komorní kantáty s nástrojovým doprovodem (tj. nikoliv pouze s bassem continuem) komponované G. F. Händelem během jeho pobytu v Itálii. Album vydala v roce 2019 španělská společnost “Glossa” (č. GCD 921528). Jednotlivé disky mají tento obsah: CD 1 – kantáty pro kardinála Pamphiliho (Řím, 1706/1707); CD 2 – kantáty pro kardinála Ottoboniho (Řím, 1707); CD 3–6 – kantáty pro markýze Ruspoliho (Řím, 1707/1708); CD 7 –poslední italské kantáty (Neapol, 1708 – Hannover, 1710). Slavnostního zahájení výše zmíněného projektu, které se konalo dne 26. října 2005 v lombardské Brescii (Brescia), se zúčastnili také zástupci ČHäS – viz členský cirkulář ze dne 8. prosince 2005.
Práce na druhém vydání händelovské monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy” se nezadržitelně blíží ke svému finiši. Autor knihy mezitím provedl její předběžnou korekturu. Technický redaktor nově vysázel text celého svazku stylovým písmem a nyní zpracovává ilustrace: všech 210 původních klasických fotografií bylo nutné naskenovat. Řadu popisek a komentářů k ilustracím autor aktualizoval či korigoval. Tisk monografie, jejíž rozsah přesáhne 600 stran, lze reálně očekávat nejpozději v říjnu tohoto roku. O dalších postupných krocích budou členové ČHäS zpraveni v zářijovém členském cirkuláři. Prozatím si zde z druhého vydání “Triumfu času a pravdy” uveďme další ukázku, tentokrát ze samého začátku knihy:

[?] Johann Jakob von Sandrart (1655–1698): Georg Händel (1622–1697), otec hudebního skladatele Georga Friedricha Händela (1685–1759). Mědirytina z doby kolem roku 1680 podle malby Benjamina (von) Block[h]a (1631–1689/1690). 19,5 × 15,0 cm. Nadace Händelův dům, Halle nad Sálou, Německo. Inv.č.: BS-III 34.

Ovdovělý vévodský lazebník a chirurg Georg Händel, vážený měšťan ve starobylém Halle na řece Sále, si dne 23. dubna léta Páně 1683 přivedl k oltáři v kostele sv. Bartoloměje v nedalekém Giebichensteinu svou druhou ženu, Dorotheu Elisabeth Taustovou. Sňatek zpečetil nevěstin otec, Georg Taust, působící již téměř tři desetiletí v giebichensteinské farnosti jako sedmý luterský pastor v pořadí. Ženichovi bylo bez pár měsíců jedenašedesát, nevěstě dvaatřicet let!
Od roku 1666 obýval Georg Händel s rodinou prostorný patrový dům “U žlutého jelena” v samém středu Halle (dnešní Händel-Haus). Zde se manželům rok po svatbě narodilo první dítě – chlapec, který však „blaze zesnul hned v hodině svého narození“. Dvacátého třetího února 1685 přišel na svět druhý syn. V chrámu P. Marie (Liebfrauenkirche) na Tržním náměstí (Marktplatz) v Halle bylo zdravé novorozeně následujícího dne pokřtěno Georg Friederich. V knize pokřtěných se dočítáme jména kmotrů a kmotry: Philipp Pferstorff (“Fehrsdorff”), knížecí správce z Langendorfu u Weißenfelsu; Anna Taustová, matčina sestra; Zacharias Kleinhempel, lazebník v Neumarktu, městečku při severním okraji Halle. Nikdo z nich jistě netušil, že z nemluvněte vyroste jeden z největších světových hudebních skladatelů. Těžko si vůbec mohli představit, že celý jeho život bude spjat s tímto uměním, neboť v rodině dle všeho nebyly známy hudební tradice vymykající se běžnému průměru.
Přesto je Händelův rodokmen v mnoha směrech zajímavý. Dědeček z otcovy strany, kotlář Valentin Händel, se ze své rodné Vratislavi, hlavního města Slezska, kteréžto historické území patřilo v letech 1335–1742 k Českému království, dostal jako kotlář-tovaryš až do hornického Eislebenu v podhůří Harzu; zde se oženil a krátce poté se trvale usadil v nedalekém Halle. – Pradědeček ze strany matčiny Johannes (Hans) Taust se do Halle přistěhoval se svými rodiči a sourozenci (?) ze statku v Naundorfu, vesnici ležící východně u Halle. Obecně přijímaná hypotéza o jeho původu z Českého království musela být s ohledem na zásadní faktická zjištění odsunuta do říše legend.
Oba rodiče dali Georgu Friedrichovi své vynikající charakterové vlastnosti: otec rozhodnost a praktický smysl, matka vytrvalost a víru. O prvních muzikantských krůčcích malého Händela nevíme téměř nic. Tradují se pouze historky. Ty nám barvitě líčí sedmiletého chlapce, jak se kvůli otci, který v hudbě nespatřoval nic vznešeného, potajmu krade z postýlky, aby si mohl v podkroví zahrát na malý klavichord, jejž tam propašoval za pomoci matky či laskavé tety Anny, roz. Taustové. První hudební dojmy vstřebával nejspíše při poslechu melodií městských trubačů a během bohoslužeb v chrámu P. Marie.
Město Halle nad Sálou leží při ústí Bílého Halštrova (Weiße Elster) do řeky Sály 35 kilometrů severozápadně od centra Lipska. Jméno “Halle” se poprvé písemně připomíná roku 806 v souvislosti s příkazem vybudovat franskou pohraniční pevnost (kastel) „na místě zvaném Halla“ („ad locam qui vocatur Halla“)…
Oznámení ve vlastní věci. Od 24. června do 15. července 2021 se budu nacházet na léčebném pobytu v Lázních Bělohradu. V uvedené době nebude tudíž v provozu úřadovna ČHäS. Prosím proto všechny naše členy, aby se na Společnost se svými event. záležitostmi obraceli až po mém návratu z léčení. Děkuji.
V Praze dne 16. června 2021. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.