"Říp je jedinečný přírodní památník a monumentální přírodní památka, z níž se stal národní pomník, veliké svědectví proměny dějů, přírodní úkaz proměněný legendou Kosmovou v historické svědectví a nadčasový pomník. Románská kaple dosvědčuje vůli ke světovosti a stálou domácí proměnu slohových tvarů, organicky pochopených v měřítku i skladbě.
Z jedinečného přírodního útvaru se stalo nadčasové znamení i národní památník, jehož cestu staletími dokládají obrazy a kresby, jež vypravují o střídě vlivů a dob, o stálém přisvojování a proměně a konečně i o vůli počeštit mezinárodní formy, spojit se s národním životem, jenž inspiruje a rozvíjí tvorbu, dává jí s hodnotou i světovost, takže historická památka dále žije a působí nejenom v krajině, nýbrž i v celé tvorbě. Oživuje slohové tvary novým životem a dává jim přítomnostní smysl. Tak daleko přesahuje hora Říp vlastní rozmezí i funkci kulturního dokumentu. Osamělý kopec v Polabí žije po věky v myslích a srdcích. Působí nejenom v krajině a v dějinách, dokládá moc a vliv národního kolektivu a jeho sílu.
Tak reprezentuje území Řípu vlastně celý stát, jeho historii i minulost, která stále působí. Tady žijeme v území báje, nejstarší minulosti, o níž nemáme stopy, ale kterou tušíme. Příchod Čechů je básnická fantazie. Jméno Říp ztotožňuje nám celý svět představ, nadějí, tady zní jakoby tajemná hudba, napadají nás zvláštní historie. Praotec Čech je básnickým ztělesněním našeho doufání."
 
[Výňatky z úvahy Václava Viléma Štecha (1885-1974) "Říp". In: "Posel z Budče". Almanach poutníků na staroslavnou Budeč. Kladno a Unhošť. Číslo 16 (25. září 1999). Str. 57-59.]

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 16. prosince 2012. Cesta k úpatí hory od samoty Ovčín u obce Ctiněves. Foto Jana Hejdová, řádná členka Společnosti.

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 15. prosince 2013. Cesta k úpatí hory od samoty Ovčín u obce Ctiněves. Postavy na cestě: Petr Tylínek (vlevo) a Pavel Polka. Foto Jana Hejdová, řádná členka Společnosti.

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 19. prosince 2015. Cesta k úpatí hory od samoty Ovčín u obce Ctiněves. Ve zbytcích mlhy se již ukazuje příznačně tvarovaný čedičový masiv. Nad mlhou se rozprostírá modrá obloha. Foto Jana Hejdová, řádná členka Společnosti.

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 19. prosince 2015. Pohled na horu od hlavní přístupové cesty – známé lipové aleje vedoucí z obce Krabčice pod Řípem. Tajemně až hrozivě působící snímek jako by chtěl zdůraznit bájný charakter Řípu. Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 17. prosince 2016. Cesta k úpatí hory od samoty Ovčín u obce Ctiněves. Slabá vrstva jinovatky vytváří na ploše zoraného pole drobnou stříbřitou strukturu, jakoby vyňatou z grafického listu od některého věhlasného autora. Foto Vladislava Danielisová, účastnice výstupu.

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 17. prosince 2016. Bujný porost u Pražské vyhlídky neztrácí ani v době vegetačního klidu nic ze svého půvabu – zvláště když jej obalí jinovatka. Těžko říci, zda se jedná o obraz nebo fotografii… Foto Vladislava Danielisová, účastnice výstupu.

Zimní výstup České Händelovy společnosti na horu Říp, 17. prosince 2016. Pohled na horu od hlavní přístupové cesty – známé lipové aleje vedoucí z obce Krabčice pod Řípem. Alej, travnaté pole i Říp samotný vyzařují, v harmonii tlumených barevných odstínů, vznešený klid a hlubokou zamyšlenost. Foto Vlasta Michková, účastnice výstupu.