CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

jak bylo avizováno v předvánočním cirkuláři ČHäS (datovaném 8. prosince 2005), přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o našem hospodaření v období od 1. ledna do 31. prosince 2005:

 

Pavel Polka: první a druhá strana rukopisného výpočtu hospodaření České Händelovy společnosti za rok 2005. Dokument vyhotoven ve dnech 29. prosince 2005 - 2. ledna 2006.

I když sledované období, v jehož průběhu ČHäS neobdržela žádný větší sponzorský dar, bylo příjmově o 13.599,09 Kč nižší nežli období předchozí, výsledky hospodaření za rok 2005 ukázaly, především díky systematicky uplatňovaným úsporným opatřením, zůstatek o 7.943,14 Kč vyšší nežli v roce 2004. Celkové příjmy obnášejí 121.087,07 Kč, výdaje 92.467,56 Kč, tj. plus ("zisk") 28.619,51 Kč. Nadmíru příznivě vyhlížejí peněžní "toky" během období od založení ČHäS do 31. prosince 2005: celkové příjmy 2.276.155,51 Kč, výdaje 1.822.958,10 Kč, tj. plus ("zisk") 453.197,41 Kč.
Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků tuzemských členů ČHäS za rok 2005: v této kategorii bylo inkasováno 18.580,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč jedenácti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: úhrnem 1.300,00 Kč.
Poplatky Československé obchodní banky, u níž je veden účet ČHäS, překročily také v roce 2005 výši úroků. Za to, že zmíněná banka mohla nakládat s jejími prostředky, musela ČHäS za dotyčný rok uhradit navíc 747,49 Kč, což ovšem zdaleka nedosahuje drastické výše roku 2004, kdy se banka na účet ČHäS obohatila o 4.353,40 Kč. [Výsledky hospodaření za rok 2004 jsou uvedeny v členském cirkuláři ze dne 21. března 2005.]
Podle dosavadních předpokladů by měl být rok 2006 příjmově podprůměrný. Poprvé v historii ČHäS budeme pravděpodobně hospodařit s meziročním deficitem. V dané souvislosti si na tomto místě dovoluji připomenout, že členské příspěvky je dle bodu č. 8 stanov ČHäS nutné uhradit nejpozději do 31. března 2006. Všichni, kdo tak dosud neučinili, nechť příslušný obnos poukáží poštovní složenkou typu "C" na adresu ČHäS. Členům, kteří přispěli nebo přispějí částkou převyšující minimální výši 100 Kč, upřímně děkujeme. Stanovená minimální výše ročního členského příspěvku zůstává nadále symbolickou: pokud by nezbytné roční výdaje ČHäS byly hrazeny pouze členskými příspěvky, musel by jeden členský příspěvek obnášet průměrně asi 500 Kč.
Ve smyslu Dohody o splátkách uzavřené v Praze dne 3. února 2005 (srov. s členským cirkulářem ze dne 21. března 2005) obdržela ČHäS dne 5. ledna 2006 poštovní poukázkou druhou splátku pana Ondřeje Macka (15.000 Kč). Nyní zůstává pan Macek ČHäS dlužen částku v celkové výši 31.000 Kč, jež by ve dvou dalších splátkách měla být plně zapravena do 31. prosince 2006.

29. Händelův festival v Karlsruhe. Händelova opera "Lotario" na scéně Bádenského státního divadla v Karlsruhe. II. dějství. Premiéra dne 17. února 2006. Zleva: Bea Robein, mezzosoprán (Lotario), Franco Fagioli, kontratenor (Idelberto; v pozadí uprostřed), Patrick Henckens, tenor (Berengario).

Coby hosté Händelovy společnosti Karlsruhe navštívili předseda a technický ředitel ve dnech 23. - 27. února 2006 29. Händelův festival v Karlsruhe (SRN, Bádensko-Württembersko). Festivalový program, odehrávající se, s dvěma výjimkami, v Bádenském státním divadle, přinesl pět nanejvýš pozoruhodných scénických provedení Händelovy opery "Lotario": režie I. a III. dějství se ujal generální intendant, Achim Thorwald; II. dějství bylo svěřeno přední barokní choreografce Sigrid T'Hooftové, která připravila "autentickou" barokní produkci doslova "od A do Z", ať se již jednalo o vytvoření "barokního" jeviště včetně odpovídající výměny kulis a osvětlení (s použitím výhradně skutečných svící!), "barokní" divadelní kostýmy či o gestiku a choreografii. Jedinečně komplexní "barokní" zážitek umocňovaly špičkové výkony sólistů i orchestru. I. dějství se odehrávalo realisticky v roce 951, do něhož je libreto zasazeno, III. dějství pak v době současné, v moderním, tzv. režijním nastudování. Jakousi sevřenější, leč neméně velkolepou náladovou protiváhu k operním inscenacím zprostředkovala tři (!) uvedení Händelova oratoria "Israel in Egypt". Během zpáteční cesty z Karlsruhe (27. února) se předseda a technický ředitel zastavili, kromě významného historického města Rothenburg ob der Tauber, také na zámku v nedalekém Schillingsfürstu, rezidenci jedné z větví knížecího rodu Hohenlohe; odtud se psala Marie Terezie princezna z Hohenlohe-Waldenburku-Schillingsfürstu (1779-1819), jakožto choť Mořice hraběte Friese (1777-1826) švagrová Žofie Haugwitzové (1769-1835), rozené Friesové, od roku 1794 choti "händelovského" (náměšťského) hraběte Jindřicha Viléma Haugwitze (1770-1842). - V pořadí již 21. Mezinárodní Händelovy akademie Karlsruhe, časově se zčásti kryjící s Händelovým festivalem, se zúčastnily, prostřednictvím ČHäS, slečny Kateřina Chroboková (cembalo; 19. února - 5. března) a Renata Pušová (soprán; 19. - 24. února).

6. únor 2006, 13.00 hodin: po zadání hesla "Handel" zobrazil internetový vyhledávač "Google" webové stránky České Händelovy společnosti na šestém místě - z přibližného počtu 19.800.000 nalezených hesel!

Při náhodné aplikaci internetového vyhledávače Google ("www.google.com"), jenž je v dané oblasti současnou světovou "jedničkou", jsme dne 6. února 2006 ve 13.00 hodin zjistili, že po zadání hesla "Handel" se webové stránky ČHäS ("www.haendel.cz") v rámci celosvětové internetové sítě zobrazily na šestém místě: z přibližného počtu 19.800.000 nalezených hesel! Jelikož jsme nevýznamně slabšího pořadí opakovaně dosahovali již dříve (např. 5. ledna 2006 sedmé místo z přibližného počtu 24.600.000 nalezených hesel), nejedná se zřejmě o náhodný výsledek. Jakkoliv se to může zdát lákavé, nelze dotyčná umístění příliš přeceňovat - v každém případě však svědčí o určité popularitě webových stránek ČHäS na Internetu; s podstatně vyšší objektivitou ji potvrzuje stále velmi vysoké "googlovské skóre" v oblasti tzv. "Categories" (srov. s členskými cirkuláři ze dne 11. prosince 2002 a 11. prosince 2003).

Georg Friedrich Händel. Olejomalba na plátně od Thomase Hudsona (1701-1779) z roku 1740. 124 × 97,5 cm. Tento dosud neznámý skladatelův portrét byl vydražen v Kolíně nad Rýnem dne 18. listopadu 2005.
[Korektura autorství obrazu v členském cirkuláři ze dne 21. června 2006.]

V aukční síni "van Ham - Kunstauktionen" v Kolíně nad Rýnem (Schönhauser Straße 10-16) byl dne 18. listopadu 2005 vydražen, coby položka č. 1582 v rámci 245. aukce, konané pod názvem "Alte Kunst" od 17. do 19. listopadu 2005, dosud neznámý portrét Georga Friedricha Händela od Thomase Hudsona (1701-1779), předního anglického portrétisty 18. století. Podobizna, olejomalba na plátně o rozměrech 124 × 97,5 cm, pochází z roku 1740 (vpravo dole signatura "Huds […] 1740"). Vyvolávací cena činila "pouhých" 16.000 EUR… Obraz nakonec získala, za 38.000 EUR, spořitelní nadace Sparkassenstiftung Halle/Saalkreis, SRN. Barevný fotografický snímek olejomalby je umístěn v internetové verzi tohoto členského cirkuláře. - Na pozadí se závěsem a oválným figurálním reliéfem je zachycena tříčtvrtinová stojící postava. Skladatelův ruměný obličej s výraznýma hnědýma očima a dvojitou bradou rámuje bílá alonžová paruka. Prsty mírně zalomené pravé ruky se lehce dotýkají patky na kapse tyrkysové vesty, vypjaté pod tlakem objemného břicha. Oděv dále tvoří rozepnutý sametový justaucorps (těsný kabátec s prodlouženými šosy) v barvě srnčí hnědi. Kolem krku je ovinuta bílá batistová vázanka, rukávy bílé košile jsou ukončeny nabíranými manžetami. Händel působí celkově usedlým, blahobytným dojmem. [Korektura autorství obrazu v členském cirkuláři ze dne 21. června 2006.]

Bronzová portrétní plaketa Georga Friedricha Händela od sochaře Petra Nováka (nar. 1957) z Jaroměře. 2005. Průměr 8 cm. Odlitek č. II/V.

K prodeji jsou nyní připraveny bronzové odlitky portrétní plakety "Georg Friedrich Händel" od sochaře Petra Nováka (nar. 1957) z Jaroměře, autora proslulé Händelovy busty (2002). Plaketa kruhového tvaru o průměru 8 cm vznikla v roce 2005. Reliéfní skladatelova podobizna byla zpracována podle zmíněné busty. Cena jednoho bronzového odlitku, z maximálního počtu pěti exemplářů, obnáší 10.000 Kč. Barevný fotografický snímek plakety (odlitek č. II/V) je umístěn v internetové verzi tohoto členského cirkuláře. Konkrétní objednávky přijímá ČHäS.

Amatérský chrámový sbor "Schola u Redemptoristů", působící při redemptoristickém kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni, zve na Setkání s Händelovým "Mesiášem", netradičně pojaté představení sestavené ze sborových a sólových částí jmenovaného oratoria s průvodním slovem a videopřenosem v reálném čase. Představení se uskuteční dne 15. května 2006 od 19.30 hodin ve výše uvedeném plzeňském kostele. Další informace na webové adrese "www.volny.cz/urede" nebo na telefonním čísle 777020054.

Ve dnech 5. - 13. srpna 2006 se v obci Rajnochovice u Bystřice pod Hostýnem uskuteční čtvrtý ročník Letní školy barokní hudby. Pod vedením dirigenta Romana Válka a za účasti mezinárodního lektorského týmu nastudují frekventanti školy Händelovo oratorium "Juda Makabejský". Závěrečná veřejná uvedení tohoto díla jsou situována do Rajnochovic a na Svatý Kopeček u Olomouce. Aktuální podrobnosti lze "stáhnout" na webové adrese "www.baroknihudba.cz".

I v letošním roce se bude ČHäS podílet na hudebně-divadelních produkcích na zámku v Mnichově Hradišti. V historickém zámeckém divadle jsou, dle dostupnosti finančních prostředků, předběžně plánovány tyto akce: 16. července - barokní tance; 12. srpna - Giovanni Battista Pergolesi: "La serva padrona"; 9. září - Christoph Willibald Gluck: "Le Cinesi" + Wolfgang Amadeus Mozart: "Der Schauspieldirektor". Další informace zveřejníme na webových stránkách ČHäS a v červnovém členském cirkuláři.

Jakožto dar ČHäS referenční bibliotéce Roudnické lobkowiczké knihovny předal předseda dne 4. února 2006 na zámku v Nelahozevsi dalších jedenáct publikací s převážně händelovskou tematikou. Spolu s deseti tituly předanými dne 9. února 2002 (srov. s členským cirkulářem ze dne 8. března 2002) se nyní na zámku v Nelahozevsi nachází celkem jedenadvacet publikací, které knihovně věnovala ČHäS. Kdo má zájem do těchto tiskovin nahlédnout, nechť předem zavolá na telefonní číslo 315709136 nebo odešle e-mail na adresu "library@lobkowicz.cz". Tištěný seznam všech titulů je k dispozici u ČHäS.

V příloze tohoto členského cirkuláře zasílám pozvánku na I. seminář České Händelovy společnosti v Praze 7 - Holešovicích dne 19. dubna 2006 od 18.00 hod. Pan Václav Luks, vedoucí souboru Collegium 1704, přední hráč na přirozený lesní roh, představí a názorně předvede jmenovaný hudební nástroj.

V Praze dne 23. března 2006. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.