CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

určité ticho, které zavládlo po rozeslání "vánočního" cirkuláře ze 13. prosince 1999, bylo skutečně zdánlivé, neboť v "zákulisí" ČHäS se odehrávaly dosti činorodé aktivity, s nimiž bych Vás chtěl alespoň ve stručnosti v následujících řádcích obeznámit.

Nejprve se ale ještě vrátím k uplynulému roku - ke slíbeným výsledkům hospodaření ČHäS. Oproti původnímu, poměrně pesimistickému očekávání skončil rok 1999 s mírným přírůstkem ("ziskem"): celkové příjmy činily 138.877,55 Kč, výdaje 129.161,05 Kč, takže jsme zaznamenali přírůstek ve výši 9.716,50 Kč.

Náš zahraniční člen pan Eberhard von Haugwitz-Beerberg ze švýcarského Stegu, jenž dne 18. listopadu 1999 zemřel (viz cirkulář ze 13. prosince 1999), pamatoval ve své závěti na Českou Händelovu společnost částkou 10.000,- švýcarských franků. Dne 1. března 2000 předseda ČHäS převzal ve Stegu odkaz v hotovosti od vdovy po zesnulém, naší členky paní Henrietty von Haugwitz-Beerberg. V ekvivalentu 217.300,- Kč byla předmětná částka dne 6. března 2000 uložena na účet ČHäS v Československé obchodní bance. Z takto získaných peněžních prostředků a z drobného příspěvku p. Davida Hodge z Londýna byla již uhrazena výroba jubilejní publikace ČHäS (viz níže). Kromě toho bude z odkazu pana von Haugwitze zaplacena výroba dvou kopií barokních lesních rohů (v ladění F), nezbytných pro uvedení Vivaldiho opery "Orlando finto pazzo" (viz níže). Dotyčné hudební nástroje budou smluvně zapůjčeny baroknímu souboru Cappella Accademica Praha; zůstanou ve vlastnictví ČHäS s možností pozdějšího odprodeje jmenovanému souboru. Velkorysý odkaz pana Eberharda von Haugwitz-Beerberg pokrývá doživotní členské příspěvky paní Henrietty von Haugwitz-Beerberg.

Dne 21. března 2000 vydala ČHäS v nákladu 2580 výtisků shora zmíněnou, několik měsíců připravovanou česko-anglickou jubilejní publikaci Česká Händelova společnost. The Czech Handel Society. Brožura, zachycující ve zkratce uplynulých deset let činnosti ČHäS, byla zhotovena soutiskem čtyř barev na matném křídovém papíře 200g/m2. Skládá se ze 16 stran a obsahuje 10 samostatných tematických oddílů a 23 dokumentárních ilustrací. Celkové náklady na výrobu publikace činí 69.505,- Kč, tj. 26,94 Kč za jeden výtisk. Relativně nízké ceny se podařilo dosáhnout v neposlední řadě díky bezplatné pomoci paní akademické malířky Lenky Kerelové (výtvarný návrh přední a zadní strany obálky) a členů ČHäS Davida a Michaely Freemanových (překlad většiny textů do angličtiny). Všem jmenovaným náleží upřímný dík! Rovněž je třeba ocenit mimořádně pečlivé a dovedné počítačové zpracování textu a ilustrací, jehož se ujal pan Jiří Novák z Neratovic. Publikace byla slavnostně představena na oslavě 10. výročí založení ČHäS (viz níže) a bude volně k dispozici také na nadcházejícím členském shromáždění ČHäS (viz níže). Členům, kteří ji nepřevezmou osobně, bude zaslána dodatečně poštou.

V souvislosti se stále narůstající agendou zadala ČHäS potisk obálek se svou adresou a logem. Dne 24. března 2000 byly z tiskárny dovezeny následující obálky: 2000 ks 1/3 C4, 1000 ks C5 a 1000 ks C4 (celková cena: 5.168,- Kč).

Od 8. března 2000 používá ČHäS nový hlavičkový papír, zpracovaný v elektronické podobě. Údaje na papíře byly samozřejmě aktualizovány v souladu se současným stavem.

V plném proudu se nyní nacházejí přípravy na novodobou světovou premiéru opery Antonia Vivaldiho Orlando finto pazzo ("Roland aneb Předstírané šílenství"; Benátky 1714) ve scénickém provedení barokním souborem Cappella Accademica Praha (vedoucí: Ondřej Macek) v historickém divadle státního zámku v Mnichově Hradišti. Představení proběhnou 8., 9., 10. a 11. září 2000 vždy od 16.00 hodin. V sobotu 9. září hodlá ČHäS vyslat do Mnichova Hradiště mimořádný zájezdní autobus. Nad tímto jedinečným hudebním podnikem, konaném ve spolupráci s Italským institutem Antonia Vivaldiho v Benátkách, převzal záštitu ministr kultury ČR Pavel Dostál a podporu poskytli velvyslanec Italské republiky v ČR a starosta města Mnichovo Hradiště. Nastudování opery se stalo součástí kampaně Rady Evropy "Evropa - společné dědictví". Dne 19. a 21. září 2000 vystoupí Cappella Accademica Praha s týmž dílem (poloscénicky) na prestižním festivalu "Feste Musicali per San Rocco" v Benátkách. V současné době se chystáme oslovit taktéž případné sponzory. K mnichovohradišťským uvedením opery byl vypracován samostatný dílčí projekt tvořící součást dlouhodobého společného projektu "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci". Celkový rozpočet dílčího projektu představuje 337.000,- Kč. O dalším průběhu událostí budou členové ČHäS včas informováni.

V příloze tohoto cirkuláře naleznete pozvánku na členské shromáždění ČHäS, které proběhne dne 10. května 2000 od 19.00 hodin v "Křesťanské kavárně u svaté Ludmily" v Praze na Vinohradech. Důrazně prosím především pražské členy, aby si našli čas a na shromáždění se dostavili v počtu co nejhojnějším. Poslední členské shromáždění se konalo dne 14. května 1996; shromáždění v roce 1997, 1998 a 1999 nebyla z důvodu opakovaně nízké účasti svolána. V letošním roce ovšem musíme "sjezd" uspořádat, neboť přestane platit mandát dosavadního výboru ČHäS.

V dané souvislosti žádám všechny, kdo ještě nezapravili členský příspěvek na rok 2000, aby tak neprodleně učinili poštovní poukázkou typu "C" odeslanou na adresu ČHäS. Termínem splatnosti je 31. březen 2000! Nejnižší výše členského příspěvku činí 100,- Kč.

Lovecký salónek vinného restaurantu "U Počtů" v Praze na Letné (třída Milady Horákové 47/391), 28. března 2000. Neformální přátelské setkání k 10. výročí založení České Händelovy společnosti. Ustavující zasedání Společnosti se konalo, dne 28. března 1990, právě v tomto podniku, tehdy zvaném "Zlatá réva".
Sedící (zleva): Petra Urbanová, Hana Jakubcová, Věra Faltusová, Marie Charvátová, Jana Hegerová. Stojící (zleva): Petr Tylínek, Antonín Veselý, Michaela Freemanová, Petr Pavlíček, Michal Typl, Ivana Tomková, Ondřej Macek, Pavel Polka, David Freeman, Josef Průcha, Vítězslav Podrazil.

V užším kruhu se dne 28. března 2000 uskutečnila oslava 10. výročí založení ČHäS. Celkem šestnáct účastníků (počet se náhodně shodoval s počtem zakládajících členů!) se shromáždilo po 18. hodině v Loveckém salónku vinného restaurantu "U Počtů" v Praze na Letné, tedy přesně ve stejné denní době a na témže místě, kde byla ČHäS před deseti lety založena. Večer proběhl v neformální, velmi příjemné a pohodové atmosféře. Zaznamenali jsme čtyři členy výboru a sedm členů zakládajících.

Ve dnech 26. února - 4. března 2000 podnikli předseda a technický ředitel ČHäS okružní automobilovou pracovní cestu do SRN, Švýcarska a Rakouska. Nejprve se zúčastnili Händelova festivalu v Karslruhe a 1. března přijeli do pohádkově zasněžené švýcarské obce Steg nedaleko Curychu, kde do 3. března setrvali na návštěvě u paní Henrietty von Haugwitz-Beerberg. Jako čestní hosté sledovali večer téhož dne provedení Händelovy opery "Partenope" na scéně Tyrolského zemského divadla v Innsbrucku. Během cesty byly zmapovány další souvislosti s G. F. Händelem i osobnostmi jeho doby (Neuburg an der Donau, Baden-Baden, Innsbruck - zde se Händel zdržel v únoru/březnu 1710, tedy přesně před 290 lety!); neplánované a tudíž improvizované pátrání po stopách Bohuslava Martinů v Liestalu u Basileje nepřineslo vzhledem k nedostatku času a postupujícímu stmívání žádné konkrétní výsledky.

Z Prahy do Karlsruhe cestovali dne 26. února společně s předsedou a technickým ředitelem členové souboru Cappella Accademica Praha Marta Neumannová (barokní hoboj) a Michal Reich (violone) - v Karlsruhe, odkud odjeli až 8. března, absolvovali příslušné interpretační kurzy tamní Mezinárodní Händelovy akademie.

Spolu s velvyslankyní Státu Izrael, Českou společností přátel Izraele a starostou městské části Praha 3 převzala ČHäS záštitu nad tematickým koncertem "Starý zákon v barokní hudbě a skladby izraelských autorů" dne 4. dubna 2000 v koncertní a výstavní síni Atrium v Praze na Žižkově. V programu koncertu zaujímají přední místo ukázky z oratorií G. F. Händela. Za řízení Vítězslava Podrazila se vedle Simony Šaturové (soprán), Věry Páchové (mezzosoprán) a Dany Šafránkové (flétna) představí Collegium Musica Sacra a Orchestr Atlantis.

Upřímně blahopřejeme místopředsedovi a jednateli Händelovy společnosti Karlsruhe, panu Frithjofu Kesselovi, našemu dlouholetému kolegovi a partnerovi, k udělení Záslužného kříže na stuze (Verdienstkreuz am Bande). Toto vysoké státní vyznamenání mu propůjčil německý spolkový prezident Johannes Rau za významný přínos pro mezinárodní porozumění a za práci v oblasti kulturní politiky města Karlsruhe. Slavnostní předání Záslužného kříže proběhlo dne 30. března 2000 na zámku Gottesaue v Karlsruhe. ČHäS odeslala F. Kesselovi oficiální písemnou gratulaci.

V Praze dne 31. března 2000 Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.