1 – sv. Jan Křtitel (197 × 87 cm); 2 – sv. Petr a sv. Vavřinec (140 × 63 cm); 3 – sv. Florenc a sv. Vendemián (140 × 63 cm); 4 – sv. Bartoloměj a sv. Urban (57 × 63 cm); 5 – sv. Blažej a sv. Justina (57 × 63 cm); 6 – Kázání sv. Jana Křtitele (24 × 63 cm); 7 – Hostina Herodova (24 × 87 cm); 8 – Stětí sv. Jana Křtitele (24 × 63 cm).