CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

jak bylo avizováno v předvánočním cirkuláři ČHäS (datovaném 11. prosince 2001), přinášíme v následujícím odstavci stručnou zprávu o našem hospodaření v období od 1. ledna do 31. prosince 2001:

Výsledky hospodaření za rok 2001 vykazují dokonce oproti úspěšnému roku 2000 již na první pohled výrazný vzestup: celkové příjmy obnášejí 369.534,70 Kč, výdaje 288.585,09 Kč, tj. plus ("zisk") 80.949,61 Kč. Obdobně pozitivně vyhlížejí peněžní "toky" během období od založení ČHäS do 31. prosince 2001: celkové příjmy 1.591.401,35 Kč, výdaje 1.282.088,95 Kč, tj. plus ("zisk") 309.312,40 Kč. Pro Vaši informaci uvádím celkovou výši příspěvků tuzemských členů ČHäS za rok 2001: v této kategorii bylo inkasováno 14.520,00 Kč. K tomu lze připočítat i částku uhrazenou zástupně v Kč dvanácti českými členy mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou: úhrnem 1.300,00 Kč.
Ve srovnání s "tučným" obdobím let 2000-2001 očekáváme však příjmově velmi "hubený" rok 2002. Proto si na tomto místě dovoluji připomenout, že členské příspěvky je dle bodu č. 8 stanov ČHäS nutné uhradit nejpozději do 31. března 2002. Všichni, kdo tak dosud neučinili, nechť příslušný obnos poukáží poštovní složenkou typu "C" na adresu ČHäS. Těm, kteří přispěli nebo přispějí částkou převyšující minimální výši 100 Kč, upřímně děkujeme.

Zámek Nelahozeves, 9. února 2002. Zástupci ČHäS v Roudnické lobkowiczké knihovně s rozevřenou tištěnou partiturou Händelova oratoria "Jephtha" - svazek vydán v Londýně Williamem Randallem (kol.1728-1776?). Druhá zleva Dr. Laura De Barbieri, kurátorka knihovny.

Knihy a brožury, které ČHäS věnovala Roudnické lobkowiczké knihovně.

Na základě předchozích jednání věnovala ČHäS dne 18. prosince 2001 obecně prospěšné společnosti Lobkowiczké sbírky obnos ve výši 10.000,00 Kč (výdajová položka ČHäS č. 1156) ve prospěch nákupu publikací zaměřených na život, dílo a odkaz Georga Friedricha Händela, případně též na problematiku týkající se hudební kultury v období baroka. Tyto publikace budou součástí referenční bibliotéky umístěné na zámku v Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou a budou přístupné ke studijním a vědeckým účelům v souladu s provozním řádem Roudnické lobkowiczké knihovny.
V dané záležitosti navštívila zámek v Nelahozevsi dne 9. února 2002 pracovní skupina ČHäS ve složení: předseda, technický ředitel, zakládající členové Hana Jakubcová a Josef Průcha a řádný člen Petr Tylínek. Skupinu na zámku uvítala PhDr. Miloslava Guerra, ředitelka Lobkowiczkých sbírek, a Dr. Laura De Barbieri, kurátorka Roudnické lobkowiczké knihovny. V doprovodu paní De Barbieri se členové výpravy v přízemí severního zámeckého křídla seznámili s knihovními fondy a nakonec nahlédli do cenného souboru raných tisků Händelových skladeb, tvořeného zejména oratorními partiturami vydanými Johnem Walshem ml., Williamem Randallem a Hermondem (Harmanem) Wrightem. Zvláštní pozornost byla věnována osobnosti Ferdinanda Filipa Josefa, 6. knížete z Lobkowicz (1724-1784), jenž se téměř jistě osobně setkal s G. F. Händelem: v Londýně roku 1745/46 či později. U příležitosti návštěvy v Nelahozevsi předala ČHäS do tamní referenční bibliotéky formou daru knihy a brožury v hodnotě cca 6.000 Kč. Po zevrubné prohlídce veřejnosti běžně přístupných sbírek v I. a II. patře zámku se händelovská skupina přemístila do Roudnice nad Labem, kde následovala prohlídka nádvoří a exteriérů bývalého lobkowiczkého rezidenčního zámku - slavné lobkowiczké sbírky, knihovna a archív byly až do roku 1950 umístěny právě zde. Pro úplnost dodejme, že zámky v Nelahozevsi a Roudnici nad Labem byly spolu se sbírkami (a dalšími objekty) po roce 1989 vráceny zpět roudnické větvi rodu Lobkowiczů.

Dne 19. ledna 2002 se předseda a technický ředitel ČHäS krátce zastavili na Novém hradě u Jimlína (v sousedství Loun), jenž je již řadu let, nákladem státu, obnovován. Areál se třemi nádvořími vznikal postupně z pozdně gotického hradu Albrechta z Kolovrat. Dvoupatrový palác na třetím nádvoří ukrývá neobyčejně rozměrný sál s malovaným dřevěným stropem, přímo se nabízející pro divadelní či hudební představení.

Nový hrad u Jimlína.

Steg im Tösstal, 4. března 2002. Paní Henriette von Haugwitz-Beerberg s dárky k narozeninám. Vlevo soubor 40 händelovských kompaktních disků.

Ve dnech 28. února - 6. března 2002 uskutečnili předseda a technický ředitel ČHäS pracovní cestu na jubilejní 25. Händelův festival v Karlsruhe (SRN, Bádensko-Württembersko), jehož hlavními programovými tituly byly Händelovy opery "Ottone, Re di Germania" a "Berenice, Regina d'Egitto". Závěrem cesty se jmenovaní krátce zastavili (4. - 6. března) ve švýcarské obci Steg im Tösstal nedaleko Curychu u zahraniční členky ČHäS, paní Henrietty von Haugwitz-Beerberg, které předali osobní dar 40 händelovských kompaktních disků (soubor z edice "Brilliant Classics"; viz níže) u příležitosti jejích nedávných 70. narozenin. Dne 6. března obdržela ČHäS od paní von Haugwitz-Beerberg v hotovosti dar (č. 56) ve výši 1.000 EUR (= 31.104 Kč). - Děkujeme oslavenkyni za opakovaně poskytovanou štědrou podporu a přejeme jí pevné zdraví a ještě mnoho let naplněných neutuchajícím elánem a životním optimismem!

V příloze k tomuto cirkuláři Vám zasíláme dvě pozvánky na odložená scénická provedení opery Alessandra Scarlattiho L'Amor Generoso ("Šlechetná láska") v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti dne 29. května (veřejná generální zkouška), 31. května, 1. června, 2. června, 7. září a 8. září 2002. S ohledem na očekávaný vysoký zájem tuzemské i zahraniční kulturní veřejnosti doporučujeme neodkladnou rezervaci vstupenek! Vstupné na generální zkoušku, určenou zejména pro zástupce sdělovacích prostředků, studenty, přátele a rodinné příslušníky účinkujících, činí 200 Kč do přízemí a 350 Kč na čestnou galerii. Na další dny je standardní vstupné 550 Kč, nižší vstupné (se zhoršenou viditelností a poslechem) 300 Kč; vstupenka na čestnou galerii stojí 1.000 Kč. Poměrně vysoká cena vstupenek je způsobena především značnými finančními náklady a velmi malou kapacitou divadla - pouhých 73 míst! Za dané situace nemůžeme našim členům nabídnout jakoukoliv slevu, neboť finanční rozpočet je ještě napjatější nežli v minulém roce; po ztrátách způsobených zrušenou produkcí ČHäS neuvolní letos ze svých prostředků žádné další účelové dotace. S výjimkou sponzorů nejsou na vlastní představení vyčleněny čestné vstupenky; volný vstup bude v opodstatněných případech umožňován toliko na veřejnou generální zkoušku. Cena autobusové jízdenky z Prahy do Mnichova Hradiště a zpět (2. června a 8. září) činí 200 Kč.
Efektní grafické řešení pozvánky, jehož autorkou je paní akademická malířka Lenka Kerelová, zůstalo zachováno stejné jako u pozvánky vydané ke zrušené produkci v roce 2001; pro odlišení byl pouze zvolen jiný barevný odstín.
K pozvánkám přikládáme informační letáček mnichovohradišťského zámku a pozvánku na komorní koncert barokního souboru Cappella Accademica Praha na zámku v Praze 5 - Zbraslavi dne 30. března 2002 od 18.00 hodin, pořádaný Národní galerií v Praze.

Jak již bylo předběžně ohlášeno v cirkuláři ze dne 11. prosince 2001, uskuteční se v kostele bl. Juliány z Collalta v Brtnici u Jihlavy v sobotu dne 29. června 2002 od 18.00 hodin tematický vokálně-instrumentální koncert komorního souboru Atlantis Collegium. Koncert, na němž zazní skladby autorů uvedených v Brtnickém hudebním inventáři z let 1752-1769, nese název Mistři evropské hudby v Brtnici. Při této příležitosti oslaví novodobou (?) českou premiéru Händelova Triová sonáta č. 5b g moll pro dvoje housle, bas a varhany, op. 2, HWV 390b, jež byla v inventáři nedávno identifikována (blíže viz cirkulář z 11. prosince 2001). Pořadatelsky náročná akce proběhne v úzké spolupráci ČHäS se Společností Josefa Hoffmanna se sídlem v Brtnici. ČHäS vyšle do Brtnice mimořádný zájezdový autobus. Pro účastníky (celodenního) zájezdu bude v Brtnici připraven bohatý program s prohlídkou tamních pamětihodností. V dostatečném časovém předstihu rozešleme zvláštní pozvánku.

S ohledem na opakované dotazy našich členů, kde lze nejlépe zakoupit nahrávky děl Georga Friedricha Händela (na kompaktních discích), doporučujeme velkoprodejnu "Bontonland", Václavské náměstí 1, Praha 1 (u stanice metra "Můstek"). Zdejší händelovská nabídka je patrně nejširší v celé České republice a zahrnuje mj. řadu oper a oratorií. Dotazy můžete volat na telefonní číslo prodejny: 24473083.

Soubor 40 kompaktních disků "Georg Friedrich Händel. Mistrovská díla".

V souvislosti se zmínkou o händelovských nahrávkách doporučujeme soubor 40 kompaktních disků (CD) Georg Friedrich Händel. Mistrovská díla ("George Frideric Handel. The Masterworks"), vydaný firmou "Joan Records" v edici "Brilliant Classics". Soubor obsahuje mj. kompletní nahrávky 7 oratorních děl ("Jephtha", "Judas Maccabaeus", "Solomon", "Belshazzar", "Messiah", "Brockesovy pašije", "Acis and Galatea"), 2 oper ("Imeneo", "Faramondo"), dále "Korunovační anthemy", italské kantáty, orchestrální kompozice; lahůdkou i pro dlouholeté sběratele händelovských zvukových nosičů je 6 CD se všemi sólovými a triovými sonátami. Cena celého souboru, do něhož byly zařazeny vesměs záznamy s předními světovými interprety, je neuvěřitelně nízká: pouze 51,10 EUR (= cca 1.700 Kč)! Za tuto cenu můžete pečlivě vypravené kompaktní disky, uložené systematicky ve vkusné omyvatelné lepenkové krabici, zakoupit v německé prodejní síti "Zweitausendeins", jejíž nejbližší prodejní místo se nachází v Norimberku (Lorenzer Straße 15-17; tel.: +49-911-2447120, fax: +49-911-2447121); další prodejny naleznete v Berlíně, Düsseldorfu, Essenu, Frankfurtu nad Mohanem, Freiburku, Hamburku, Hannoveru, Kolíně nad Rýnem, Mannheimu, Mnichově, Saarbrückenu a Stuttgartu (adresy jsou na požádání k dispozici u ČHäS; internetové spojení: www.zweitausendeins.de). Nedoporučujeme soubor zakupovat prostřednictvím shora uvedeného "Bontonlandu" - tam by jeho cena dosáhla zhruba trojnásobné výše!

V Praze dne 8. března 2002. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.