CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Cirkuláře
 Výběr

2024
 8. března
 21. června
2023
 10. března
 24. června
 19. září
 18. prosince
2022
 7. března
 20. června
 28. září
 6. prosince
2021
 12. března
 16. června
 25. září
 9. prosince
2020
 2. března
 22. června
 22. září
 4. prosince
2019
 7. března
 21. června
 12. září
 9. prosince
2018
 7. března
 22. června
 14. září
 7. prosince
2017
 7. března
 20. června
 14. září
 8. prosince
2016
 7. března
 22. června
 12. září
 8. prosince
2015
 7. března
 24. června
 10. září
 7. prosince
2014
 7. března
 19. června
 19. září
 6. prosince
2013
 8. března
 19. června
 25. září
 6. prosince
2012
 9. března
 15. června
 12. září
 8. prosince
2011
 4. března
 15. července
 21. září
 9. prosince
2010
 10. března
 22. června
 23. září
 10. prosince
2009
 10. března
 24. června
 22. září
 10. prosince
2008
 4. dubna
 25. června
 26. září
 10. prosince
2007
 14. března
 27. června
 12. září
 6. prosince
2006
 23. března
 21. června
 21. září
 7. prosince
2005
 21. března
 8. června
 21. září
 8. prosince
2004
 16. března
 22. června
 20. září
 9. prosince
2003
 20. března
 25. června
 26. září
 11. prosince
2002
 8. března
 23. května
 22. července
 11. prosince
2001
 16. února
 20. června
 11. prosince
2000
 31. března
 22. června
 12. prosince
1999
 18. února
 27. května
 22. července
 20. října
 13. prosince
1998
 19. ledna
 30. března
 14. května
 16. července
 6. října
 9. prosince
 Výroční zpráva
1997
 14. srpna
 Výroční zpráva
 
WebArchiv - archiv českého webu

Všem členům České Händelovy společnosti (ČHäS)

Vážení přátelé,

Členské shromáždění České Händelovy společnosti v Praze dne 28. dubna 2010. Pracovní ruch před volbou nového výboru. Pohled k předsednickému stolu. Zleva: Hana Jakubcová (volební komisařka), Pavel Polka (dosavadní předseda), Michal Typl (dosavadní technický ředitel), Vítězslav Podrazil (dosavadní tajemník). Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.

v moderně vybavené učebně č. 19 v budově Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 - Holešovice, se dne 28. dubna 2010, za účasti třinácti osob (všichni členové ČHäS), uskutečnilo členské shromáždění ČHäS. Na více než tříhodinovém shromáždění byl pro funkční období 2010-2015 jednohlasně zvolen nový výbor ve složení: Pavel Polka - předseda; Vítězslav Podrazil - tajemník; Michal Typl - technický ředitel; Ivana Tomková - pokladník; Jiří Filip - člen výboru bez portefeuille. Celá akce proběhla v tradičně příjemné a pohodové atmosféře. Činnost ČHäS za období od roku 2005 do současnosti byla přehledně zhodnocena atraktivní formou rozměrné projekce internetových stránek Společnosti. Díky bezplatnému zapůjčení učebny hradila ČHäS pouze občerstvení, a sice ve výši 1.149 Kč (výdajová položka č. 1724). Nově zvolený výbor touto cestou srdečně děkuje vedení školy za laskavé uvolnění učebny a řádnému členu Petru Tylínkovi za jeho iniciativní zprostředkovatelské a organizační angažmá. Příští členské shromáždění je plánováno až na rok 2015.

33. Londýnský Händelův festival. Inscenace Händelovy opery "Il Pastor fido" ("Věrný pastýř"; 3. verze), s prologem "Terpsicore" ("Terpsichoré"). Premiéra dne 21. března 2010 v Brittenově divadle v Londýně. Kontratenorista Ben Williamson (bez masky) jako Mirtillo ve "Věrném pastýři". Foto Maximilian Van London.

U příležitosti 33. Londýnského Händelova festivalu podnikli předseda ČHäS a zakládající člen Jiří Filip, člen výboru bez portefeuille, ve dnech 20. - 26. března 2010 pracovní cestu do Velké Británie. Veškeré náklady s ní spojené si uhradili ze svých vlastních prostředků. Dne 22. března položili věnec ČHäS (cena: 139 Kč; výdajová položka č. 1720) na Händelův hrob ve staroslavném Westminsterském opatství. Tradiční pietní akt opět proběhl v nanejvýš důstojné atmosféře, za účasti kanovnice (Canon) Jane Hedges: u skladatelovy náhrobní desky v podlaze chrámu (v části zvané "Koutek básníků" - "Poets' Corner") se přítomní sešli ke krátkému církevnímu obřadu (srov. s členským cirkulářem ze dne 27. června 2007). Téhož dne oba účastníci cesty sledovali v Brittenově divadle, v sousedství Royal Albert Hall, festivalové nastudování 3. verze Händelovy opery "Il Pastor fido" ("Věrný pastýř"; HWV 8c), spolu s prologem "Terpsicore" ("Terpsichoré"; HWV 8b). Inscenaci, ústrojně kombinující stylové a moderní prvky, připravil režisér John Ramster; hudební složku měl na starosti Laurence Cummings. Podnětným uměleckým zážitkem byl rovněž recitál mladého trinidadského kontratenoristy Garyho Crichlowa (s doprovodem cembala a violoncella) v Händelově farním kostele, sv. Jiří při Hannoverském náměstí (polední - "lunchtime" - koncert v rámci festivalu; 23. března). Na program se během londýnského pobytu i tentokrát dostaly mezinárodně významné výstavy: "Skutečný van Gogh. Umělec a jeho dopisy" v Královské akademii umění (sídlící v někdejším Burlingtonově paláci, kde na samém počátku svého anglického období pobýval Georg Friedrich Händel; 20. března) a "Horace Walpole a Strawberry Hill" v rozsáhlém komplexu věhlasného Viktoriina a Albertova muzea (25. března; srov. s členským cirkulářem ze dne 22. června 2004).

Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu 2010. Záběr z inscenace Händelovy opery "Tamerlano" ("Tamerlán"). Premiéra dne 14. května 2010 v göttingenském Německém divadle. Kontratenorista Christopher Ainslie (Tamerlán). Foto Theodoro da Silva.

Letošního Mezinárodního Händelova festivalu v Göttingenu se za ČHäS zúčastnili, 21. - 25. května, s použitím osobního automobilu ČHäS, předseda a technický ředitel. Se zřetelem k letošnímu 350. výročí narození britského krále Jiřího I. (1660-1727; vládl 1714-1727) a k 300. výročí příchodu G. F. Händela do Hannoveru probíhal festival pod jednotícím názvem "Händel & Hannover". Jeho hlavním dílem byla skladatelova opera "Tamerlano" ("Tamerlán"), inscenovaná celkem šestkrát (!) v prostorově odpovídajícím Německém divadle. Režisérka Johanna Garpe umístila děj opery do současného civilního prostředí, vyznačujícího se krajní střídmostí a náznakovostí. Hudebně všechna představení řídil Nicholas McGegan, umělecký ředitel festivalu, zahraniční čestný člen ČHäS. Festivalové motto určilo náplň přednášky Heinricha prince Hannoverského (nar. 1961) ve Staré hvězdárně (24. května): "Georg I. und das Welfenhaus Hannover" ("Jiří I. a rod Velfů z Hannoveru") - princ Heinrich je v přímé linii mj. potomkem "zimního krále" Fridricha Falckého (1596-1632; přes jeho dceru Žofii Hannoverskou, žijící v letech 1630-1714) a britského krále Jiřího III. (1738-1820; vládl 1760-1820). Zpáteční cestu z Göttingenu (25. května) zpestřila zastávka na hradě a zámku Allstedtu (v podhůří Harcu) a v Památníku Gustava Adolfa u Lützenu (nedaleko Lipska), stojícím na místě, kde dne 16. listopadu 1632 padl v krvavé bitvě proti Albrechtovi z Valdštejna (1583-1634) švédský král Gustav II. Adolf (nar. 1594; vládl od roku 1611).

Händelův festival v Halle nad Sálou 2010. Záběr z inscenace Händelovy opery "Orlando". Premiéra dne 4. června 2010 v hallské opeře. Marie Friederike Schöder, soprán (Angelica), a Owen Willetts, kontratenor (Orlando). Foto Gert Kiermeyer.

Na mezinárodním Händelově festivalu v Halle nad Sálou (zaměřeném, z hudebního i literárního hlediska, na slavný rytířský epos Ludovika Ariosta "L'Orlando furioso" - "Zuřivý Roland"; vyd. 1532) zastupoval ČHäS, od 2. do 6. června 2010, pouze předseda. Celý festival, opět doslova "nabitý" hudbou a doprovodnými akcemi, trval od 3. do 13. června. Z Händelových operních titulů navštívil předseda ČHäS (4. června) scénické provedení "Orlanda", hudebně na velmi vysoké úrovni, režijně diskutabilní, avšak ve srovnání s jinými modernistickými "interpretacemi" mistrových oper nepostrádající jasný koncepční fundament [pisatel těchto řádků mohl naznačenou problematiku navíc zevrubně prodiskutovat přímo s režisérkou nastudování, paní Nicolou Hümpelovou, a výtvarníkem scény, panem Oliverem Proskem (Proske) při náhodném setkání na jedné z hallských ulic dne 5. června]. Mezinárodní vědecká konference (7. - 8. června) se věnovala tématu "Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) a protestantská chrámová kantáta po roce 1750"; druhá část konference proběhne ve dnech 20. - 21. listopadu v Lipsku. V rámci svého proslovu na členském shromáždění mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela ve velkém sále hallského Stadthausu (5. června) tlumočil předseda ČHäS pozdravy od českých händelovců a zmínil se o loňských úspěšných provedeních Händelovy opery "Rinaldo" v pražském Stavovském divadle i o chystané produkci Händelova prologu "Terpsicore" v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti (viz níže); pozorně naslouchajícímu publiku současně představil pamětní grafický list ČHäS (viz níže).
Výše jmenovaný si letos připomíná (stěží uvěřitelné) osobní händelovské výročí: ve dnech 12. - 16. června uplynulo přesně třicet let od jeho první návštěvy Halle a tamního Händelova festivalu. V roce 1981 již vyrazil do Halle s "mládežnickou festivalovou skupinou", jež se nakonec stala zárodkem dnešní ČHäS…

 

Přední strany krabiček kompaktních disků č. 1 a 2 z edice "Handel. Complete Cantatas" ("Händel. Kompletní kantáty"). Brilliant Classics, 2009.

Italský dirigent a cembalista Marco Vitale (nar. 1980) zahájil v září roku 2009 spolu se souborem historických nástrojů Contrasto Armonico, jehož je uměleckým vedoucím, a nahrávací společností "Brilliant Classics" vůbec první projekt svého druhu na světě: postupné vydání všech italských kantát G. F. Händela na kompaktních discích. Edice se jmenuje "Handel. Complete Cantatas". Zatím jsou k dostání dva kompaktní disky (č. 1 a 2), k jejichž realizaci Marco Vitale angažoval mladou kanadskou sopranistku Stefanie True. Na zmíněných discích nalezneme tyto kantáty: č. 1 (kat.č. 93999) - "Delirio amoroso" (HWV 99), "Ditemi, o piante" (HWV 107), "Care selve, aure grate" (HWV 88), "Allor ch'io dissi addio" (HWV 80); č. 2 (kat.č. 94000) - "Un'alma innamorata" (HWV 173), "O lucenti, o sereni occhi" (HWV 144), "Del bel idolo mio" (HWV 104), "Aure soavi e liete" (HWV 84), "Tra le fiamme" (HWV 170). Další informace jsou k dispozici na adrese "www.brilliantclassics.com". Oba disky lze objednat u společnosti "Euromusica": Bělohorská 164 (budova "Ekoterm"), 169 00 Praha 6 - Malý Břevnov; telefon: 235300127 n. 602153319; Internet: "www.euromusica.cz"; e-mail: "euromusica@quick.cz". Cena jednoho CD: 199 Kč.

Ve spolupráci se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) se sídlem na zámku v Mnichově Hradišti se ČHäS v roce 2010 podílí na jedné hudebně-divadelní produkci, opět v historickém zámeckém divadle v Mnichově Hradišti. Program tentokrát vyplní Terpsicore ("Terpsichoré") Georga Friedricha Händela, operní prolog s tanečními výstupy na libreto Giacoma Rossiho (činný 1710-1731), HWV 8b; dílo bylo poprvé uvedeno dne 9. listopadu 1734 v Královském divadle v Covent Gardenu v Londýně. Účinkující: Erato - Irena Troupová, soprán; Apollo - Dagmar Šašková, alt; Terpsicore - Barbora Kohoutková, tanec; grácie, múzy, pastýři, pastýřky; orchestr Musica Florea; taneční soubor Hartig. Choreografie a režie: Helena Kazárová; dirigent: Marek Štryncl. Termín: sobota 18. září 2010 od 17.00 hodin. Na představení nebude vyslán zvláštní autobus. Rezervaci vstupenek lze od 1. července 2010 zajistit na adrese Společnosti přátel barokní kultury (Baroccoco): V Lipách 743, 295 01 Mnichovo Hradiště; tel.: 326773098 (8.00 - 16.00 hodin kromě pondělí); fax: 326772198; e-mail: baroccoco@post.cz.

Lány, 6. března 2010. Bronzová jezdecká socha Tomáše Garrigua Masaryka (1850-1937) od akademického sochaře Petra Nováka (nar. 1957) z Jaroměře krátce po odhalení před budovou Muzea T. G. Masaryka. Slavnostního aktu se zúčastnilo pět členů České Händelovy společnosti. Foto Jan Handrejch.

Před budovou Muzea T. G. Masaryka v Lánech se pět členů ČHäS (z toho čtyři zakládající) zúčastnilo dne 6. března 2010, v "řízném" mrazivém počasí se sněžením, slavnostního odhalení bronzové jezdecké sochy Tomáše Garrigua Masaryka (7. března 1850, Hodonín - 14. září 1937, Lány) od akademického sochaře Petra Nováka (nar. 1957) z Jaroměře, autora obdivované busty Georga Friedricha Händela z roku 2002 (viz členský cirkulář ze dne 23. května 2002 a sekci "Aktuality" na webových stránkách ČHäS). Socha (vůbec první realizovaný jezdecký pomník zakladatele československého státu!), o 20 % větší nežli životní velikost, byla odhalena, v dojemné atmosféře za přihlížení zástupů občanů, v předvečer 160. výročí Masarykova narození. Všem členům ČHäS vřele doporučujeme návštěvu Lán už jen kvůli tomuto neobyčejně působivému dílu, představujícímu jednoznačný vrchol v dosavadní tvorbě Petra Nováka.

Restaurace a vinárna "U Počtů" v Praze na Letné (třída Milady Horákové 47/391), 28. března 2010. Neformální přátelské setkání k 20. výročí založení České Händelovy společnosti. Ustavující zasedání Společnosti se konalo, dne 28. března 1990, právě v tomto podniku, tehdy zvaném "Zlatá réva". Foto Jitka Počtová.
Sedící (zleva): Jana Hegerová, Hana Jakubcová. Stojící (zleva): Jindřich Chval, Pavel Polka, Josef Průcha, Petr Tylínek, Vítězslav Podrazil.

V neděli dne 28. března 2010 se v restauraci a vinárně "U Počtů" v Praze na Letné (třída Milady Horákové 47/391) sešlo sedm "věrných händelovců" (z toho čtyři zakládající členové ČHäS), aby v neformální přátelské atmosféře oslavilo 20. výročí založení ČHäS. Ustavující zasedání Společnosti se uskutečnilo, dne 28. března 1990, právě v tomto podniku, tehdy zvaném "Zlatá réva".

Všichni členové ČHäS, kteří dosud nevlastní pamětní grafický list ČHäS (viz členský cirkulář ze dne 10. března 2010), oficiálně vydaný dne 28. března 2010 (tj. v den 20. výročí založení ČHäS), jej obdrží poštou spolu s tímto členským cirkulářem. Nelze ovšem vyloučit poškození listu během přepravy.

V Praze dne 22. června 2010. Pavel Polka, předseda ČHäS, v.r.