Vila Cordellina Lombardi v lokalitě Montecchio Maggiore u Vicenzy, Itálie. Vilu nechal, v letech 1735-1760, postavit významný benátský právník Carlo Cordellina Molin (1703-1794). Na snímku jedna z fresek, které v hlavním sále vytvořil, mezi podzimem 1743 a jarem 1744, Giovanni Battista (Giambattista) Tiepolo (1696-1770). Rozměrná freska (490 × 550 cm), zdobící jihozápadní stěnu sálu, nese název "Scipionova velkodušnost"; znázorněný děj se shoduje se závěrem Händelovy opery "Publio Cornelio Scipione" (prov. 1726). [Blíže k předmětné fresce viz Guido Piovene a Anna Pallucchiniová: "Giambattista Tiepolo. Souborné malířské dílo", Odeon, Praha 1987; str. 107-108 (katalogové číslo 147 D).]