Hrad San Salvatore v Suseganě u Benátek (provincie Treviso), Itálie. Zástupci České Händelovy společnosti na návštěvě u kněžny Trinidad di Collalto e San Salvatore dne 19. listopadu 2012. Zleva: Pavel Polka (předseda), Michal Typl (technický ředitel), kněžna Trinidad, Irena Váchová, Jana Hejdová.