Matriční kniha z archivu farnosti sv. Bartoloměje v Halle-Giebichensteinu – detail zápisu o sňatku rodičů Georga Friedricha Händela v tamním kostele dne 23. dubna 1683.