Milán, Divadelní muzeum alla Scala, 9. listopadu 2014. Miniaturní biskvitová busta Georga Friedricha Händela (1685-1759). Vídeň nebo Praha, polovina 19. století. Inv.č.: 2354. Foto Jana Hejdová, řádná členka České Händelovy společnosti.