"Petr Novák da Jaromer. L'albero, il cavallo e la roccia: i miei fratelli dell'anima" ("Petr Novák z Jaroměře. S bratry stromem, koněm a kamenem ve chvíli posvátné přítomnosti"). Katalog k sochařské výstavě. Benátky (Itálie), palác Ferro Fini (Consiglio regionale del Veneto - Regionální rada Benátska). 10. října - 10. prosince 2014. Přední strana obálky.