Předloha pro logo České Händelovy společnosti: ilustrace (10,8 × 6,7 cm) z monografie Rudolfa Steglicha (1886-1976) "Georg Friedrich Händel. Leben und Werk"; Breitkopf & Härtel, Leipzig 1939 [obrazová vložka mezi str. 32 a 33]. Jedná se o snímek mramorové Händelovy busty od Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762) z roku 1739 na královském zámku ve Windsoru u Londýna (výška: 71,0 cm).