Heinrich princ Hannoverský (nar. 1961) se ve Staré hvězdárně v Göttingenu podepsal dne 24. května 2010 pro Českou Händelovu společnost na část svého rodokmenu, končící britským králem Jiřím III. (1738-1820; vládl 1760-1820).
Princ Heinrich je v přímé linii rovněž potomkem "zimního krále" Fridricha Falckého (1596-1632; přes jeho dceru Žofii Hannoverskou, žijící v letech 1630-1714) a britských králů Jiřího I. (1660-1727: syn Žofie Hannoverské; vládl 1714-1727) a Jiřího II. (1683-1760; vládl 1727-1760). Jiří I. a Jiří II. sehráli významnou úlohu v životě Georga Friedricha Händela.
Ačkoliv je princ Heinrich potomkem českého krále Fridricha Falckého, nekoluje v jeho žilách, jak sám potvrdil, ani kapička české krve…