Členské shromáždění České Händelovy společnosti v Praze dne 28. dubna 2010. Perník s iniciálami Georga Friedricha Händela, který pro účastníky shromáždění upekla, podle starého anglického receptu, zakládající členka Michaela Freemanová. Foto Petr Tylínek, řádný člen Společnosti.