Přátelské setkání České Händelovy společnosti u příležitosti 250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela. Někdejší MacNewenův palác v Praze na Novém Městě (Palackého 7/719), 14. dubna 2009. Beata Altior, řádná členka Společnosti, přednáší, za doprovodu loutnisty Tomáše Najbrta, moteto Alessandra Grandiho (1586-1630) "Cantabo Domino in vita mea" ("Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život"; vydáno v Benátkách roku 1625). Foto Hana Charvátová.