Louis François Roubiliac (1702-1762): náhrobek Georga Friedricha Händela ve Westminsterském opatství v Londýně, odhalený dne 10. července 1762. Mramor. Skladatel, zpodobený v okamžiku inspirace, zapisuje do partitury oratoria "Mesiáš" úvodní slova sopránové árie "I know that my Redeemer liveth" ("Já vím, že můj Vykupitel je živ").