Zámek Wald u Sankt Pöltenu v Dolních Rakousích, 1. října 2006. Pavel Polka, předseda ČHäS (uprostřed), s Karlem princem von Auersperg-Breunner a jeho chotí, paní Friederikou.
V pozadí na stěně vlevo portrét Karla Viléma knížete z Auersperka (1814-1890), v letech 1867-1868 rakouského ministerského předsedy; vpravo portrét jeho bratra Adolfa Viléma (1821-1885), v letech 1871-1879 rakouského ministerského předsedy. [Adolf Vilém je pradědečkem na snímku zachyceného prince Karla.]