Winton Dean (nar. 18. března 1916; druhý zprava) s chotí, paní Thalií (1918-2000), v lázeňském parku v Bad Lauchstädtu u Halle nad Sálou. Historický snímek ze dne 17. června 1984. Zleva: Jiří Filip (současný člen výboru ČHäS), Pavel Polka (současný předseda ČHäS).