Obec Rohrau v Dolních Rakousích. Pohled ze dvora na rázovité selské stavení, v němž se dne 31. března 1732 narodil Franz Joseph Haydn († 1809). Ve stejné světnici přišel na svět také jeho mladší bratr, hudební skladatel Johann Michael Haydn (1737-1806). Snímek ze dne 23. října 2005.