Eisenstadt, hlavní město rakouské spolkové země Burgenland. Mauzoleum Franze Josepha Haydna (1732-1809) v kostele Bergkirche, zbudované knížetem Paulem V. Esterházym (1901-1989). Mramorový Haydnův sarkofág, zachycený na snímku ze dne 23. října 2005, vytvořil v roce 1932 vídeňský sochař a medailér Oskar Thiede (1879-1961). Od roku 1809 až do 5. června 1954, kdy byly tělesné ostatky uloženy do sarkofágu, chyběla u těla skladatelova hlava…