Wimborne St Giles, hrabství Dorset, 2. dubna 2004. St Giles's House - rodové sídlo hrabat z Shaftesbury. Pohled od jihu. Zámek, dnes zchátralý, začal v roce 1651 budovat, ve stylu Iniga Jonese (1573-1652), Anthony Ashley Cooper (1621-1683), od r. 1672 1. hrabě z Shaftesbury.
Prostory zámku obýval rovněž Anthony Ashley Cooper (1711-1771), 4. hrabě z Shaftesbury, se svou chotí Susannou (kol.1711-1758) - oba manželé patřili k nejbližším přátelům a ctitelům Georga Friedricha Händela, jehož návštěvu/návštěvy ve Wimborne St Giles lze oprávněně předpokládat (1739?).