Wimborne St Giles, hrabství Dorset, 2. dubna 2004. Na pravé stěně v přední části kostela sv. Jiljí se nachází mramorový náhrobek Anthonyho Ashleyho Coopera (1711-1771), 4. hraběte z Shaftesbury, přítele a ctitele Georga Friedricha Händela. Náhrobek, částečně zakrytý letnerem (= přepážkou mezi kněžištěm a kostelní lodí), zhotovil Thomas Scheemakers (1740-1808), syn Petera Scheemakerse (1691-1781), význačného sochaře vlámského původu, jenž působil většinu života v Anglii.