Neznámý autor: podobizna mladého šlechtice (?). Miniatura. Akvarel a kvaš na pergamenu. 6,77 × 4,78 cm. Podobizna nezvěstná (v roce 1948 odcizena z Händelova domu v Halle nad Sálou, Německo); známa pouze z černobílého fotografického snímku. Negativ v Händelově domě v Halle nad Sálou, Německo. Inv.č.: BS-I V02.
Ve své nejnovější expertíze zdůvodnil hamburský profesor Hans Joachim Marx, přední znalec händelovské problematiky, že s velkou pravděpodobností není na miniatuře vyobrazen Georg Friedrich Händel a že jejím autorem není Platzer. Jak Marx dovozuje, mohlo by se jednat o rodinný “upomínkový portrét” některého z mladých příslušníků britské aristokracie.