Mezinárodní Händelův festival v Göttingenu. Německé divadlo, 16. května 2016. Záběr ze slavnostního předávání sádrového odlitku busty Georga Friedricha Händela od Petra Nováka (nar. 1957) č. IV/V (2002) Göttingenské Händelově společnosti po derniéře festivalového nastudování Händelovy opery "Imeneo". Akce se zúčastnili všichni účinkující s celým produkčním týmem. Odlitek, uhrazený jejím předsedou, věnovala Česká Händelova společnost. V pozadí u busty zleva: Tobias Wolff, intendant festivalu; Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti; Michal Typl, technický ředitel České Händelovy společnosti. Foto Ezra Wolfhart Kurth, Göttingen.