XV. seminář České Händelovy společnosti. Praha, 14. dubna 2014. Téma: "Dvorní skladatel mocného krále Slunce Ludvíka XIV. - monsieur Jean-Baptiste de Lully". - Účastníci semináře pozorně sledují přednášku PhDr. Radka Menouška. Foto Jana Hejdová, řádná členka Společnosti.