Bologna, Mezinárodní hudební muzeum a knihovna - palác Aldini Sanguinetti (Strada Maggiore), 20. října 2013. Pohled na severozápadní stěnu v sále č. 6 ("Farinelli a italská opera 18. století"). V jejím levém horním rohu visí podobizna Georga Friedricha Händela (124,5 × 101,0 cm), anonymní olejomalba na plátně zhotovená ve 2. (?) polovině 18. století podle známé mistrovy podobizny od Balthasara Dennera (1685-1749) asi z let 1726-1728. Foto Jana Hejdová, řádná členka České Händelovy společnosti.