"Johann Arnds Sechs Bücher vom Wahren Christentum nebst dessen Paradies-Gärtlein" ("Šestery knihy Johanna Arnda o pravém křesťanství spolu s jeho Rajskou zahrádkou"). Gernsbach v Bádensku (Německo), asi poslední léta 19. století (nejdříve 1890). Ukázka textu: str. 284 (II. kniha).