Old Church House v Oxfordu - Upper Wolvercote, 28. března 2007. Setkání zástupců ČHäS s panem Mervynem Loft-Simsonem, zahraničním čestným členem Společnosti. Zleva: Věra Várady (zakládající členka), Pavel Polka (předseda), Mervyn Loft-Simson, Josef Průcha (zakládající člen), Nicholas Loft-Simson (syn Mervyna Loft-Simsona).