CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Domovská stránka

Obsah

  Aktuality
I. Georg Friedrich
Händel
II. Vznik a poslání
Společnosti
III. Vydavatelská
činnost
IV. Koncertní
podniky
a přednášky
V. Projekty
VI. Zahraniční
styky
VII. Tematické
zájezdy
VIII. Chystané akce
IX. Kontakty
X. Prodejní
nabídka
Mimořádná
nabídka
XI. Členské
cirkuláře
XII. Odkazy
na Webu
  Dokumenty
 
WebArchiv - archiv českého webu

II. Vznik a poslání České Händelovy společnosti

Kdo byl onen Händel, jenž nás svými díly tak hluboce dojímá, že po koncertě znějí nám jeho melodie ještě dlouho v paměti?
Josef Kolářský, 1938.

Zakládající členové České Händelovy společnosti.

Česká Händelova společnost byla založena v Praze dne 28. března 1990 skupinou mladých lidí jako dobrovolné a nezávislé zájmové sdružení, které usiluje o co nejširší propagaci díla hudebního skladatele Georga Friedricha Händela (1685-1759). V souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a v duchu humanismu seznamuje kulturní veřejnost s Händelovým životem, dílem a odkazem. Obecněji se zabývá dalšími tvůrčími aktivitami barokní Evropy. Členy Společnosti jsou nejen občané České republiky, ale i významné zahraniční osobnosti.

V rámci své působnosti Česká Händelova společnost povzbuzuje živé i zprostředkované uvádění Händelových skladeb, především oper a oratorií; podporuje händelovské bádání, jakož i publikační a výtvarnou činnost; pořádá koncerty, hudební přehrávky a specializované přednášky; přispívá k pozitivnímu průběhu händelovské renesance v České republice i v zahraničí; ve vztahu k Händelovi se v širším záběru soustřeďuje rovněž na jeho současníky; zabývá se uměleckým a historickým děním v Evropě 17. a 18. století; věnuje mimořádnou pozornost přímým i nepřímým spojitostem mezi Händelovou osobností a dílem a českými zeměmi; spolupracuje s předními odborníky a s příbuznými společnostmi doma i v zahraničí; prosazuje účast svých členů na festivalech, seminářích a konferencích; uskutečňuje tematické tuzemské i zahraniční zájezdy po stopách Händelova života a díla.