CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Domovská stránka

Obsah

  Aktuality
I. Georg Friedrich
Händel
II. Vznik a poslání
Společnosti
III. Vydavatelská
činnost
IV. Koncertní
podniky
a přednášky
V. Projekty
VI. Zahraniční
styky
VII. Tematické
zájezdy
VIII. Chystané akce
IX. Kontakty
X. Prodejní
nabídka
Mimořádná
nabídka
XI. Členské
cirkuláře
XII. Odkazy
na Webu
  Dokumenty
 
WebArchiv - archiv českého webu

I. Hudební skladatel Georg Friedrich Händel

Händel vyčníval a zmizel ze světa v polovině 18. století jako poslední vrchol barokní hudebnosti, jako poslední tlumočník bible, dětinský obr, zasněný hrdina, Siegfried a Samson v jedné osobě.
Bence Szabolcsi, 1958.

Louis François Roubiliac (1702-1762): busta Georga Friedricha Händela z roku 1739. Sádrový odlitek ze sbírek České Händelovy společnosti.

Georg Friedrich Händel se narodil 23. února 1685 v Halle nad Sálou (SRN, Sasko-Anhaltsko) jako syn zámožného měšťana a dcery luteránského pastora. V osmnácti letech odešel z domova do Hamburku, kde roku 1704 složil svou první operu. V období 1706-1710 se zdržoval v Itálii a slavil tam oslnivé úspěchy. V roce 1710 se na krátkou dobu uvázal k místu dvorního kapelníka hannoverského kurfiřta. Od r. 1712 žil trvale v Londýně - Anglii si zvolil za svou druhou vlast. V této zemi se těšil uznání a obdivu, musel však také zdolávat četné překážky a vyrovnávat se s nezdary i zdravotními potížemi. Ke konci života ho Anglie přijala za svého národního skladatele. Zemřel neženat 14. dubna 1759 v Londýně. Pochován byl ve Westminsterském opatství; smutečního obřadu se zúčastnily tisíce Londýňanů.

Händel, bohatýr barokní hudby, zanechal lidstvu jedinečné umělecké dědictví. Známe od něho celkem 612 skladeb. Mnohé ze 42 oper a 26 oratorií náležejí k tomu nejcennějšímu, co bylo v evropské hudbě vytvořeno. Ve svých dílech se Händel snažil o působivou syntézu různých národních stylů. Vedle svrchovaného kompozičního mistrovství a nevšedního dramatického náboje se jeho hudba vyznačuje niterným patosem a strhujícím životním optimismem. Dle zásad osvícenské etiky Georg Friedrich Händel posluchače nejen bavil, nýbrž i vychovával.