Programové záměry
České Händelovy společnosti

  1. V rozsahu daném technickými a jinými možnostmi budeme co nejvšestranněji podporovat živé i zprostředkované uvádění Händelových skladeb na našem území. Obzvláštní důležitost přitom přisuzujeme stěžejním dílům, která jsou v Československu z převážné části opomíjena, jmenovitě opery a oratoria.
  2. V témže rozsahu budeme na našem území podporovat händelovské bádání, jakož i publikační a výtvarnou činnost.
  3. Výhledově počítáme s vlastními veřejnými hudebními přehrávkami, koncerty a specializovanými přednáškami.
  4. Společnost bude sledovat a zároveň přispívat k pozitivnímu průběhu händelovské renesance u nás i v zahraničí. V naznačeném duchu bude kulturně založenou veřejnost seznamovat s Händelovým životem, dílem a odkazem s hlavním důrazem na univerzálně platné humanistické a demokratické hodnoty.
  5. Uvažujeme o vydávání vlastního časopisu, případně sborníku (patrně s názvem 'Centimanus'), který by měl sloužit jako zpravodaj, ale též jako spolehlivý zdroj händelovských znalostí.
  6. Ve vztahu k Händelovi se v širším záběru soustředíme rovněž na jeho současníky a vůbec na umělecké i historické dění v rámci barokní Evropy.
  7. Mimořádnou pozornost věnujeme přímým i nepřímým spojitostem mezi Händelovou osobností a dílem a našimi zeměmi. Vedle Prahy přicházejí v potaz zejména tyto lokality: Brtnice (okr. Jihlava), Náměšť nad Oslavou (okr. Třebíč), Nové Dvory (okr. Kutná Hora), Zákupy (okr. Česká Lípa).
  8. Nadále budeme úzce spolupracovat s příbuznými zahraničními společnostmi, s nimiž jsme již dříve příslušné kontakty navázali. Jedná se o tyto organizace: mezinárodní Společnost Georga Friedricha Händela (Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft) se sídlem v Halle nad Sálou, Göttingenská Händelova společnost (Göttinger Händel-Gesellschaft e.V.), Händelův ústav (The Handel Institute; Velká Británie), Washingtonští přátelé Händela ( Washington Friends of Handel) a Americká Händelova společnost (The American Handel Society; University of Maryland). Současně nevylučujeme budoucí kontakty s dalšími zahraničními institucemi.
  9. Zvážíme a projednáme možnost kolektivního členství naší Společnosti v mezinárodní Společnosti Georga Friedricha Händela se sídlem v Halle nad Sálou.
  10. Budeme prosazovat co nejpočetnější účast zástupců České Händelovy společnosti na zahraničních händelovských festivalech, seminářích a konferencích. Dovolí-li to československé hospodářské poměry, budeme uskutečňovat své vlastní tématické tuzemské i zahraniční zájezdy po stopách Händelova života a díla.

Schváleno v Praze dne 28. března 1990 na ustavujícím zasedání České Händelovy společnosti