CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Domovská stránka

Obsah

  Aktuality
I. Georg Friedrich
Händel
II. Vznik a poslání
Společnosti
III. Vydavatelská
činnost
IV. Koncertní
podniky
a přednášky
V. Projekty
VI. Zahraniční
styky
VII. Tematické
zájezdy
VIII. Chystané akce
IX. Kontakty
X. Prodejní
nabídka
Mimořádná
nabídka
XI. Členské
cirkuláře
XII. Odkazy
na Webu
  Dokumenty
 
WebArchiv - archiv českého webu

IV. Koncertní podniky a přednášky

Londýnský soubor Hawksmoor Music Projects, hrad Bítov 24. 5. 1997.

Když ustoupilo nadměrné pracovní zatížení spojené s vydáním monografie "Triumf času a pravdy", začala se Společnost postupně zabývat také hudebně-organizační, přednáškovou a sponzorskou činností. Akce pořádané či spolupořádané Českou Händelovou společností se zprvu vyznačovaly spíše menším rozsahem; v nastoupené cestě se nicméně pokračovalo i později, kdy značnou část energie již "pohlcovaly" velké hudební realizace: 26. 6. 1993, zámek Frýdlant v Čechách - tematický komorní koncert souboru Cappella Accademica Praha "Hrabě J. V. Gallas a jeho hudební současníci" s úvodní přednáškou a průvodním slovem; 12. 10. 1994, zámek Hostivice - komorní koncert souboru Cappella Accademica Praha s přednáškou na téma "Velkovévodkyně Toskánská a zámek Hostivice"; 8. 11. 1994, Praha - přednáška o Georgu Friedrichu Händelovi v Klubu duševního zdraví v Polské ulici na Vinohradech; 24. 6. 1995, zámek Zákupy - pásmo mluveného slova a komorní hudby "Zákupská velkovévodkyně - přední žena evropského baroka" (skladby G. F. Händela hrála Cappella Accademica Praha); 14. 9. 1996, zámek Zákupy - přednáška "Velkovévodkyně Toskánská a život na zákupském zámku"; 1. 8. 1998, zámek Vranov nad Dyjí - komorní koncert souboru Cappella Accademica Praha s mottem "Básník Pietro Metastasio a hudba 18. století" (300. výročí Metastasiova narození); 29. 6. 2002, zámecký kostel bl. Juliány z Collalta v Brtnici - komorní koncert souboru Atlantis Collegium, Praha, nazvaný "Mistři evropské hudby v Brtnici" (s úvodní přednáškou a novodobou českou premiérou Händelovy Triové sonáty č. 5b g moll, op. 2, která byla r. 2001 identifikována v Brtnickém hudebním inventáři).
Od 19. dubna 2006 Společnost pravidelně pořádá specializované semináře.

Od roku 1993 se Česká Händelova společnost sponzorsky podílí na uvádění vrcholných Händelových oratorií: "Joshua" - Praha, 30. 6. 1993 (komorní sbor Canticorum iubilo, Camerata Pragensis, dir. Oliver Dohnányi); "Joshua" - Hradec Králové, 30. 4. 1995 + Praha, 1. 5. 1995 (Canticorum iubilo, Komorní filharmonie Pardubice, dir. Oliver Dohnányi); "Jephtha" - Hradec Králové, 9. 6. 1996 + Praha, 14. 6. 1996 (Canticorum iubilo, Komorní orchestr Národního divadla v Praze, dir. Oliver Dohnányi); "Israel in Egypt" - Praha, 4. 11. 1999 (Ars Brunensis Chorus, Musica Aeterna/Bratislava, dir. Roman Válek).

Přednáška na zámku v Zákupech 14. 9. 1996.

Spolu s mladým barokním souborem Cappella Accademica Praha zahájila Česká Händelova společnost v květnu 1996 dlouhodobý společný projekt "Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci".

Na pozvání České Händelovy společnosti hostovali v České republice v květnu 1997 tři členové londýnského souboru Hawksmoor Music Projects, kteří se představili výběrem árií ze sbírky Maurice Greena (1696-1755) "Spenser's Amoretti" (velmi úspěšné koncerty v Praze 21. 5. a na hradě Bítově 24. 5.).

Pro händelovské výpravy z Karlsruhe, Halle nad Sálou a Londýna uspořádala Společnost na konci září 1997 "Händelův minifestival": 25. 9. - komorní koncert v Praze (Cappella Accademica Praha), 26. 9. - koncert chrámové hudby v Praze (smíšený sbor Nová Česká píseň, Collegium Musica Sacra, dir. Vítězslav Podrazil), 27. 9. - koncertní provedení Händelovy opery "Rodrigo" na zámku v Dobříši (Cappella Accademica Praha, dir. Ondřej Macek).

Rokem 1997 se datuje začátek spolupráce České Händelovy společnosti s dirigentem Vítězslavem Podrazilem, jež se projevila zejména převzetím záštity nad řadou jím řízených koncertů (Orchestr Atlantis, Collegium Musica Sacra).

Mimořádný "logistický" výkon předvedla Společnost při organizaci mezinárodního přátelského setkání dne 3. 9. 1999 v prostorách zámku Liblice u Mělníka na počest 10. výročí založení Händelovy společnosti Karlsruhe. Úvodem večera vystoupil v hlavním zámeckém sále komorní soubor Temperament 430, poté se přítomní hosté i účinkující shromáždili v sale terreně k slavnostnímu přípitku s občerstvením.

Spolu se Společností přátel barokní kultury (Baroccoco) v Mnichově Hradišti se Česká Händelova společnost od roku 2004 podílí na hudebně-divadelních produkcích.