CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Domovská stránka

Obsah

  Aktuality
I. Georg Friedrich
Händel
II. Vznik a poslání
Společnosti
III. Vydavatelská
činnost
IV. Koncertní
podniky
a přednášky
V. Projekty
VI. Zahraniční
styky
VII. Tematické
zájezdy
VIII. Chystané akce
IX. Kontakty
X. Prodejní
nabídka
Mimořádná
nabídka
XI. Členské
cirkuláře
XII. Odkazy
na Webu
  Dokumenty
 
WebArchiv - archiv českého webu

III. Vydavatelská činnost

V listopadu 1991 vydala Česká Händelova společnost rozsáhlou händelovskou monografii Pavla Polky "Triumf času a pravdy". Výrobní náklady na její vydání (2352 výtisků) byly uhrazeny z darů 27 zahraničních sponzorů. "Triumf času a pravdy" pojednává čtenářsky vděčnou formou o Händelově životě, díle a dědictví. Skládá se z 26 oddílů a obsahuje mj. dobové texty, notové ukázky, rodokmen, výběr z Händelovy korespondence, anekdoty, chronologické přehledy, 162 číslovaných poznámek, rejstřík osobních jmen, bibliografii a résumé v angličtině, němčině a francouzštině. 326 stran textu doplňuje 210 černobílých ilustrací, které se řadí k největším souborům svého druhu na světě. Fotografické předlohy poskytlo 45 organizací a jednotlivců. Mnohé snímky jsou unikátní i v mezinárodním měřítku. Podrobné informace podávají k ilustracím komentáře zařazené v textové části monografie.

Postupně vzrůstající potřeba vlastní propagační tiskoviny přiměla Českou Händelovu společnost k vydání dvoubarevné informační skládanky (8700 výtisků; únor 1994), přinášející základní údaje nejen o Společnosti, ale i o Georgu Friedrichu Händelovi. V počáteční etapě dlouhodobého projektu "Mistrovská díla barokní opery" přišel v únoru 1997 na řadu barevný leták věnovaný baroknímu souboru Cappella Accademica Praha a jmenovanému projektu, vytištěný rovněž nákladem České Händelovy společnosti (2250 exemplářů).

V květnu 1998 opustila tiskárnu v počtu 2500 kusů vysoce kvalitní barevná laminovaná pohlednice zachycující sádrový odlitek terakotového modelu k proslulé mramorové Händelově bustě od Louise Françoise Roubiliaca (1702-1762) z roku 1739. Sádrový odlitek se nachází ve sbírkách České Händelovy společnosti, terakotový model v Muzeu nalezince v Londýně; mramorová busta zdobí interiéry královského zámku ve Windsoru u Londýna.

V listopadu 2004 se k výše zmíněné pohlednici přidružila další barevná pohlednice - tentokrát s bronzovou bustou Georga Friedricha Händela od akademického sochaře Petra Nováka (nar. 1957) z Jaroměře (odlitek č. I/V, červenec 2004). Na pohlednici podlouhlého formátu, vytištěné v nákladu 3000 kusů, je busta pojednána ve třech různých polohách.

U příležitosti 10. výročí svého založení vydala Česká Händelova společnost v březnu 2000 reprezentativní dvoujazyčnou brožuru formátu A4 "Česká Händelova společnost. The Czech Handel Society" (2580 výtisků; 16 stran, 23 ilustrací). Publikace, obsahující 10 tematických textových oddílů, je pojata jako přehledná kronika dosavadních aktivit Společnosti.

Po dalších 10 letech, k 20. výročí svého založení, vydala Česká Händelova společnost dne 28. března 2010, v počtu 130 číslovaných a signovaných výtisků, tříbarevný dřevořez o rozměrech 25,0 × 14,0 cm v autorském provedení grafika Marka Hofmana (nar. 1981). - Dvacátému pátému výročí svého založení a 330. výročí narození Georga Friedricha Händela věnovala Společnost neprodejný jubilejní zápisník, který vyšel, v nákladu 600 kusů, dne 13. února 2015 (obálka + 40 prázdných stran; formát: 14,6 × 10,8 cm).

Realizace dlouhodobého projektu "Mistrovská díla barokní opery" si vyžádala výrobu příslušných pozvánek a programových brožur. Se zřetelem k připravovanému uvedení Händelovy opery "Flavio" na zámku v Náměšti nad Oslavou (blíže viz "Mistrovská díla barokní opery") vydala Česká Händelova společnost v únoru 1999 jako samostatný sešit studii Pavla Polky "Jindřich Vilém hrabě Haugwitz (1770-1842) a jeho vztah k dílu hudebního skladatele Georga Friedricha Händela" (500 výtisků).

V souvislosti se scénickou produkcí opery Antonia Vivaldiho "Orlando finto pazzo" ("Roland aneb Předstírané šílenství"; novodobá světová premiéra) v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti 8. - 11. září 2000 (blíže viz "Mistrovská díla barokní opery") vydala Společnost v únoru 2001 soubor textových a obrazových dokumentů "Předstírané šílenství v Mnichově Hradišti" (760 výtisků; 20 stran s přílohou 25 ilustrací).

Ke scénické produkci opery Jeana-Baptisty Lullyho "Armide" v zámeckém divadle ve Valticích dne 24. a 25. srpna 2017 vydala Česká Händelova společnost, v nákladu 250 exemplářů, tištěnou programovou brožuru o rozsahu 40 stran, s původním francouzským libretem přeloženým do češtiny. Brožura, obsahující množství barevných ilustrací, byla vytištěna, ve formátu A5, v Německu, a to v mimořádně vysoké kvalitě.

30. výročí svého založení připomněla Společnost vydáním, v nákladu 2259 výtisků, výpravné brožované jubilejní publikace “Česká Händelova společnost 1990–2020” (144 strany formátu 140 × 210 mm, 77 barevných a černobílých ilustrací). Neprodejná knížka byla vydána dne 6. prosince 2019. Na její samý začátek je zařazena příležitostná studie Pavla Polky “Georg Friedrich Händel mezi hudebními kolegy na střeše pražského Rudolfina”. Zbytek místa je věnován popisu různorodých aktivit i ojedinělých sbírek třicetileté jubilantky obsahujících položky spojené přímo i nepřímo s Händelovým životem a dílem. Peněžní prostředky na vydání knížky poskytlo dárcovskou formou 36 fyzických a 3 právnické osoby.

Po stránce kvality tisku a vazby znamená absolutní vrchol v dosavadní vydavatelské činnosti České Händelovy společnosti druhé, revidované a rozšířené vydání händelovské monografie Pavla Polky “Triumf času a pravdy”: 626 stran textu, z toho 123 stran obrazové části (220 černobílých ilustrací). Neprodejná kniha ve formátu B5 (176 × 250 mm) byla, v celkovém nákladu 238 výtisků, dodána postupně dne 14. září 2021 (20 výtisků) a 4. října 2021 (218 výtisků). Náklady na tisk a vazbu, fakturované tiskárnou “powerprint s.r.o.” se sídlem v Praze 6 – Suchdole, uhradil autor monografie. Jmenovaná tiskárna odvedla obdivuhodně perfektní práci, která rozhodující měrou přispěla k mimořádné atraktivnosti knihy, vytištěné na křídovém papíře, vážící téměř dva kilogramy. Neméně obdivuhodný, doslova heroický výkon podal pan Jan Kučera z Kladna – nejen vysázel text (včetně notových ukázek), ale také podle původních fotografií z prvního vydání knihy digitálně upravil všech 210 ilustrací. Příznačnou pečeť své tvůrčí invence vtiskl obálce a frontispisu monografie grafik Libor Hofman z Úholiček, významný člen České Händelovy společnosti.

Autorkou nezaměnitelně osobitého výtvarného řešení většiny tiskovin České Händelovy společnosti je akademická malířka Lenka Kerelová. Její úlohu následně převzal grafik Libor Hofman z Úholiček.