Výběr textů z händelovského samizdatu 1984-1990

Snímek všech jedenácti festivalových průvodců z let 1981-1990 v chronologickém pořadí.

Následující texty, seřazené dle doby vzniku, jsou reprodukovány z tzv. festivalových průvodců, které v letech 1981-1990 napsal na stroji Pavel Polka (nar. 1957). V knižní podobě (s výjimkou roku 1981) je vlastním nákladem (zpravidla originál + 6 kopií průklepem přes uhlový papír) vydal pro potřeby "československé mládežnické festivalové skupiny", tj. mladých lidí navštěvujících v letech 1981-1989 Händelův festival v Halle nad Sálou - tato neoficiální zájmová skupina se posléze stala ustavujícím jádrem České Händelovy společnosti. Svým rozsahem (1550 stran!) představují tito samizdatoví průvodci bezpochyby největší händelovský textový soubor, jaký kdy byl vytvořen českým autorem. Kromě roků 1981 a 1990 jsou všechny svazky uloženy, v průklepových kopiích, v archivu Českého hudebního fondu spravovaném Českým rozhlasem (adresa: Praha 2, Římská 13/385); signatury: 1982 - 1480, 1983 - 873, 1984 - 1026, 1985 (1) - 1027, 1985 (2) - 1296, 1986 - 1073, 1987 - 1220, 1988 - 1295, 1989 - 1480.

Všechny níže umístěné texty přeložil z němčiny či angličtiny Pavel Polka. Z převážné části se jedná o historické dokumenty prvotního významu pro mezinárodní händelovské bádání. Až na jednu výjimku (č. 5) nebyl dosud žádný z nich zpřístupněn širší české hudební veřejnosti.
U jednotlivých titulů je v závorce vždy uveden ročník festivalového průvodce. Na některých listech místy prostupuje písmo z druhé strany papíru, což nutně způsobilo zhoršenou kvalitu reprodukovaného textu. Všichni, kdo z předmětných pramenů budou citovat nebo se na ně odvolávat, nechť se ve věci přesné anotace obrátí na Českou Händelovu společnost.


  1. Friedrich August Jahn: Životní pouť Händelova otce (1989) PDF
  2. Johann Georg Francke: Smuteční řeč přednesená při pohřbu Händelovy matky dne 2. ledna 1731 (1987) PDF
  3. Johann Mattheson: Händel (1987) PDF
  4. Johann Christoph von Dreyhaupt: Georg Friedrich Haendel (1990) PDF
  5. John Hawkins o osobnosti a tvorbě G. F. Händela (1986) PDF
  6. Charles Burney: Händelův hudební charakter (1986) PDF
  7. Georg Gottfried Gervinus: Mravní síla (Händelovy) hudby (1990) PDF 1
  8. Kurt Arnold Findeisen (1883-1963): Velký medvěd (1984) PDF