Jaroslav Seifert
(1901-1986)

Zobcová flétna

Byl čas, kdy prodávají u nás fialky.
Ulice byly ještě schoulené
po dlouhé zimě
a dívky
úkosem se dívaly do skel výkladů.
Viděly však jen sebe
a oblost té své nedočkavé krásy
spěchající jen o malý kousek před nimi,
aby musily jít stále za ní
jako psovod,
který vede na řemeni silné psy.
Bylo těžké myslit na něco jiného.
A poněvadž jsem už stár
a jez chlácholivě předl
vábivou prchavost chvíle,
utekl jsem do kouřové zahrady,
kde všechny květy jsou šedé
a jejich žhavé knůtky čadí,
kde křovím se můžeme prodírat
a listí nezašelestí
a ticho tak dlouho se třpytí,
až nastane večer.
Pak zhasne.
Přepadla mě však zoufalost
a otevřel jsem okno.
Nevím, jak to dělal G. F. Händel
ve své sonátě F dur
pro zobcovou flétnu a cembalo.
Jeho flétna mluví lidskou řečí.
Sice nesmlouvavě,
ale tak láskyplně,
že jí bylo dobře rozumět.
Já chtěl bych však říkati slova,
aby zněla jedinou kantilénou
jako zobcová flétna.
Někdy se mi zasteskne po hudbě,
už to však neumím.
A přece celý život jsem se pokoušel
obléci lásku do průsvitných tónů,
aby nic nebylo zakryté.
A teď už mlčím.
Převzato ze sbírky veršů Jaroslava Seiferta (1901-1986)
"Halleyova kometa". Jako svou 3604. publikaci vydal
Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze
v roce 1969. Druhé, rozšířené vydání. Str. 116-118.
Zmíněnou Händelovou skladbou je zřejmě
Sonáta č. 11 F dur pro zobcovou flétnu a basso continuo,
op. 1; HWV 369.