Vladimír Podlesný
(† 1991 nebo 1992?)

Pavlu Polkovi k 30. narozeninám

K Tvým narozeninám kulatým,
k Tvým narozeninám třicátým
vše nejlepší Ti přeje kolektiv celý
a touto cestou Ti tlumočí pozdrav vřelý.
K oslavě však není třeba velkých slov,
vždyť přijel i sám Gorbačov!
Ať k tomu Händlova hudba zní,
ať zní v každém koncertním sále,
ať zní na celém světě, u nás i v Halle.
Vždyť náš Pavel, ničeho se neboje,
za Händla slávu se dal do boje!
Kunsthistorik už je na slovo vzatý,
za Händla slávu vyhlásil boj svatý.
A taky přejeme Ti, Pavle, na mou věru,
bys slavnostně byl přijat letos v Hannoveru.
Závěrem:
Slavnostně to s námi, oslavenče, oslav
– přejem Ti štěstí, buď hodně zdráv!
Nuž zvedněme číše červeného
na počest našeho přítele milého!
 
V Praze dne 9. dubna 1987.