Gregor Koidl
(nar. 1967)

Povznesení z citových bouří
díky G. F. Händelovi

Zase vykoupil mne nadpozemský Duch
a harmonie nebeské pije sluch
jak mannu zázračnou, jež do duše
v polibcích Génia slastně padá,
a květina mojí touhy v nadoblačnou Říš
zase nade vše se k Němu zvedá
a tam v objetí Božím vítána
je polibky svatými líbána,
co v akordech se nadpozemských zázračně lijou,
duši nektarem nesmrtelnosti naplňujou.