Václav Hons
(nar. 1938)

Vodní hudba,
poema na motivy života a díla Georga Friedricha Händela

Ukázky

Č. 1
Naše sny zná jen starý spinet
ty hedvábné ty utajené
ty probuzené jen když spíme
a hvězdná obloha se klene
Č. 2
Tedy slyšme slyšme slova
o velikém hudebníku
Georgu Friedrichovi Händelovi
synovi známého a váženého
chirurgusa Georga Händela
a jeho
řádné manželky Dorotey
dceři pastora Tausta
z Giebichensteinu
Tedy slyšme slyšme slova
o hledání cesty k hudbě
o hledání pravdy
o hledání hudby uvnitř sebe
uvnitř nás vratkých
o hledání našeho údělu
na obzorech dnů
zdvižených
věčnou lidskou nadějí
Č. 3
Almira už je odehrána
I Nero – druhá opera
Zapadne za ním městská brána
Almira už je odehrána
Ať pramen jinde vyvěrá
Kde jinde… Pojďme přece na jih
Pozval nás princ de Medici
Octnem se až v antických bájích
Kde jinde… Pojďme přece na jih
Na velký osud políčit
Už letí městem šestispřeží
Od hostiny zas k hostině
Bujarost tryská jak krev ze žil
Už letí městem šestispřeží
A krásky plují na víně
Č. 4
Improvizuješ na varhany
Jak rozzáří se vzpomínky
Jak hojí se hned těžké rány
Improvizuješ na varhany
Přichází tvář tvé maminky
Byla to velká cesta světem
Co říci Jen poděkovat živote:
Voněls jak jabloňová větev
Byla to velká cesta světem
Náhle je všechno za plotem
Náhle je všechno v černé dálce
Na Bílou sobotu umíráš
Jablíčka zůstanou na opálce
Náhle je všechno v černé dálce
Ty živý se teď marně ptáš
Výše uvedené ukázky převzaty, bez jakýchkoliv úprav, z knížky
"Vodní hudba, poema na motivy života a díla Georga
Friedricha Händela", kterou napsal Václav Hons (nar. 1938),
básník a autor písňových textů. V roce 2015 ji vydalo
nakladatelství Radix, spol. s r. o., Táboritská 23/1000,
Praha 3 – Žižkov. Vydání první. 68 stran (19,7 × 12,0 cm).
ISBN: 978–80–87573–18–1.
Ukázka č. 1 – str. 3; ukázka č. 2 – str. 5;
ukázka č. 3 – str. 31; ukázka č. 4 – str. 59.
Česká Händelova společnost děkuje autorovi i vydavateli
za laskavý souhlas s umístěním předmětných textových
ukázek na těchto internetových stránkách.

Václav Hons (nar. 1938): "Vodní hudba, poema na motivy života a díla Georga Friedricha Händela". Vydalo nakladatelství Radix, spol. s r. o., v Praze v roce 2015. Vydání první. Přední strana obálky [montáž s použitím grafického listu Vladimíra Boudníka (1924–1968) z archivu Václava Honse]. Praha, sbírky České Händelovy společnosti.