Maurice Bouchor
(1855-1929)

Händel

Dál nebe rozpni se, ty ustup, moře!
Mé srdce neobsáhne vesmír celý,
já vstoupím v síle, v pyšném smíchu smělý
v žár Herakla, zkad božství vzplála zoře.
Já prch', by nestihlo mne noci hoře,
šel stezkou příkrou, kde plá Olymp skvělý,
já vstoupil, bozi vlídně na mne zřeli,
číš nesmrtelná krouží v nebes dvoře.
A duše houslí, oboe a fletny
se mísí ve sbor hluboký a četný,
jenž pěje lásku čistou, souzvuk dávný.
Co trouby jek fanfarou zvučnou jásá,
pln ducha tvého, silný mistře slavný,
kol spravedlnost bohů v pýše hlásá.
Převzato z antologie "Moderní básníci francouzští".
Vybral a přeložil Jaroslav Vrchlický (1853-1912).
Vydal Josef Richard Vilímek (1835-1911)
v Praze v roce 1893 nebo 1894 (v knize otištěná
předmluva Jaroslava Vrchlického je opatřena
časovým údajem "v září 1893"); str. 78.

Antologie "Moderní básníci francouzští". Vybral a přeložil Jaroslav Vrchlický (1853-1912). Vydal Josef Richard Vilímek (1835-1911) v Praze v roce 1893 nebo 1894 (v knize otištěná předmluva Jaroslava Vrchlického je opatřena časovým údajem „v září 1893“). Patitul. Sbírky České Händelovy společnosti.
V horní části patitulu vlastnoruční věnování Vrchlického Františku Adolfu Šubertovi (1849-1915; v letech 1883-1900 ředitel Národního divadla v Praze, 1906-1908 ředitel Městského divadla na Královských Vinohradech v Praze).
Věnování zní: „Váženému příteli p. Fr. A. Šubertovi / v oddanosti upřímné / J. Vrchlický / V Praze 3/7 1894.“

Antologie "Moderní básníci francouzští". Vybral a přeložil Jaroslav Vrchlický (1853-1912). Vydal Josef Richard Vilímek (1835-1911) v Praze v roce 1893 nebo 1894 (v knize otištěná předmluva Jaroslava Vrchlického je opatřena časovým údajem „v září 1893“). Str. 78 a 79. Sbírky České Händelovy společnosti.
Na straně 78 báseň "Händel" od Maurice Bouchora (Maurice Bouchor; 1855-1929); na straně 79 básně "Beethoven" a "Wagner" od téhož autora. "Händelovi" předchází část Bouchorovy básně "Bach".